18 Folgen

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life.

Hav, handel og helse - forskning og utvikling ved NTNU i Ålesund NTNU/Annik Magerholm Fet

  • Wissenschaft

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life.

  Hans Petter Hildre - Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

  Hans Petter Hildre - Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

  Professor Hans Petter Hildre fra Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk forteller om forskning og livet som instituttleder ved NTNU. Hør mer om blant annet SFI MOVE, og maritim forskning.

  • 11 Min.
  Lala Nilsen - Smart City Lab

  Lala Nilsen - Smart City Lab

  - Det finnes ikke smarte byer, uten smarte bygg. Det finnes ikke bærekraftige byutvikling uten bærekraftig byggutvikling, sier universitetslektor Lala Nilsen. Hun har laget Smart City Lab på NTNU i Ålesund. Her får bygg-studentene benytte seg av mye spennende teknologi, som 3D-modellering, drone og VR-briller.

  • 14 Min.
  Monica Rolfsen - Fakultet for økonomi

  Monica Rolfsen - Fakultet for økonomi

  Monica Rolfsen er dekan ved Fakultet for økonomi. Hun forteller om undervisning i "den norske modellen", og betydningen av å ha en siviløkonomutdanning i Ålesund. Viserektor i Ålesund, Annik Magerholm Fet, er proframlederen i podcasten Hav, handel og helse.

  • 10 Min.
  Marit Kvangarsnes - brukermedvirkning i helsetjenester og omsorg ved livets slutt

  Marit Kvangarsnes - brukermedvirkning i helsetjenester og omsorg ved livets slutt

  Professor Marit Kvangarsnes fra Institutt for helsevitenskap i Ålesund, forteller om to forskningsprosjekt ved instituttet. Livet har en ende. Dette alvorlige tema blir forsket på, og ny kunnskap blir tilført helse- og omsorgsyrkene. Prosjektene handler blant annet om brukermedvirkning i sykdomsforløpet og omsorg ved livets slutt.

  • 12 Min.
  Marit Reitan og kvalitet i utdanningen

  Marit Reitan og kvalitet i utdanningen

  Prorektor for utdanning Marit Reitan besøker Ålesund, og snakker om kvalitet i utdanningen, spesielt på det digitale. Hvilke utfordringer har man i digital undervisning? Hvordan får man til god kommunikasjon og samhandling gjennom skjermen?

  • 13 Min.
  Anders Ulstein - Kvalitet i utdanningen, digitalsiering

  Anders Ulstein - Kvalitet i utdanningen, digitalsiering

  Universitetslektor Anders Ulstein er leder av Læringsmiljøutvalget, og har laget rammene for årets kvalitetsseminar. I år er tema digitalisering, og i episoden snakkes det om hvordan Covid-19 gjør at digitale undervisningsformer er på rask frammarsj. I realiteten driver man daglig eksperimentering på undervisningsfronten, og dette seminaret gir mulighet til å reflektere over erfaringer og behov for tiden framover.

  • 13 Min.

Top‑Podcasts in Wissenschaft