4 Folgen

آموزش زبان فرانسه: Parlez-vous Paris نام سلسله گزارش‌هائی است که برای آموزش زبان فرانسه و آشنائی با فرهنگِ زندگی در این کشور و بویژه در پاریس تهیه شده است. دراین گزارش‌ها، شهروندان کشورهای گوناگون از سرزمین‌های خود و از جمله از نپال و اسلوواکی و سودان و روسیه و کانادا و ... به پاریس آمده‌اند و در رویاروئی با شیوۀ زندگی در این شهر پرسش‌های فراوان دارند. در چه محله‌ای باید در جستجوی هتل بود؟ ساعات غذا در فرانسه چیست؟ شیرینی‌ها و شراب‌ها و پنیرها و دیگر خوراکی‌های ویژۀ این شهر کدامها هستند؟ چگونه می توان به بیمارستان و پست مراجعه کرد؟ چِسان می توان از پارک‌ها، گورستان‌ها و کلیساها و ... دیدن کرد؟ رادیو بین المللی فرانسه آنان را بدیدار دیدنی‌ها و نیز پاریسی‌هائی می برد که می توانند به پرسش‌های آنان پاسخ گویند: یک شهر‌ساز، یک شیرینی‌پز، یک مدیر رستوران، ... پس با راهنمای گردشگری ما، شهرزاد، به اینسو و آنسوی پایتخت فرانسه بروید و با گزارش‌های دو زبانۀ ما، پاریس را بشناسید، با زبان این شهر و راز و رمز پرسه در آن آشنا شوید وبا ساکنان آن اندکی نشست و بر‌خاست داشته باشید. این گزارش ها هر شنبه برای نخستین بار پخش و سه‌شنبه پس از آن بازپخش می شود.

آموزش زبان فرانسه RFI - Radio France Internationale

  • Bildung

آموزش زبان فرانسه: Parlez-vous Paris نام سلسله گزارش‌هائی است که برای آموزش زبان فرانسه و آشنائی با فرهنگِ زندگی در این کشور و بویژه در پاریس تهیه شده است. دراین گزارش‌ها، شهروندان کشورهای گوناگون از سرزمین‌های خود و از جمله از نپال و اسلوواکی و سودان و روسیه و کانادا و ... به پاریس آمده‌اند و در رویاروئی با شیوۀ زندگی در این شهر پرسش‌های فراوان دارند. در چه محله‌ای باید در جستجوی هتل بود؟ ساعات غذا در فرانسه چیست؟ شیرینی‌ها و شراب‌ها و پنیرها و دیگر خوراکی‌های ویژۀ این شهر کدامها هستند؟ چگونه می توان به بیمارستان و پست مراجعه کرد؟ چِسان می توان از پارک‌ها، گورستان‌ها و کلیساها و ... دیدن کرد؟ رادیو بین المللی فرانسه آنان را بدیدار دیدنی‌ها و نیز پاریسی‌هائی می برد که می توانند به پرسش‌های آنان پاسخ گویند: یک شهر‌ساز، یک شیرینی‌پز، یک مدیر رستوران، ... پس با راهنمای گردشگری ما، شهرزاد، به اینسو و آنسوی پایتخت فرانسه بروید و با گزارش‌های دو زبانۀ ما، پاریس را بشناسید، با زبان این شهر و راز و رمز پرسه در آن آشنا شوید وبا ساکنان آن اندکی نشست و بر‌خاست داشته باشید. این گزارش ها هر شنبه برای نخستین بار پخش و سه‌شنبه پس از آن بازپخش می شود.

  آموزش زبان فرانسه - امکانات اقامت برای جهانگردان در پاریس

  آموزش زبان فرانسه - امکانات اقامت برای جهانگردان در پاریس

  زبان فرانسه را همراۀ نبیل یاد بگیرید. او ٣٢ ساله است و از یک سال و نیم پیش به اینسو در پاریس زندگی می کند. نبیل اهل مراکش است و در کشور خود در بخش گردشگری در هتل های لوکس که بیشترِ مشتریان آنها بازرگانان و سرمایه داران هستند کار می کرده است. او که با امکانات و وضعیت هتل ها در پاریس آشنا نیست، می خواهد بداند چه هتل هائی را در این شهر می توان یافت. ما او را به دفتر گردشگری پاریس برده ایم تا پرسش های خود را با خانم «دلفین دارتر» در میان بگذارد.

  • 6 Min.
  آموزش زبان فرانسه - رزرو کردن اتاق در هتل

  آموزش زبان فرانسه - رزرو کردن اتاق در هتل

  زبان فرانسه را همراۀ نبیل یاد بگیرید. او اهل مراکش است و عادات بازرگانان و سرمایه داران را که مشتریان هتل های لوکس هستند می شناسد. او امروز ساکن پاریس است و از خود می پرسد گردشگرانی که برای تفریح و نه کار به این شهر می آیند، بیشتر در چه هتل هائی اقامت می کنند. این افراد بیشترین مراجعه کنندگان به دفتر گردشگری پاریس را تشکیل می دهند. خانم «دلفین دارتر» در این دفتر با شمار فزاینده ای از این مشتریان روبروست که بیش از پیش تقاضاهای مختلف دارند.

  • 6 Min.
  آموزش زبان فرانسه - برج ایفل، نماد پاریس

  آموزش زبان فرانسه - برج ایفل، نماد پاریس

  زبان فرانسه را همرا ه با «داوید» که اهل سودان جنوبی است بیاموزید. او چهار سال پیش به پاریس آمده، اما از آنجا که به زندگی در شهرهائی که نقشۀ شطرنجی دارند عادت کرده، می خواهد بداند چگونه می توان راه خود را در پاریس پیدا کرد. «رژیس لابوردِت» تاریخ شناس هنر و عضو انجمن «گردش‌های شهری»، با نشان دادن محورهای اصلی پاریس به او توصیه هائی در این زمینه به او ارائه می کند.

  • 6 Min.
  آموزش زبان فرانسه - راه خود را در پاریس پیدا کردن

  آموزش زبان فرانسه - راه خود را در پاریس پیدا کردن

  زبان فرانسه را همرا ه با «داوید» که اهل سودان جنوبی است بیاموزید. او چهار سال پیش به پاریس آمده، اما از آنجا که به زندگی در شهرهائی که نقشۀ شطرنجی دارند عادت کرده، می خواهد بداند چگونه می توان راه خود را در پاریس پیدا کرد. «رژیس لابوردِت» تاریخ شناس هنر و عضو انجمن «گردش‌های شهری»، با نشان دادن محورهای اصلی پاریس به او توصیه هائی در این زمینه به او ارائه می کند.

  • 6 Min.

Top‑Podcasts in Bildung

Zuhörer haben auch Folgendes abonniert:

Mehr von RFI - Radio France Internationale