4 Folgen

Mae’r casgliad hwn yn ategu grŵp o ‘Straeon Persbectif’ sydd, gyda’i gilydd, yn cynnwys straeon wedi’u modelu ac sy’n cael eu hadrodd o wahanol bersbectif/safbwynt, yna set o straeon a adroddir o un persbectif/safbwynt yn unig. Lluniwyd y straeon hyn er mwyn denu darllenwyr amharod. Gellir eu defnyddio’n gyfan gwbl fel straeon rhyngweithiol i’w darllen gan ddysgwyr ar eu pen eu hunain neu fel rhan o wers ysgrifennu creadigol. Mae pob stori ar gael hefyd ar lun fersiwn argraffedig a gellir lawr lwytho MP3 o’r stori. Gellir defnyddio hwn i annog dysgwyr i ddarllen wrth wrando ar y stori ar ddyfais symudol.
Gellid defnyddio’r darnau wedi’u modelu i ddangos sut y gall stori newid rhyw ychydig yn unol â pha gymeriad sy’n adrodd y stori. ‘Pêl-droed v Celf’ yw un o’r pedair stori sy’n cael eu hadrodd o un persbectif/safbwynt yn unig; gallwch annog y dysgwyr i ddarllen y stori ac yna defnyddio’r Map Meddwl Empathi i ganolbwyntio ar gymeriad yn y stori a thrafod beth fyddai e/hi wedi ei glywed, ei weld, ei deimlo ayyb, cyn mynd ymlaen i ysgrifennu’r un stori ond o bersbectif/safbwynt eu dewis gymeriad.
Mae fersiynau printiadwy o’r stori, ynghyd â ffeiliau sain MP3, yn gynwysedig yn y casgliad fel bod modd darllen neu wrando ar y straeon heb fod rhywun yn eistedd wrth gyfrifiadur.

Ddim yn Mynd Allan | Storïau Safbwynt (CA3) Addysg Cymru - Education Wales

    • Bücher

Mae’r casgliad hwn yn ategu grŵp o ‘Straeon Persbectif’ sydd, gyda’i gilydd, yn cynnwys straeon wedi’u modelu ac sy’n cael eu hadrodd o wahanol bersbectif/safbwynt, yna set o straeon a adroddir o un persbectif/safbwynt yn unig. Lluniwyd y straeon hyn er mwyn denu darllenwyr amharod. Gellir eu defnyddio’n gyfan gwbl fel straeon rhyngweithiol i’w darllen gan ddysgwyr ar eu pen eu hunain neu fel rhan o wers ysgrifennu creadigol. Mae pob stori ar gael hefyd ar lun fersiwn argraffedig a gellir lawr lwytho MP3 o’r stori. Gellir defnyddio hwn i annog dysgwyr i ddarllen wrth wrando ar y stori ar ddyfais symudol.
Gellid defnyddio’r darnau wedi’u modelu i ddangos sut y gall stori newid rhyw ychydig yn unol â pha gymeriad sy’n adrodd y stori. ‘Pêl-droed v Celf’ yw un o’r pedair stori sy’n cael eu hadrodd o un persbectif/safbwynt yn unig; gallwch annog y dysgwyr i ddarllen y stori ac yna defnyddio’r Map Meddwl Empathi i ganolbwyntio ar gymeriad yn y stori a thrafod beth fyddai e/hi wedi ei glywed, ei weld, ei deimlo ayyb, cyn mynd ymlaen i ysgrifennu’r un stori ond o bersbectif/safbwynt eu dewis gymeriad.
Mae fersiynau printiadwy o’r stori, ynghyd â ffeiliau sain MP3, yn gynwysedig yn y casgliad fel bod modd darllen neu wrando ar y straeon heb fod rhywun yn eistedd wrth gyfrifiadur.

Top‑Podcasts in Bücher

Mehr von Addysg Cymru - Education Wales