1 Folge

Arbaqiin cadiisik sagalhaytoh cadiisih sharci, yalli sinam elle amriseemik duudaanam abaanaah, yallih sinam akak waaseemik waasimaanamat yaaba.

Duudaanah gidel yallak meysitanama Acmad Saalic Qali

    • Islam

Arbaqiin cadiisik sagalhaytoh cadiisih sharci, yalli sinam elle amriseemik duudaanam abaanaah, yallih sinam akak waaseemik waasimaanamat yaaba.

    Duudaanah gidel yallak meysitanama

    Duudaanah gidel yallak meysitanama

    Duudaanah gidel yallak meysitanama

    • 51 Min.

Top‑Podcasts in Islam