85 Folgen

هیچ روزی در جهان بی‌خبر نیست و در این میان، هر روز و همیشه، خبرهایی از ایران هم به چشم می‌خورد. این پادکست، با دو بخش در روزهای سه‌شنبه و جمعه هر هفته، نگاهی دارد به آن‌چه که رسانه‌های جهان طی یک هفته درباره ایران گفته‌اند. از رسانه‌های انگلیسی زبان و آلمانی تا رسانه‌های عرب‌زبان، ترک، اسرائیلی و... .

ایران از نگاه دیگران - Iran in the Eyes of Others Iran International

  • Nachrichten des Tages

هیچ روزی در جهان بی‌خبر نیست و در این میان، هر روز و همیشه، خبرهایی از ایران هم به چشم می‌خورد. این پادکست، با دو بخش در روزهای سه‌شنبه و جمعه هر هفته، نگاهی دارد به آن‌چه که رسانه‌های جهان طی یک هفته درباره ایران گفته‌اند. از رسانه‌های انگلیسی زبان و آلمانی تا رسانه‌های عرب‌زبان، ترک، اسرائیلی و... .

  ایران از نگاه دیگران : ۱ بهمن ۹۹ - ۲۰ ژانویه

  ایران از نگاه دیگران : ۱ بهمن ۹۹ - ۲۰ ژانویه

  • 24 Min.
  ایران از نگاه دیگران : ۲۷ دی ۹۹ - ۱۶ ژانویه

  ایران از نگاه دیگران : ۲۷ دی ۹۹ - ۱۶ ژانویه

  • 25 Min.
  ایران از نگاه دیگران : ۲۴ دی ۹۹ - ۱۳ ژانویه

  ایران از نگاه دیگران : ۲۴ دی ۹۹ - ۱۳ ژانویه

  • 24 Min.
  ایران از نگاه دیگران : ۱۹ دی ۹۹ - ۸ ژانویه

  ایران از نگاه دیگران : ۱۹ دی ۹۹ - ۸ ژانویه

  • 26 Min.
  ایران از نگاه دیگران : ۱۷ دی ۹۹ - ۶ ژانویه

  ایران از نگاه دیگران : ۱۷ دی ۹۹ - ۶ ژانویه

  • 23 Min.
  ایران از نگاه دیگران : ۱۳ دی ۹۹ - ۲ ژانویه

  ایران از نگاه دیگران : ۱۳ دی ۹۹ - ۲ ژانویه

  • 25 Min.

Top‑Podcasts in Nachrichten des Tages

Zuhörer haben auch Folgendes abonniert: