75 episodes

Psychologie, osobní rozvoj, business a management pohledem zkušených expertů z University of Applied Management a jejich cenných hostů.

psychologieprokaždého.cz psychologieprokaždého.cz

  • Business
  • 3.4 • 16 Ratings

Psychologie, osobní rozvoj, business a management pohledem zkušených expertů z University of Applied Management a jejich cenných hostů.

  Kateřina Švábová | O studiu, vnímání emocí a vědomém životě

  Kateřina Švábová | O studiu, vnímání emocí a vědomém životě

  Jak se naučit vnímat a reflektovat vlastní emoce? Co dělat pro to, abychom předcházeli konfliktům, jejichž příčinou bývá komunikace postavená na domněnkách? Jak těžké je nastavit si osobní hranice, za které už nejsme ochotni zajít? A neposlední řadě – jaký vzkaz má Kateřina Švábová pro lidi, kteří už nechtějí žít v přetvářce, ale bojí se změny a negativních reakcí okolí? Podívejte se další naše video s inspirativním hostem, který se snaží žít svůj život naplno a vědomě.  Časová osa:  0:25 – Moderátor Petr Zaplatílek o smyslu podcastů; představení a přivítání hosta.1:07 – Kateřina Švábová o sobě a svých životních rolích.1:37 – Důvod, proč se rozhodla studovat.3:41 – Nejstěžejnější témata studia.5:49 – Rozdíly ve vnímání a práci s emocemi před započetí studia a nyní?8:07 – Rozdíly v aplikování poznatků ze studia v osobním a praktickém životě.10:51 – Konkrétní zkušenost z pracovního života, v níž se ukázal problém ve špatné komunikaci na základě domněnek.11:58 – Využití emocí v pracovní sféře.14:31 – Nejsložitější oblast v prvním modulu studia?16:16 – Jak vypadal běžný pracovní den před zahájením studia?17:42 – Vzkaz pro ostatní lidi, kteří nechtějí žít v přetvářce, ale bojí se negativních reakcí okolí.18:19 – Role studijního trenéra v rámci studia i osobního rozvoje.19:57 – Závěrečné poselství

  • 20 min
  Jiří Šebek | Jak uchopit podnikání a najít odvahu ke změně

  Jiří Šebek | Jak uchopit podnikání a najít odvahu ke změně

  Co vede člověka k tomu, že opustí svoji učitelskou profesi a stane se podnikatelem? Jaké jsou hlavní problémy klasického vzdělávacího systému v ČR? Proč jsou jedinou motivací velké části zaměstnanců pouze čísla na výplatní pásce? Jak dosáhnout toho, aby nám práce dávala smysl, bavila nás a naplňovala? Co by měl člověk udělat, pokud není se svým životem spokojený a touží po změně? Hostem dnešního podcastu Ryba smrdí od hlavy je Jiří Šebek.  Časová osa0:15 – Přivítání a představení hosta.0:40 – Jiří Šebek o sobě.1:40 – Jak se člověk z nepodnikatelského prostředí stane podnikatelem a jakou roli v tomto rozhodnutí hrála negativní zkušenost ze školství.3:53 – Problémy současného vzdělávacího systému – pracovně-právní vztahy ve školství.7:38 – Zkušenost se školstvím u nás a v Hongkongu.¨11:07 – Jak dosáhnout toho, aby i obyčejné zaměstnance práce naplňovala – co dělat, abychom nežili v „matrixu“?19:25 – Jaké prvky, které jsou důležité pro vědomý a odpovědný život, chybí v dnešním klasickém školství?20:45 – První zkušenost s podnikáním v roli obchoďáka v IT firmě.23:01 – Klíčové rozhodnutí – z dohodáře se stává živnostník v oblasti byznys developmentu, souběžné rozběhnutí druhého projektu – jazykové agentury Dialect, S.R.O.24:11 – Jaká byla odezva rodičů na to, že se z učitele stal podnikatel?25:50 – Kým se stal Jiří Šebek v rámci přerodu z učitele na podnikatele?28:00 – Důvody, proč rodiče syna v jeho životním rozhodnutí podpořili, i když s ním nesouhlasili, a jak se to dívají dnes?31:13 – Plány do budoucna.32:07 – Závěrečné poselství Jiřího Šebka.33:25 – Závěrečná douška Petra Pachera o potřebě převzít zodpovědnost za svůj život.

  • 35 min
  Jiří Bastl | O finančním poradenství i Rekonstrukci identity

  Jiří Bastl | O finančním poradenství i Rekonstrukci identity

  Co vede mladého člověka k rozhodnutí začít ihned po maturitě podnikat? Jaké je to skočit v 18 letech rovnýma nohama do světa byznysu? Proč nemá v našich zemích finanční poradenství zrovna nejlepší pověst a jak přispět k vylepšení tohoto pošramoceného obrazu? Jak se naučit pracovat s negativními zkušenostmi, žít přítomným okamžikem a stát se tím, kým opravdu chceme být? Hostem dnešního podcastu Ryba smrdí od hlavy je Jiří Bastl z firmy Benefit Investment.  Časová osa:0:19 – Přivítání a představení hosta.0:48 – Jiří Bastl o sobě a své práci.1:18 – Co vede mladého člověka k tomu, aby začal podnikat hned po maturitě?2:02 – Paradigma podnikatele podle Jiřího Bastla.3:54 – Pozitivní role rodičů, kteří nebránili synovi v jeho rozhodnutí začít podnikat.5:48 – Proč první podnikatelská aktivita nedopadla dobře a co je dnes jinak?8:16 – Druhá pracovní zkušenost ve finančním poradenství.9:50 – Vstup do programu Rekonstrukce identity.11:55 – Bojovník Jiří Procházka a jeho „rekonstrukce identity“.15:32 – Profesní vzestup v roce 2020, spojený i s výcvikem v Rekonstrukci identity18:03 – Význam programu Rekonstrukce identity pro profesní i osobnostní rozvoj.20:21 – Negativní zkušenosti a okamžiky z předchozího života a práce s nimi.25:01 – Plány do budoucnosti.25:50 – Kým je dnes Jiří Bastl?27:00 – Role Petra Kratochvíla, jednatele společnost Benefit investment, v životě Jiřího Bastla.28:35 – Závěrečné poselství.29:40 – Poselství posluchačům od Petra Pachera

  • 31 min
  Libor Mattuš | O biohackingu, rovnováze těla a mysli i návratu k přirozené podstatě člověka

  Libor Mattuš | O biohackingu, rovnováze těla a mysli i návratu k přirozené podstatě člověka

  Co je to biohacking a proč by ho měl normálně fungující jedinec praktikovat? Jak nás může biologicky i mentálně posunout vyšlápnout si jen tak v kraťasech na Sněžku? Co je to aktivační dýchání nebo brčkový dech? Jak převzít odpovědnost za to, co děláme a v jakém stavu se nachází  naše tělo i mysl? Jak bojovat se stresem a stát se „nejlepší verzí sebe sama“? Hostem dnešního podcastu Ryba smrdí od hlavy je Libor Mattuš z firmy Code of Life.  Časová osa:0:21 – Přivítání a představení hosta.0:41 – O profesním působení ve firmě a produktu Alveno.2.17 – Krátký vhled do osobního života hosta.2:53 – Profesní cesta vedoucí do nejvyšší exekutivní role.5:41 – Transformace Alvena – změna v cenové politice a přístupu ke klientům.7:59 – V čem spočívá smysl produktu – nabídka softwaru jako služby klientům.11:52 – V čem tkví příčiny každoročního dvojnásobného růstu Alvena?14:34 – Rozdíly ve vzdělávání na předchozích školách a na UAM.17:41 – Aplikace poznatků ze studia při řízení firmy.21:29 – Kdy lze prohlásit, že marketink funguje, tak jak má (minimální rating)?23:57 – Jak funguje proces získávání a komunikace se zákazníkem?26:48 – Co Alveno chystá do budoucna?29:09 – Optimální míra odchodnosti zákazníků na konci roku.32:06 – Míra nasycenosti trhu v ČR a plány rozšířit působení na Slovensko.34:31 – Jaké problémy přináší podnikání v oblasti nabídky softwaru jako služby?35:43 – Konkrétněji o novém modulu, který Alveno chystá.38:30 – Závěrečné poselství.40:08 – Petr Pacher o podobě rozhovorů jako přinášení autentických příběhů a o smyslu vzdělávání.

  • 51 min
  Michal Hochman | O produktu Alveno, realizaci softwaru jako služby i smyslu celoživotního vzdělávání

  Michal Hochman | O produktu Alveno, realizaci softwaru jako služby i smyslu celoživotního vzdělávání

  Jak se podniká v oblasti vývoje a nabídky softwaru jako služby? Co je v tomto oboru nejdůležitější pro získání a udržení si zákazníka? Jak docílit toho, abychom v každém roce mohli vykázat dvojnásobný růst oproti předchozímu období? Co motivuje člověka k tomu, aby začal studovat už čtvrtou vysokou školu? K čemu by mělo vést permanentní a systematické vzdělávání? Hostem dnešního podcastu Ryba smrdí od hlavy je Michal Hochman z firmy IRESOFT.  Časová osa:0:21 – Přivítání a představení hosta.0:41 – O profesním působení ve firmě a produktu Alveno.2.17 – Krátký vhled do osobního života hosta.2:53 – Profesní cesta vedoucí do nejvyšší exekutivní role.5:41 – Transformace Alvena – změna v cenové politice a přístupu ke klientům.7:59 – V čem spočívá smysl produktu – nabídka softwaru jako služby klientům.11:52 – V čem tkví příčiny každoročního dvojnásobného růstu Alvena?14:34 – Rozdíly ve vzdělávání na předchozích školách a na UAM.17:41 – Aplikace poznatků ze studia při řízení firmy.21:29 – Kdy lze prohlásit, že marketink funguje, tak jak má (minimální rating)?23:57 – Jak funguje proces získávání a komunikace se zákazníkem?26:48 – Co Alveno chystá do budoucna?29:09 – Optimální míra odchodnosti zákazníků na konci roku.32:06 – Míra nasycenosti trhu v ČR a plány rozšířit působení na Slovensko.34:31 – Jaké problémy přináší podnikání v oblasti nabídky softwaru jako služby?35:43 – Konkrétněji o novém modulu, který Alveno chystá.38:30 – Závěrečné poselství.40:08 – Petr Pacher o podobě rozhovorů jako přinášení autentických příběhů a o smyslu vzdělávání.

  • 41 min
  Veronika Strnadlová | Péče o ženy jako cesta k profesní naplněnosti i vlastnímu uvědomění

  Veronika Strnadlová | Péče o ženy jako cesta k profesní naplněnosti i vlastnímu uvědomění

  Jaké je to pro ženu pracovat dlouhá léta v hutnickém průmyslu a strojírenství, tedy stále de facto mužském světě? Proč se ženy v takovémto prostředí snaží „měnit na muže“, místo aby využily svoji ženskou energii, která je sice možná jemnější, ale určitě stejně silná? Co je pro ženu, která hledá vlastní uvědomění, tím přelomovým momentem a zásadním impulsem k životní změně? Jak vlastní uvědomění spojené s ženskou energií transformovat do životního srdcového projektu Weronis? Hostem dnešního podcastu Ryba smrdí od hlavy je Veronika Strnadlová.  Časová osa:0:19 – Přivítání a představení hosta.0:25 – Veronika Strnadlová o svém projektu Weronis.2:01 – Profesní cesta Veroniky Strnadlové od těžkého průmyslu k projektu Veronis.5:53 – Uvědomění spojené s ženskou energií, šířené skrze komunitu Weronis.7:25 – V jakou chvíli by se měla začít žena zamýšlet nad tím, zda je ve svém životě opravdu šťastná?8:54 – Význam studia na UAM pro ženské uvědomění – specifika zdejšího studia.13:03 – Jak transformovat studijní poznání do vlastního životního projektu.13:59 – Aktivity Weronis a plány do budoucna.18:20 – Co byl přelomový moment a klíčový impulz k profesní i životní změně?20:47 – Vnitřní vztahy v komunitě Weronis.21:50 – Přání Petra Pachera spojené s myšlenkou na sepsání knihy mapující životní příběh hosta.23:06 – Závěrečné poselství.24:44 – Douška Petra Pachera o životním příběhu hosta.

  • 25 min

Customer Reviews

3.4 out of 5
16 Ratings

16 Ratings

zxhxpn ,

Inspirativní

Rozhovory jsou zajímavé a inspirativní. Občas jen hapruje technika a řečník nejde slyšet.

Top Podcasts In Business

Listeners Also Subscribed To