9 Min.

In the workplace | useful phrases with 'CATCH' Học tiếng Anh cùng Bite-size English Takeaway

    • Sprachen lernen

Xử lý việc tồn đọng, theo kịp, hàn huyên, tạm biệt...và hơn thế. Hội thoại và từ vựng: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/in-the-workplace-useful-english-phrases-with-catch

Xử lý việc tồn đọng, theo kịp, hàn huyên, tạm biệt...và hơn thế. Hội thoại và từ vựng: https://vforvien.wixsite.com/vien/post/in-the-workplace-useful-english-phrases-with-catch

9 Min.

Top‑Podcasts in Sprachen lernen