Epizody: 90

Psychologie, osobní rozvoj, business a management pohledem zkušených expertů z University of Applied Management a jejich cenných hostů.

psychologieprokaždého.cz psychologieprokaždého.cz

  • Firmy
  • 3,5 • Hodnocení: 19

Psychologie, osobní rozvoj, business a management pohledem zkušených expertů z University of Applied Management a jejich cenných hostů.

  Beata Vinklárková | Jak uplatnit manažerské principy v korporaci

  Beata Vinklárková | Jak uplatnit manažerské principy v korporaci

  Jak je to s uplatňováním manažerských principů ve veřejnoprávním sektoru? Jaké je být úřednicí a zároveň šéfovou v korporátu? Jak vést lidi v korporaci k měřitelným výsledkům? Co jí dal manažerský výcvik a jak se to daří uplatňovat v praxi? Dnešním hostem je vedoucí odboru krajského úřadu Beata Vinklárková, která se aktuálně vzdělává v manažerském programu ANTARES na essential college.  Časová osa:  1:11 Představení hosta4:11  Přínosy manažerského výcviku Antares8:12 Problém v soukromé sféře a jak zvládnout denní vytížení a operativu11:20 Úředník nebo šéfová? Jak vést lidi v korporaci k výsledku?14:10 Co předcházelo zavedení kontroly výsledku v úřadě16:35 Vyžadování měřitelných výsledků18:30 Co je náplní úřadu a kdy je třeba zapojit empatii vůči klientům21:46 Jak uplatnit manažerské principy ve striktním prostředí24:53 Závěrečné sdílení  Více rozhovorů s inspirativními hosty najdete v rubrice podcasty.  Začněte se rozvíjet ještě dnes!  Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

  • 26 min
  Lucie Libovická a Daniela Kolomazníková | Essential mastermind

  Lucie Libovická a Daniela Kolomazníková | Essential mastermind

  Hosté podcastu Ryba smrdí od hlavy Daniela Kolomazníková a Lucie Libovická se znají už pěkných pár let. Lucie kdysi hledala byznysového mentora a po několika nevydařených zkouškách našla Danielu. Sedly si pracovně i lidsky. Od června roku 2020 založily firmu Expertní board 21 s.r.o., v rámci které pořádají mastermindová setkání v Brně a Praze.  Časová osa:  0:35 Představení hostů2:53 Co je to mastermind, v čem spočívá jeho pestrost a nejčastější dotaz6:58 Kde všude se úspěšný CEO inspiruje9:32 Mastermind jako jedna z nejvyšších forem vzdělávání 10:07 Je vhodné si zřizovat mastermind sám?11:43 Kdo je to mentor, organizační struktura a závazek před skupinou13:58 Je pro mě mastermind vhodný?15:01 Rozdíl mezi networkingem a mastermindem, nejčastější obava16:10 Kdo většinou do mastermindu jde18:47 Kritéria pro výběr 20:24 Jaké jsou mastermindové skupiny? Kdo a jak zjistí, že mi skupina (ne)sedne? 25:14 Essential mastermind28:47 Váháte? Mastermind si můžete vyzkoušet31:15 Závěrečné sdílení  Více rozhovorů s inspirativními hosty najdete v rubrice podcasty.  Začněte se rozvíjet ještě dnes!  Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

  • 32 min
  Beata Vinklárková | O přenesení principů fungování firmy na veřejnoprávní korporaci

  Beata Vinklárková | O přenesení principů fungování firmy na veřejnoprávní korporaci

  Lze principy, kterými se řídí firma, přenést na fungování veřejnoprávní korporace? A jak se změna legislativy a politické garnitury projevuje na jejím fungování? Cílem firmy je zisk, co je cílem veřejnoprávní korporace? Jak přimět úředníky, aby neztráceli entuziasmus v práci? Dnešním hostem je vedoucí odboru krajského úřadu Beata Vinklárková.  Časová osa:  01:17 Představení Beaty Vinklárkové04:27 Hlavní rozdíly mezi komerční firmou a veřejnoprávní korporací07:47 Rozdíl mezi vnímáním úředníků veřejností a tím, co je skutečnost12:24 Jak neztrácet entuziasmus v práci ve veřejnoprávní korporaci14:23 Profesní období před započetím studia v programu ANTARES18:26 Srovnání období před vstupem do ANTARESU se současností22:08 Hlavní motiv pro vstup do programu26:19 Kým je teď oproti tomu, kým byla před nástupem do studia29:00 Co bylo v rámci programu nejjednodušší31:54 Co bylo v rámci programu nejtěžší34:50 Zpětná vazba na změny od podřízených38:28 Zpětná vazba na změny od nadřízených42:17 Poselství zájemcům o osobnostní rozvoj a studium  Více rozhovorů s inspirativními hosty najdete v rubrice podcasty.  Začněte se rozvíjet ještě dnes!  Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

  • 43 min
  Vladimír Reiff | Jak vést firmy od vědomostí k dovednostem

  Vladimír Reiff | Jak vést firmy od vědomostí k dovednostem

  S jakým nejčastějším problémem se Vladimír Reiff jako manažer setkává? Jaké výhody přináší dlouhodobé vzdělávání oproti krátkodobým kurzům a naopak? Jaké výzvy Vladimíra Reiffa potkaly při přechodu z obchodnické role do manažerské? Proč se firmám nedaří aplikovat poznatky z firemních školení do praxe? Škodí firmě více nedostatečná kompetence jejích pracovníků či nesprávně nastavený systém? Dnešním hostem podcastu Ryba Smrdí od Hlavy je Vladimír Reiff, konzultant v oblasti obchodu a řízení obchodu.  Časová osa:  0:00 Úvod0:51 Představení Vladimíra Reiffa1:42 Co vnímá Vladimír Reiff v roli manažera jako to nejobtížnější?5:00 Krátkodobý kurz vs. dlouhodobý vzdělávací program7:08 Manažerský přístup k nekompetentnosti v týmu9:29 Důležitost funkčního systému11:46 Která z rolí je pro Vladimíra Reiffa nejvýznamnější?13:07 Manažerská zodpovědnost za trenérskou roli14:24 V čem je pro Vladimíra Reiffa jiné být trenérem lidí?17:38 Jak firmám pomoci od vědomostí k dovednostem?19:10 Jak reagovat na námitky při zavádění systému ve firmě?20:22 Poselství Vladimíra Reiffa dalším generacím20:56 Slovo závěrem  Více rozhovorů s inspirativními hosty najdete v rubrice podcasty.  Začněte se rozvíjet ještě dnes!  Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

  • 23 min
  Jan Panuš | Podle svých cílů si volím role, do kterých vstupuji

  Jan Panuš | Podle svých cílů si volím role, do kterých vstupuji

  Které kompetence jsou nezbytné pro úspěšného obchodníka? Jak podávat ten nejlepší výkon? Jak vision board ovlivňuje každodenní chování svého tvůrce? V čem spočívá největší přínos CRM pro obchodníka? Odkud brát tu správnou motivaci k dosahování svých cílů? Dnešním hostem podcastu Ryba Smrdí od Hlavy je Jan Panuš, obchodní konzultant ze společnosti Raynet.  Časová osa:  2:30 Jak se stát excelentním obchodníkem?3:15 Co znamená být v souladu sám se sebou v roli obchodníka5:10 Které kompetence by obchodník nikdy neměl opomíjet7:02 Co Janu Panušovi dalo zkompetentnění v osobní rovině8:37 Co brzdí obchodníky v jejich profesním rozvoji?14:31 Jak si stanovit cíle a úspěšně za nimi jít27:07 Výzvy v každodenní praxi obchodníka30:26 CRM jako klíčový nástroj pro rozvoj obchodníka35:53 Přínos studia na essential college38:01 Jak se během studia zlepšily obchodní výsledky Jana Panuše40:19 Závěrečné sdílení  Více rozhovorů s inspirativními hosty najdete v rubrice podcasty.  Začněte se rozvíjet ještě dnes!  Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

  • 42 min
  Jan Klusák | Leadership je svatý grál, ke kterému chci dojít

  Jan Klusák | Leadership je svatý grál, ke kterému chci dojít

  Jak do svého týmu přitáhnout ty správné lidi? Co stojí za úspěšným obchodním vztahem? Jak se efektivně rozhodovat v podnikání? Jaký je rozdíl mezi obchodníkem a business developerem? Jaká specifika obnáší práce ve finančním poradenství? Jak skutečně porozumět sám sobě, abychom dokázali porozumět druhým? Dnešním hostem podcastu Ryba Smrdí od Hlavy je Jan Klusák, majitel společnosti czech futral s.r.o.  Časová osa:  01:12 Představení Jana Klusáka01:58 Jak vnímá roli obchodníka03:02 Obchodník vs. Business Developer08:22 Je Jan Klusák připravený na expanzi vlastní firmy?12:56 "Na co myslíte, to se stane"19:00 Vzkaz lidem, kteří "nemají čas"25:18 Co dělá Jan Klusák?31:02 O projektu Broker Trust35:18 Role studia na essential college v osobním rozvoji Jana Klusáka42:02 Myšlenka na závěr  Více rozhovorů s inspirativními hosty najdete v rubrice podcasty.  Začněte se rozvíjet ještě dnes!  Studium MBA vám pomůže zlepšit si své manažerské dovednosti.Studium BBA vám pomůže naučit se prodávat, vyjednávat, přesvědčovat a ovlivňovat.Kurz Rekonstrukce identity vám pomůže navrátit sami k sobě, zvládat lépe stres, navazovat zdravé vztahy a naučit se ozdravovat ty nezdravé.

  • 45 min

Zákaznické recenze

3,5 z 5
Hodnocení: 19

Hodnocení: 19

zxhxpn ,

Inspirativní

Rozhovory jsou zajímavé a inspirativní. Občas jen hapruje technika a řečník nejde slyšet.

Nejlepší podcasty v žánru Firmy

Vojta Žižka
Vojta Žižka
Ve vatě
Seznam Zprávy
PPP - PODCAST PAVEL PROCHÁZKA
Pavel Procházka
Forbes Česko
Forbes Česko
Inspirace Baťa
Gabriela Končitíková
Money Maker
CzechCrunch

Také by se vám mohlo líbit