38 min

Rozbité rodiny - rozbité děti Promluvme si preventivně

    • Duševní zdraví

Hosty první epizody Promluvme si preventivně s názvem Rozbité rodiny - rozbité děti jsou metodičky prevence z Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary Mgr. Martina Fialová a Mgr. Tereza Lukáčová (Šulová).

Tématem prvního dílu je vliv rodinného prostředí na děti, proč děti zlobí a jak třídní kolektiv může ovlivnit chování jednotlivce.

Hosty první epizody Promluvme si preventivně s názvem Rozbité rodiny - rozbité děti jsou metodičky prevence z Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary Mgr. Martina Fialová a Mgr. Tereza Lukáčová (Šulová).

Tématem prvního dílu je vliv rodinného prostředí na děti, proč děti zlobí a jak třídní kolektiv může ovlivnit chování jednotlivce.

38 min