1 hr 12 min

Spesialepisode - Psykisk helse det siste året m/ Helsesista Hverdagspsyken

    • Mental Health

Denne uken har vi besøk av hele Norges Helsesista. Vi snakker med henne om hennes tanker rundt året som nå har vært. Hva er det hun ser av tendenser blant barn og unge i dag når det gjelder deres utfordringer og bekymringer?
Da Tale Maria Krohn Engvik startet ut med å bruke Snapchat var det for å nå ut til elevene ved skolene der hun jobbet som helsesøster. Det gikk ikke lang tid før Snapchat-kontoen hennes fikk mye mediefokus og for de fleste er Helsesista et navn man er kjent med. Hun sitter på veldig mye meldinger og inntrykk fra barn og unge. Nå ønsker hun at politikerne virkelig setter psykisk helse på dagsordenen.
Da er det bare å trykke play! 

Denne uken har vi besøk av hele Norges Helsesista. Vi snakker med henne om hennes tanker rundt året som nå har vært. Hva er det hun ser av tendenser blant barn og unge i dag når det gjelder deres utfordringer og bekymringer?
Da Tale Maria Krohn Engvik startet ut med å bruke Snapchat var det for å nå ut til elevene ved skolene der hun jobbet som helsesøster. Det gikk ikke lang tid før Snapchat-kontoen hennes fikk mye mediefokus og for de fleste er Helsesista et navn man er kjent med. Hun sitter på veldig mye meldinger og inntrykk fra barn og unge. Nå ønsker hun at politikerne virkelig setter psykisk helse på dagsordenen.
Da er det bare å trykke play! 

1 hr 12 min