38 Min.

เรื่อง อบรมภาวนา 3 หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

    • Buddhismus

อบรมภาวนา 3 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

อบรมภาวนา 3 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

38 Min.

Top‑Podcasts in Buddhismus