30 Folgen

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร :
เช่น ใจเป็นใหญ่, ธรรมทั้งหลายจงส่งคืน, ปฏิปทาที่ไม่จืดจาง, บวชปฏิบัติ, อนันตริยกรรม, คำสั่งของบิดา, การปฏิบัติเบื้องต้น ฯลฯ

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต Thammapedia.com

    • Religion und Spiritualität

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร :
เช่น ใจเป็นใหญ่, ธรรมทั้งหลายจงส่งคืน, ปฏิปทาที่ไม่จืดจาง, บวชปฏิบัติ, อนันตริยกรรม, คำสั่งของบิดา, การปฏิบัติเบื้องต้น ฯลฯ

Top‑Podcasts in Religion und Spiritualität

Zuhörer haben auch Folgendes abonniert: