24 episodes

Democracy DarKar Plus - دموکراسی درکار پلاس - Democracy at Work Persian

Democracy DarKar Plus Democracy at Work ‌Persian

  • Gesellschaft und Kultur
  • 5.0 • 7 Ratings

Democracy DarKar Plus - دموکراسی درکار پلاس - Democracy at Work Persian

  قسمت بیست و سوم، انقلاب در راه، بخش هفتم

  قسمت بیست و سوم، انقلاب در راه، بخش هفتم

  در این قسمت با ایمان که یک جامعه شناس شهری‌‌ست جنبش و انقلاب ژینا را از منظر جنبش‌های شهری در ایران بررسی کردیم و تفاوت آن را با سایر جنبش‌ها، خیزش‌ها و شورش‌های سه دهه اخیر ایران سنجیدیم.

  در این قسمت ایمان برایمان می‌گوید که انقلاب ژینا برایند همه خیزش‌ها اخیر ایران است و در عین حالی از مفهوم طبقه بالاتر می‌رود، تمامی طبقات و طیف‌های جامعه را در خود جمع می‌کند و جنبش ژینا بر خلاف تلاش حکومت، قدرتش در متکثر بودن و جامع بودن آن است. ...

  قسمت هشتم دموکراسی درکار پلاس، گفتگو با ایمان درباره دولت درمانده در دوران کرونا

  موسیقی پایانی: El Pueblo Uniodo Jamas Sera Vencido


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/democracydarkarplus/message

  • 1 hr 28 min
  قسمت بیست و دوم: انقلاب در راه،‌ بخش ششم

  قسمت بیست و دوم: انقلاب در راه،‌ بخش ششم

  در این قسمت با مریم فتحی از کژار درباره تاریخ ظلم و تبعیض سیستماتیک و از گسس‍ت‌های تاریخی جنسیتی حرف زدیم.

  ظلم جنسیتی به عنوان پایه‌ی همه ظلم‌ها در طول تاریخ توسط سیستم‌های اجتماعی بازتولید و مدرنیزه شده ولی انقلاب زن زندگی آزادی ریشه این ظلم را در همه دنیا نشانه گرفته است.

  درباره نحوه دگرگون کردن ساختار جامعه حرف زدیم و گفتیم چگونه یک سیستم موسوم به کنفدرالیسم دموکرات می‌تواند دموکراسی در همه لایه‌های اجتماع نهادینه کند و اینگونه یک مدرنیته دموکراتیک را برای دنیا به ارمغال بیارد.

  نهادینه کردن این آزادی و دموکراسی رادیکال ابتدای راهیست برای از بین بردن این ظلم تاریخی.

  وبسایت کژار

  سرود پایانی: راه کوچه (اجرای جمعی از دانشجویان موسیقی)


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/democracydarkarplus/message

  • 2 hrs 7 min
  قسمت بیست و یکم: انقلاب در راه،‌ بخش پنجم

  قسمت بیست و یکم: انقلاب در راه،‌ بخش پنجم

  در این قسمت «سیران» میزبان «سوما»ست و باهم درباره تاریخ ژن، ژیان، ئآزادی حرف زده است. این شعار از میان زن‌های کرد تحت ستم از کردستان ترکیه از ابتدای دهه ۸۰ شمسی شروع شد و راهش را به کردستان سوریه و عراق و ایران و همه دنیا باز کرد.

  زن، زندگی، آزادی یک سمبل کامل و فراگیر برای جنبش برابری‌خواهی و آزادی خواهی ست و در آینده باید به ساختار برابر و آزادی ترجمه شود که ظلم را از همه ابعاد جامعه حذف کند و در این قسمت بحث می‌کنیم که چطور این امر می‌تواند اتفاق بیفتد.

  موسیقی پایانی سرود ژن، ژیان، ئآزادی خوانده شده توسط مردمان روژه‌آوا برای مردم ایران است.


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/democracydarkarplus/message

  • 1 hr 18 min
  قسمت بیستم: انقلاب در راه،‌ بخش چهارم

  قسمت بیستم: انقلاب در راه،‌ بخش چهارم

  در این قسمت با آزاد و خشایار درباره برداشت آزاد از زن زندگی آزادی حرف زدیم. آزاد از تجربه زیسته خود، از تاریخ شعار زن زندگی آزادی و از درک جامعه اطرافش از این آرمان حرف زد. 
  موسیقی پایانی::
  Another love by Tom Odell, a mix of official release and live performance in Brussels on sep 2022.

  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/democracydarkarplus/message

  • 1 hr 34 min
  قسمت نوزدهم: انقلاب در راه، بخش سوم

  قسمت نوزدهم: انقلاب در راه، بخش سوم

  در این قسمت خشایار،‌ میزبان مهمان بخش سوم سری انقلاب در راه با سیران درباره مفهوم زن زندگی آزادی در نگاه سیران حرف زده است.


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/democracydarkarplus/message

  • 56 min
  قسمت هجدهم: انقلاب در راه،‌ بخش دوم

  قسمت هجدهم: انقلاب در راه،‌ بخش دوم

  در این قسمت با خشایار از معنی و مفهوم زن زندگی آزادی از نظر خودمان حرف زدیم و باز کردیم این مفاهیم مبارزه با تقاطع ظلم‌هایی تاریخی‌ست و از لزوم حرف زدن با اطرافیانمان درباره شعار زن زندگی آزادی و دنیای پس از پیروزی گفتیم.


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/democracydarkarplus/message

  • 1 hr

Customer Reviews

5.0 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

mttbsr ,

شنیدنی

شنیدنی

Top Podcasts In Gesellschaft und Kultur

SWR3, rbb24 Inforadio, Eva-Maria Lemke
ZEIT ONLINE
Atze Schröder & Leon Windscheid
Mit Vergnügen
Podimo
Sarah Kuttner, Stefan Niggemeier & Podimo

You Might Also Like

Shahin Javadi Nezhad & Reza Haririan
Ali Bandari
Masoud | Navid
amir soodbakhsh
Bardia Barj
Rokh Podcast