18 Folgen

Kênh Audio Book của Dang HNN. Kênh này sẽ là những quyển sách Dang HNN tâm đắc nhất, thu âm lại để các bạn có thể bật nghe trong những khoảng thời gian "chết" như đi xe buýt, chờ đợi ai đó, hoặc di chuyển... đi du lịch. Hãy tận dụng tối đa thời gian có thể để học và trau dồi kiến thức nha các bạn.

Dang HNN mình ở đây là vì các bạn ^^. Có gì góp ý thì email của Dang HNN ở dưới nha! danghnn@gmail.com

Dang HNN Audio Book Dang HNN

  • Gesellschaft und Kultur

Kênh Audio Book của Dang HNN. Kênh này sẽ là những quyển sách Dang HNN tâm đắc nhất, thu âm lại để các bạn có thể bật nghe trong những khoảng thời gian "chết" như đi xe buýt, chờ đợi ai đó, hoặc di chuyển... đi du lịch. Hãy tận dụng tối đa thời gian có thể để học và trau dồi kiến thức nha các bạn.

Dang HNN mình ở đây là vì các bạn ^^. Có gì góp ý thì email của Dang HNN ở dưới nha! danghnn@gmail.com

  Chương 9 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

  Chương 9 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

  Chương 9 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

  • 18 Min.
  Chương 8 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

  Chương 8 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

  Chương 8 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

  • 21 Min.
  Chương 7 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

  Chương 7 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

  Chương 7 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

  • 22 Min.
  Chương 6 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

  Chương 6 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

  Chương 6 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

  • 18 Min.
  Chương 5 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

  Chương 5 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

  Chương 5 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

  • 17 Min.
  Chương 4 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

  Chương 4 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

  Chương 4 - Chiến thắng trò chơi cuộc sống - Dang HNN

  • 22 Min.

Top‑Podcasts in Gesellschaft und Kultur

Zuhörer haben auch Folgendes abonniert: