1 Folge

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je ispravno pravdati nevjerstvo i griješenje kaderom, ili Allahovom odredbom?

Da li je ispravno pravdati nevjerstvo kaderom ? Elvedin Pezić

    • Religion und Spiritualität

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je ispravno pravdati nevjerstvo i griješenje kaderom, ili Allahovom odredbom?

Top‑Podcasts in Religion und Spiritualität