30 min

Vodakást 09 - Greywater, Bukola Lois Ojobe and opportunities at UCT Prague Vodakást

    • Vzdělávací instituce

Voda je světová - a tato epizoda taky. Proto je anglicky. Bukola Lois Ojobe studuje technologie čištění odpadních vod, zaměřuje se na mikropolutanty v šedých vodách. V rozhovoru se s Markétou Andreides baví mj. i o tom, proč si pro doktorát vybrala VŠCHT a co si z něj odnáší.Water is global - and so is this episode, which is why it's in English. Bukola Lois Ojobe studies wastewater treatment technologies and focuses on micropollutants in gray waters. In her interview with Markéta Andreides, she talks, among other things, about why she chose UCT for her doctorate and what she's taken away from it so far.

Voda je světová - a tato epizoda taky. Proto je anglicky. Bukola Lois Ojobe studuje technologie čištění odpadních vod, zaměřuje se na mikropolutanty v šedých vodách. V rozhovoru se s Markétou Andreides baví mj. i o tom, proč si pro doktorát vybrala VŠCHT a co si z něj odnáší.Water is global - and so is this episode, which is why it's in English. Bukola Lois Ojobe studies wastewater treatment technologies and focuses on micropollutants in gray waters. In her interview with Markéta Andreides, she talks, among other things, about why she chose UCT for her doctorate and what she's taken away from it so far.

30 min

Nejlepší podcasty v žánru Vzdělávací instituce

Petr Ludwig
Brain We Are
Teri Hodanová
Český rozhlas
Elite Bloggers Podcasts
Rádio Universum