72 Folgen

Crashcourse i statsvetenskap. Kompakta avsnitt inom praktisk och teoretisk politik med upplägget redogörelse för ämne, kritikdel och avslutande förkovringstips.

Aning Linn Mårdstam

  • Bildung

Crashcourse i statsvetenskap. Kompakta avsnitt inom praktisk och teoretisk politik med upplägget redogörelse för ämne, kritikdel och avslutande förkovringstips.

  72. Kyrkovalet med Marja Lemne

  72. Kyrkovalet med Marja Lemne

  Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Vad handlar det om? Vilka väljs och för vad? Vem får rösta? Vilka frågor dominerar denna valomgång? Statsvetaren Marja Lemne svarar.  

  • 12 Min.
  71. Gränser med Clara Sandelind

  71. Gränser med Clara Sandelind

  Vilka normativa resonemang ger den politiska teorin gällande om gränser ska vara öppna eller stängda? Eller snarare, vad är argumenten för staters moraliska rätt att exkludera - eller inkludera - invandrare? Svar i podden. 

  • 14 Min.
  70. Kristdemokrati med Maria Marić

  70. Kristdemokrati med Maria Marić

  Vilka värden präglar den kristdemokratiska ideologin och varför? Hur syns de konkret i svensk politik? Hur har rörelsen uppstått? Hur ser den kristdemokratiska människosynen ut?  

  • 17 Min.
  69. Scanlons kontraktualism med Elsa Kugelberg

  69. Scanlons kontraktualism med Elsa Kugelberg

  Enligt Scanlon bör vi se på moralen som en fråga om vad som kan rättfärdigas till våra medmänniskor. Vad innebär det? Vilka utfall skulle å ena sidan en kontraktualist och exempelvis å andra sidan en utilitarist föredra vid moraliska och politiska överväganden? 

  • 14 Min.
  68. Libertarianism med Magnus Jedenheim

  68. Libertarianism med Magnus Jedenheim

  Hur långt sträcker sig den frihet och icke-inblandning libertarianismen förespråkar? Om staten ska begränsas så mycket som möjligt, vilka delar menar libertären ändå bör finnas kvar? Vad skiljer en libertär från en liberal? 

  • 18 Min.
  67. 'Med livet som insats' med Maria Wendt

  67. 'Med livet som insats' med Maria Wendt

  Politiskt engagemang med livet som insats sätter etiska betänkanden på sin yttersta spets. Med ISAF-insatsen som studieobjekt analyseras hur demokratiska stater motiverar att de skickar ut medborgare i krig. 

  • 12 Min.

Top‑Podcasts in Bildung

Listeners Also Subscribed To