Epizody: 71

Psychologie, osobní rozvoj, business a management pohledem zkušených expertů z University of Applied Management a jejich cenných hostů.

psychologieprokaždého.cz psychologieprokaždého.cz

  • Firmy
  • 3.4 • Hodnocení: 16

Psychologie, osobní rozvoj, business a management pohledem zkušených expertů z University of Applied Management a jejich cenných hostů.

  Michal Hochman | O produktu Alveno, realizaci softwaru jako služby i smyslu celoživotního vzdělávání

  Michal Hochman | O produktu Alveno, realizaci softwaru jako služby i smyslu celoživotního vzdělávání

  Jak se podniká v oblasti vývoje a nabídky softwaru jako služby? Co je v tomto oboru nejdůležitější pro získání a udržení si zákazníka? Jak docílit toho, abychom v každém roce mohli vykázat dvojnásobný růst oproti předchozímu období? Co motivuje člověka k tomu, aby začal studovat už čtvrtou vysokou školu? K čemu by mělo vést permanentní a systematické vzdělávání? Hostem dnešního podcastu Ryba smrdí od hlavy je Michal Hochman z firmy IRESOFT.  Časová osa:0:21 – Přivítání a představení hosta.0:41 – O profesním působení ve firmě a produktu Alveno.2.17 – Krátký vhled do osobního života hosta.2:53 – Profesní cesta vedoucí do nejvyšší exekutivní role.5:41 – Transformace Alvena – změna v cenové politice a přístupu ke klientům.7:59 – V čem spočívá smysl produktu – nabídka softwaru jako služby klientům.11:52 – V čem tkví příčiny každoročního dvojnásobného růstu Alvena?14:34 – Rozdíly ve vzdělávání na předchozích školách a na UAM.17:41 – Aplikace poznatků ze studia při řízení firmy.21:29 – Kdy lze prohlásit, že marketink funguje, tak jak má (minimální rating)?23:57 – Jak funguje proces získávání a komunikace se zákazníkem?26:48 – Co Alveno chystá do budoucna?29:09 – Optimální míra odchodnosti zákazníků na konci roku.32:06 – Míra nasycenosti trhu v ČR a plány rozšířit působení na Slovensko.34:31 – Jaké problémy přináší podnikání v oblasti nabídky softwaru jako služby?35:43 – Konkrétněji o novém modulu, který Alveno chystá.38:30 – Závěrečné poselství.40:08 – Petr Pacher o podobě rozhovorů jako přinášení autentických příběhů a o smyslu vzdělávání.

  • 41 min
  Veronika Strnadlová | Péče o ženy jako cesta k profesní naplněnosti i vlastnímu uvědomění

  Veronika Strnadlová | Péče o ženy jako cesta k profesní naplněnosti i vlastnímu uvědomění

  Jaké je to pro ženu pracovat dlouhá léta v hutnickém průmyslu a strojírenství, tedy stále de facto mužském světě? Proč se ženy v takovémto prostředí snaží „měnit na muže“, místo aby využily svoji ženskou energii, která je sice možná jemnější, ale určitě stejně silná? Co je pro ženu, která hledá vlastní uvědomění, tím přelomovým momentem a zásadním impulsem k životní změně? Jak vlastní uvědomění spojené s ženskou energií transformovat do životního srdcového projektu Weronis? Hostem dnešního podcastu Ryba smrdí od hlavy je Veronika Strnadlová.  Časová osa:0:19 – Přivítání a představení hosta.0:25 – Veronika Strnadlová o svém projektu Weronis.2:01 – Profesní cesta Veroniky Strnadlové od těžkého průmyslu k projektu Veronis.5:53 – Uvědomění spojené s ženskou energií, šířené skrze komunitu Weronis.7:25 – V jakou chvíli by se měla začít žena zamýšlet nad tím, zda je ve svém životě opravdu šťastná?8:54 – Význam studia na UAM pro ženské uvědomění – specifika zdejšího studia.13:03 – Jak transformovat studijní poznání do vlastního životního projektu.13:59 – Aktivity Weronis a plány do budoucna.18:20 – Co byl přelomový moment a klíčový impulz k profesní i životní změně?20:47 – Vnitřní vztahy v komunitě Weronis.21:50 – Přání Petra Pachera spojené s myšlenkou na sepsání knihy mapující životní příběh hosta.23:06 – Závěrečné poselství.24:44 – Douška Petra Pachera o životním příběhu hosta.

  • 25 min
  Karel Kouřil | O potřebě vzdělávání, výzkumu a vývoji, praktickém podnikání i budoucnosti strojírenství

  Karel Kouřil | O potřebě vzdělávání, výzkumu a vývoji, praktickém podnikání i budoucnosti strojírenství

  Dnešním hostem podcastu Ryba smrdí od hlavy je docent Karel Kouřil, člověk, jehož hlavním oborem jsou strojírenské technologie. Znalosti a zkušenosti v tomto oboru uplatňuje na mnoha pozicích a v nejrůznějších prostředích, od akademické půdy, až po praktický byznys. Vyučuje na Fakultě strojního inženýrství brněnské VUT, je členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, působí též jako poradce pro firmy v oblasti výzkumu a vývoje. V neposlední řadě založil vlastní výrobní společnost, kde úspěšně propojuje své teoretické i praktické poznatky.Je také absolventem Univerzity aplikovaného managementu a v budoucnu by na essential college měl vést ústav zabývající se nejenom produkcí a realizací, ale i kvalitou výroby.  Časová osa:0:19 – Přivítání a představení hosta.1:20 – Představení rozličných pracovních aktivit Karla Kouřila.5:51 – O prospěšnosti školství mladým generacím, které se dnes připravují na ekonomickou profesní kariéru.7:21 – Dopady koronavirové krize na formální vzdělávání.8:38 – Nutné kompetence a zodpovědnosti manažera firmy k zajištění prosperity a úspěšného podnikání.10:14 – Budoucnost strojírenství v ČR.11:34 – Závěrečné poselství.

  • 15 min
  Tereza Sagan | O sázce na vzdělávání, roli ženy ve světě byznysu, opravdovém leadershipu i práci s emocemi

  Tereza Sagan | O sázce na vzdělávání, roli ženy ve světě byznysu, opravdovém leadershipu i práci s emocemi

  Může se velká společnost holdingového typu držet v oblasti mezilidských vztahů nekorporátní linie a fungovat v podstatě na principu rodinné firmy? Jaké je to pro ženu pracovat na manažerské pozici v obchodu s pohonnými hmotami? Co to znamená, když řekne žena, že má „ostré lokty“? Jak dosáhnout skrze vzdělávání a sebepoznávání opravdového leadershipu? Dnešním hostem podcastu Ryba smrdí od hlavy je Tereza Sagan z firmy ARMEX Oil.  Časová osa:0:19 – Přivítání a představení hosta.0:49 – Představení holdingu firem ARMEX a náplně práce hosta ve firmě ARMEX a v projektu ARMEX live centrum.1:54 – Vnitřní vztahy ve firmách holdingu ARMEX fungující de facto na principech rodinné firmy.4:25 – Role vrcholového managementu na rozvíjení mezilidských vztahů v rámci firmy.6:14 – Projekt ARMEX live centrum – osobitý rukopis CEO Hynka Sagana.9:45 – Jak se cítí žena jako manažerka logistiky ve firmě obchodující s pohonnými hmotami?11:49 – Co znamená mít „ostré lokty“?13:12 – Význam studia na UAM z hlediska profesního i osobnostního rozvoje?15:44 – Jak umět přenést poznatky ze studia do skutečného leadershipu – role sebepoznání.18:12 – Zlomový bod v rámci sebepoznání.20:20 – Prožívání emocí při práci v pracovním kolektivu z pohledu leadershipu –doporučení pro ženy i pro muže.23:42 – Plány do budoucna v rámci firmy i osobního rozvoje.24:32 – Závěrečné poselství.

  • 26 min
  Eva Sloupenská | Ojedinělý produkt na českém trhu aneb jak zasít červíky do zákazníkova srdce

  Eva Sloupenská | Ojedinělý produkt na českém trhu aneb jak zasít červíky do zákazníkova srdce

  Je normální jíst hmyz? Jaké je to přijít na trh s produktem, vůči kterému má mnoho lidí stále velké předsudky? Zkoušejí Češi rádi nové věci? Jak často se stanou z nedůvěřivých ochutnávačů hmyzích specialit stálí a spokojení zákazníci? Lze skloubit a zároveň i umět oddělit profesní a osobní život, pokud vlastníte s partnerem rodinnou firmu? Dnešním hostem podcastu Ryba smrdí od hlavy je Eva Sloupenská z firmy WormUP.  Časová osa:  0:18 – Přivítání a představení hosta.0:58 – Představení firmy WormUP a jejích výrobků.2:16 – Hmyz na jídelníčku – předsudky u nás a ve světě.4:24 – Jak a proč firma vznikla?7:47 – Specifická výroba – hmyz jako jateční surovina.9:15 – Jak se stávají z ochutnávačů zákazníci?11:52 – Splněný sen originální firmy s velkým množství benefitů.14:43 – Jak skloubit rodinný a pracovní život?16:17 – Modul rekonstrukce identity, ventilace napětí, psaní deníku jako způsob terapie.20:06 – Řešení všech mechanismů fungování firmy.22:50 – Ochutnávka dvou nových příchutí křupavých červíků.28:09 – Plány firmy WormUP do budoucna.30:29 – Závěrečné poselství.

  • 32 min
  Marian Pala | Jak řídit stavební firmu aneb práce jako poslání i koníček

  Marian Pala | Jak řídit stavební firmu aneb práce jako poslání i koníček

  Jak založit, řídit a úspěšně rozvíjet středně velkou stavební firmu? V čem tkví hlavní specifika prostředí stavebnictví a jak v bezprostřední vazbě na praxi uplatnit vzdělání v oblastech psychologie či získávání lidí? S jakými představami dnes přicházejí mladí lidé po škole do stavebnictví a jak je motivovat k práci a sdílení firemních hodnot? Hostem podcastu Ryba smrdí od hlavy je tentokrát Marian Pala, ředitel společnosti Moravská stavební unie.  Časová osa:  0:23 – Přivítání a představení hosta.0:34 – Představení firmy Moravská stavební unie.1:46 – Principy vzdělávání a péče o lidi pro stavební firmy.3:55 – Role stavbyvedoucího ala projektového manažera.5: 19 – Komunikace jako základ manažerské práce ve stavební firmě.7:11 – Stavebnictví jako předěl mezi výrobou a službami.12:15 – Organizovaný systém zakázkové výroby, jehož základem je komunikace.16:21 – Smysl vzdělávání ve vazbě na praxi.20:39 – Přenesení získaných poznatků z výuky zaměstnancům na všech firemních úrovních.24:14 – Osobní příběh hosta – napoleonská geneze z „vojáka na generála“.29:09 – Motivace jako důležitý faktor kvalitní práce.32:00 – Hodnotový systém a přístup k práci mladé generace – role sociálních sítí.37:12 – Komunikace s mladými v rámci firmy – důležitost kritického myšlení.39:45 – Práce jako koníček i naplnění života.44:14 – Závěrečné poselství.

  • 46 min

Zákaznické recenze

3.4 z 5
Hodnocení: 16

Hodnocení: 16

zxhxpn ,

Inspirativní

Rozhovory jsou zajímavé a inspirativní. Občas jen hapruje technika a řečník nejde slyšet.

Nejlepší podcasty v žánru Firmy

Posluchači také odebírají