18 Folgen

Is tábhactaí an eolaíocht anois ná bhí riamh sa saol againn. Cabhróidh na físeáin seo leat na rudaí eolaíochta is casta a thuiscint. Is áis luachmhar iad na 18 físeán seo do mhic léinn atá ag déanamh staidéir ar eolaíocht an Teastais Shóisearaigh. Agus is áis luachmhar aid freisin do mhúinteoirí atá ag múineadh fisice, ceimice agus bitheolaíochta as Gaeilge. Tá míniúchán simplí ar roinnt de na coincheapa is casta san eolaíocht - agus tá litriú na dtéarmaí Gaeilge le feiceáil go soiléir ar an scáileán freisin. Tá COGG fíorbhuíoch d'Aoibhinn Ní Shúilleabháin as na físeáin seo a chur is láthair, ag Agtel as uct iad léiriú
agus d'Fhinín Máirtín as an ábhar eolaíochta a chur ar fáil. Léiriúchán de chuid Agtel, http://www.agtel.ie, don COGG

Eolaíocht COGG - an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

  • Wissenschaft

Is tábhactaí an eolaíocht anois ná bhí riamh sa saol againn. Cabhróidh na físeáin seo leat na rudaí eolaíochta is casta a thuiscint. Is áis luachmhar iad na 18 físeán seo do mhic léinn atá ag déanamh staidéir ar eolaíocht an Teastais Shóisearaigh. Agus is áis luachmhar aid freisin do mhúinteoirí atá ag múineadh fisice, ceimice agus bitheolaíochta as Gaeilge. Tá míniúchán simplí ar roinnt de na coincheapa is casta san eolaíocht - agus tá litriú na dtéarmaí Gaeilge le feiceáil go soiléir ar an scáileán freisin. Tá COGG fíorbhuíoch d'Aoibhinn Ní Shúilleabháin as na físeáin seo a chur is láthair, ag Agtel as uct iad léiriú
agus d'Fhinín Máirtín as an ábhar eolaíochta a chur ar fáil. Léiriúchán de chuid Agtel, http://www.agtel.ie, don COGG

  • video
  Dlús

  Dlús

  an difríocht idir meáchan agus mais agus cur síos ar an bhfáth a shnámhann rudaí ar uisce agus a dtéann rudaí eile go tóin poill

  • 6 Min.
  • video
  Brú

  Brú

  cur síos ar chineálacha éagsúla brú agus ar conas a théann siad sin i bhfeidhm ar charranna, ar eitleáin, ar bhróga agus ar sholáthar uisce

  • 7 Min.
  • video
  Fórsaí

  Fórsaí

  cur síos ar na fórsaí éagsúla agus ar na téarmaí a bhaineann leo

  • 8 Min.
  • video
  Eiceolaíocht

  Eiceolaíocht

  conas scrúdú a dhéanamh ar an éiceachóras ag baint úsáide as uirlisí éagsúla

  • 9 Min.
  • video
  Bithsféar

  Bithsféar

  an dochar atá á dhéanamh ag truailliú don bhithsféar

  • 10 Min.
  • video
  Fuinneamh

  Fuinneamh

  cur síos ar shaghsanna éagsúla fuinnimh agus ar cad a tharlaíonn d’fhuinneamh nuair a úsáidtear é

  • 8 Min.

Top‑Podcasts in Wissenschaft

Mehr von COGG - an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta