28 episodes

Podcast o společném vzdělávání

Zapojme všechny Zapojme všechny

  • Education
  • 5.0 • 1 Rating

Podcast o společném vzdělávání

  Jak zvládat vztek u dětí předškolního věku

  Jak zvládat vztek u dětí předškolního věku

  V tomto podcastu se Radka Schillerová zaměří na dětský vztek, jeho projevy a zvládání. Co nejlépe funguje a čeho by se měli rodiče a pedagogové za všech okolností vyvarovat?

  Komunikace s předškolními dětmi – jak zvládat vztek

  Vztek je běžná emocionální reakce, jedná se o jednu ze základních emocí. Obecně je bohužel vnímána negativně, ale v žádném případě není účelem ho zcela vymýtit. Naopak, je vhodné s ním předem počítat a naučit se porozumět tomu, co nám dítě projevy vzteku sděluje. Vztek má vždy nějaký konkrétní smysl a význam. Dospělí mnohdy vztek u dětí nechtěně podněcují. Často jsou na vině drobná napětí, stres, shon, nejrůznější zákazy, příkazy.

  Jakmile dítě prožívá vztek, je v zajetí tzv. „emočního mozku“ (více o „emočním mozku“ najdete v PODCAST 27. díl: Jak komunikovat s předškolními dětmi | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz). V tu chvíli potřebuje podporu ze strany dospělého, aby se mohlo postupně učit získávat na tyto situace náhled a rozvíjet svoji schopnost sebeovládání, vědomý náhled apod.

  U dětí se můžeme setkat se dvěma druhy vzteku:


  Úzkostný vztek – dítě dává současně najevo obavu a strach. Jednou z klíčových vlastností tohoto druhu vzteku je jeho fyzické prožívání – dítě kolem sebe mlátí rukama, dupe apod. Nejdůležitější je přijetí a pochopení ze strany dospělého. S dítětem komunikujeme v okamžiku, kdy není schopné vnímat, co se děje, když prožívá silnou emoci. Je důležité mu pomoct emocí projít, prožít ji, postupně dítě učit zvládat negativní emoci.
  Manipulativní vztek – nazývá se také „patrový“, protože vychází z nejvyššího patra mozku. Dítě chce prostřednictvím záchvatu vzteku manipulovat svým okolím. Je to řízená strategie, poháněná touhou něco získat. Oproti emočnímu vzteku dítě může manipulativní vztek ovládat – nepláče, organismus totiž není zaplaven stresovými hormony. U tohoto druhu vzteku je zásadní, aby se nestal vzorcem chování.

  Jak na ně reagovat, jak jim předcházet a jaké aktivity pomohou? Co je to time out a kdy ho využít?

  Další informace, tipy na literaturu o vzteku jak pro děti, tak dospělé, ale i další najdete v textu u podcastu na webu Zapojmevšechny.cz.

  • 35 min
  Jak komunikovat s předškolními dětmi

  Jak komunikovat s předškolními dětmi

  Hostem podcastu Zapojme všechny Adély Pospíchalové je Radka Schillerová, lektorka komunikačních dovedností Školy bez poražených, která se zaměřuje na práci a komunikaci s předškolními dětmi a zvládání emočně vypjatých situací. V 1. díle podcastu se rodiče i pedagogové dozví praktické tipy, jak mluvit s předškolními dětmi. Lektorka také přináší informace, na jakém principu funguje lidský mozek, a jak vhodně reagovat na projevy vzteku u dětí.

  Více info k tématu i tipy ke komunikaci najdete u článku k podcastu na webu Zapojmevšechny.cz: https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/podcast-27-dil-jak-komunikovat-s-predskolnimi-detmi?activate=0&show=1.

  • 36 min
  Vzdělávací systém a společné (inkluzivní) vzdělávání na Ukrajině

  Vzdělávací systém a společné (inkluzivní) vzdělávání na Ukrajině

  Jak moc se liší ukrajinské školství od českého a jak se změnilo po nedávných reformách? Jak probíhá společné vzdělávání ve školách v rámci programu Nová ukrajinská škola? V podcastu Zapojme všechny Marta Kozdas se svým hostem Valentynou Ljulja, projektovou asistentkou transformačních projektů AMO (Asociace pro mezinárodní otázky), přibližuje v reakci na aktuální dění a příchod ukrajinských dětí do českých škol posluchačům některá specifika ukrajinských škol. 

  Struktura vzdělávání 

  V minulosti byla struktura školského systému členěna na základní a střední školu, která dohromady trvala 10 let. Byla rozdělena na 1.–⁠ 3., 4.–8. a 9.–10. ročník. Zákon o všeobecném středním vzdělávání z roku 1999 počítal se značnými změnami ve struktuře, délce a obsahu základního a středního vzdělání. V roce 2001 začala probíhat reforma školského systému, jejíž největší změnou je plánovaný přechod na dvanáctiletou školu. Program Nová ukrajinská škola zavedl nově povinných 12 let docházky. Reforma je koncipována na roky, protože není možné rychle změnit vzdělávací tradici, která se na Ukrajině pěstuje po desetiletí. V září 2017 byl přijat nový školský zákon (№ 38-39; předchozí zákon existoval 26 let), který upravuje základní principy nového vzdělávacího systému. Tento nový zákon se připravoval čtyři roky. V únoru 2018 schválila vláda nový Státní standard pro základní vzdělávání. Od školního roku 2018 trvá tedy pregraduální vzdělávání 12 let. To znamená, že všichni studenti, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2018, budou maturovat po dokončení 12. ročníku. Studentů, kteří dokončili 1. ročník před rokem 2018, se to netýká. Aktuálně se školy dělí na 3 základní stupně: 1. Začátečnická škola 1.–4. ročník (anebo také první stupeň základního vzdělávání), děti vstupují do začátečnické školy v 6ti letech; 2. základní škola 5.–9. ročník anebo také „druhý stupeň - nižší střední vzdělávání“; 3. střední škola 10.–12. ročník (studium pouze do 11. ročníku - týká se jen těch žáků, kteří dokončili 1. ročník před rokem 2018). O předškolním vzdělávání, známkování i o tom, jak se vzdělávají na Ukrajině učitelé, o společném vzdělávání i podpůrných pozici, i mnoho dalšího najdete také na odkazu k podcastu na webu Zapojmevšechny.cz.

  • 57 min
  Supervize ve školách

  Supervize ve školách

  Supervize ve školách není kontrola, jak se mnozí mylně domnívají. Je to cílené sdílení vedené odborníkem, zaměřené nikoliv na metodiku či odbornost, ale spíše na vztahové otázky. Na školách může pomáhat řešit konkrétní kauzy jednotlivých žáků, ale také vztahy mezi vedením a zaměstnanci, vztahy v kolektivu i třeba pomáhat jednotlivcům, např. v případě profesního vyhoření. Supervizor funguje jako jakýsi průvodce, který účastníkům umožňuje nahlédnout na jejich práci z jiného úhlu.   

  Supervize ve školách

  V podcastu Zapojme všechny si redaktorka Adéla Pospíchalová povídá s Kamilou Bobysudovou, supervizorkou, lektorkou, psychoterapeutkou a krizovou interventkou, a Vladislavem Günterem, zástupcem manažera projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi při Národním pedagogickém institutu ČR.   

  Mnohé školy již mají zkušenost s nejrůznějším koučinkem a mentoringem, co však prozatím chybělo, bylo větší zaměření na lidský aspekt, na klima a kulturu školy. V určitých podobách již supervize na školách nějakou dobu probíhá, například prostřednictvím expertních služeb, ale zatím jen opatrně. Ne všichni pedagogové se navíc vyznají přesně v tom, co taková supervize na školách obnáší a co mají od profesionálního supervizora očekávat.  

  Více informací o práci supervizora najdete také na webu Zapojmevšechny.cz.

  • 51 min
  Podpůrné pozice pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

  Podpůrné pozice pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

  V 1. díle podcastu s Kristýnou Titěrovou se zájemci mohli dozvědět o fungování obecně prospěšné společnosti META zaměřené na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich rodin, a to především s ohledem na úspěšné zapojení dětí do školní docházky. Část podcastu se také věnovala problematice učení se češtině jako druhému jazyku a úskalím, s nimiž se musí žáci s OMJ v českém vzdělávacím systému vypořádat. V dnešním 2. dílu se více zaměříme na podpůrné pozice pro žáky s OMJ, konkrétně na fungování dvojjazyčného asistenta na školách, na učitele češtiny jako druhého jazyka a také koordinátory žáků s OMJ.

  V článku k podcastu na webu Zapojmevšechny.cz najdete také přehled škol v každém kraji České republiky, které mají rozpracovaný systém podpory pro žáky s OMJ a spoustu odkazů na společnosti, které se touto problematikou zabývají.

  • 24 min
  Nástup žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do školy

  Nástup žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do školy

  Jaké konkrétní služby nabízí organizace META pro žáky s odlišným mateřským jazykem? Jaká jsou úskalí při učení se češtině jako druhému jazyku a jak to dětem s OMJ co nejvíce usnadnit? Na tyto otázky i mnoho dalších odpovídá v podcastu Zapojme všechny Rumyaně Georgievě programová ředitelka a vedoucí služeb pro pedagogy obecně prospěšné společnosti META Kristýna Titěrová.    V článku k podcastu na webu Zapojmevšechny.cz najdete navíc spoustu informací k tématu žáků s OMJ:  

  - Podpora žáků s OMJ před doporučením pedagogicko-psychologické poradny 

  - Co je "určená škola", jak funguje a kde je najdete? 

  - Práce s klimatem třídy 

  - Učení se češtině jako druhému jazyku atd.  

  Také zde získáte spoustu tipů, kde najít potřebné materiály pro začlenění dítěte s OMJ do třídy: https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/podcast-23-dil-nastup-zaku-s-odlisnym-materskym-jazykem-omj-do-skoly 

  • 44 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Education

Teri Hodanová
Petr Ludwig
Brain We Are
Broňa
Veronika Bernard
Český rozhlas

You Might Also Like