279 Folgen

"AWR Yuruba, ede Yoruba"

AWR Yuruba, ede Yoruba Adventist World Radio

  • Religion und Spiritualität

"AWR Yuruba, ede Yoruba"

  BA AWON TI WON LEE RAN E LOWO LATI SORIIRE SORE; DI OWO RE MUN

  BA AWON TI WON LEE RAN E LOWO LATI SORIIRE SORE; DI OWO RE MUN

  • 28 Min.
  BAWO NI A SE LE SE ASEYORI NI AYE WA; ASE IGBEYAWO

  BAWO NI A SE LE SE ASEYORI NI AYE WA; ASE IGBEYAWO

  • 28 Min.
  ADURA FUN AWỌN ẸLOMIRAN

  ADURA FUN AWỌN ẸLOMIRAN

  • 29 Min.
  ỌNA FIFỌ EYIN WA; ADURA IKỌKỌ

  ỌNA FIFỌ EYIN WA; ADURA IKỌKỌ

  • 28 Min.
  AWỌN ỌNA ITỌJU EYIN; ERE GBIGBA ADURA

  AWỌN ỌNA ITỌJU EYIN; ERE GBIGBA ADURA

  • 29 Min.
  DIDENA IHO INU EYIN; OLORUN SI NGBO ADURA

  DIDENA IHO INU EYIN; OLORUN SI NGBO ADURA

  • 29 Min.

Top‑Podcasts in Religion und Spiritualität