34 Folgen

Komentar pojedinih ajeta iz Kur’ana uz oslonac na skraćenu verziju tefsira od ibn Kesira rahimehumullah.

Dersovi iz tefsira Islam House

    • Religion und Spiritualität

Komentar pojedinih ajeta iz Kur’ana uz oslonac na skraćenu verziju tefsira od ibn Kesira rahimehumullah.

Top‑Podcasts in Religion und Spiritualität

Mehr von Islam House