7 episodes

Organizujeme pravidelné debatní večery, jejichž smyslem je srozumitelně a lidsky přibližovat fungování veřejné správy a politického systému. Vycházíme z předpokladu, že chceme-li kultivovat, chránit a rozvíjet demokracii, musíme jejímu fungování rozumět.

Re:publikum Re:publikum

  • Government
  • 5.0 • 3 Ratings

Organizujeme pravidelné debatní večery, jejichž smyslem je srozumitelně a lidsky přibližovat fungování veřejné správy a politického systému. Vycházíme z předpokladu, že chceme-li kultivovat, chránit a rozvíjet demokracii, musíme jejímu fungování rozumět.

  Role a pravomoci prezidenta

  Role a pravomoci prezidenta

  Prezidentská kampaň je v plném proudu. Co však jako občané víme o pravomocích a roli prezidenta v rámci fungování státu – bez ohledu na to, kdo funkci zastává?  

  • Je prezident jen ceremoniální funkce, anebo má pravomoci, kterými může významně ovlivňovat politiku? 

  • Jak prezident spolupracuje s dalšími složkami výkonné a zákonodárné moci? 

  • Jsou v ústavě pravomoci prezidenta definovány dobře, nebo by si zasloužily revizi?   

  I na tyto otázky odpovídali dva hosté:   

  · Vladimír Špidla, bývalý předseda vlády 

  · Lukáš Jelínek, politolog   

  Podívejte se na detailní vhled do teorie i praxe a získejte přehled před důležitými volbami.

  • 1 hr 1 min
  Komunální politika: jak se řídí město

  Komunální politika: jak se řídí město

  Záznam debaty Re:publikum k tématu komunální politiky. Naše pozvání přijali Tomáš Hudeček a Marek Zelenka. Dozvíte se, jak fungují naše města. Kdo vlastně město nebo obec řídí. Jaký je rozdíl mezi řízením malé obce a velkého města. Odkud města získávají zdroje. Co může komunální politik ovlivnit a kde jeho pravomoc končí. Jakou moc má občan, ve vztahu k tomu koho zvolil. Témata jsme probrali během hodinové debaty v Kampusu Hybernská.

  Tomáš Hudeček je vysokoškolský pedagog, který se zabývá řízením a správou města. Na toto téma píše a přednáší. Tomáš byl zastupitel, náměstek primátora i primátor Prahy. Tomáš kandiduje na senátora v Praze 11.

  Marek Zelenka je právník organizace Oživení a její bývalý předseda, který má bohaté znalosti komunální politiky. Vede kurzy pro budoucí i čerstvé komunální politiky. Pomáhá zástupcům samosprávy v mnohdy složitých kauzách. Marek kandiduje na zastupitele v Olomouci.

  • 1 hr 18 min
  Re:vize zdravotnictví

  Re:vize zdravotnictví

  Pandemická krize plně odhalila slabá místa českého zdravotnictví – chybějící elektronizaci, koordinace na úrovni ministerstva zdravotnictví nebo nedostatek personálu. Jak tyto slabá místa zaplnit a jak změnit přístup k řešení krizových situací? Jak reformovat financování a organizaci zdravotnictví?  

  O těchto otázkách diskutovali tři hosté (úředník, odborník a novinář) a moderátor. Právě přítomnost hostů z různých pozic v systému nám přináší širší pohled na téma.  

  Hosty podcastu byli: Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví Ivo Hlaváč, předseda zdravotnické sekce Hospodářské komory Martin Čaban, novinář a komentátor serveru Seznam Zprávy  

  Podcast moderuje Jakub Král. Poslouchat nebo sledovat můžete na Spotify, Facebooku, YouTube, Apple Podcasts, Anchor.fm.

  • 1 hr 14 min
  Re:vize školství

  Re:vize školství

  Co pandemie dala a vzala českému školství?

  Ve studiu debatovala Alena Svátková – vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje; Markéta Hronová – píše o školství a vzdělávání pro Hospodářské noviny a Karel Gargulák – odborník na řízení vzdělávacích systémů.

  V podcastu se dozvíte, jaké změny české školství čekají. Jak snižovat rozdíly v úrovni vzdělání mezi regiony a sociálními skupinami. Zamysleli jsme se i nad tím, co udělat, aby učitelé neodcházeli do jiných oborů.

  • 1 hr 12 min
  Marek Antoš: Volby

  Marek Antoš: Volby

  Hostem setkání byl doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M., specialista na volby a volební právo a politický systém, vedoucí Katedry ústavního práva Právnické fakulty UK. Během debaty jsme hledali odpovědi na otázky: Jaké jsou výhody a nevýhody povinné účasti u voleb? Proč v různých demokratických zemích existují různé volební systémy? Jak přesně funguje poměrný volební systém ve volbách do Poslanecké sněmovny? Jsou budoucností korespondenční/digitální volby?

  • 1 hr 14 min
  Jan Wintr: Fungování státu v krizi

  Jan Wintr: Fungování státu v krizi

  Hostem setkání byl doc. Jan Wintr, specialista na teorii práva, pedagog Právnické fakulty UK a tajemník Stálé komise pro Ústavu ČR v Poslanecké sněmovně PČR.

  Během debaty jsme hledali odpovědi mj. na otázky:


  Co je z pohledu státu krize?

  Jak a podle čeho se při krizi postupuje?

  Které pravomoci má při řízení státu v krizi vláda a které závisí na krajských a místních samosprávách?

  Jakým způsobem se mění legislativní proces?

  Dochází v krizi k vychýlení rovnováhy dělby moci?


  Krizi přitom chápeme v obecnějším slova smyslu, nemusí jít jen o zdravotnické riziko, ale třeba také zásadní živelní katastrofu či bezpečnostní ohrožení státu.

  • 54 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Government

Kancelář vládního zmocněnce
Hospodářské noviny
Redneck
ŘSD ČR
John Hendricks
BBC World Service