10 Folgen

Klimatforums syfte är att sprida erfarenheter och kunskap om hur man kan arbeta för ett bättre klimat. Klimatforum 2011 handlar om vägen fram emot år 2050, då ett koldioxidneutralt samhälle ska nås. Inspelat i november 2011. Arrangör: Naturvårdsverket och SMHI.

Klimatforum 2011 Utbildningsradion

    • Wissenschaft

Klimatforums syfte är att sprida erfarenheter och kunskap om hur man kan arbeta för ett bättre klimat. Klimatforum 2011 handlar om vägen fram emot år 2050, då ett koldioxidneutralt samhälle ska nås. Inspelat i november 2011. Arrangör: Naturvårdsverket och SMHI.

Top‑Podcasts in Wissenschaft

Mehr von Utbildningsradion