27 Min.

KPU- Marie og Unge pirater Politikk & kronikk

    • Politik

I dagens episode snakker jeg med leder for kystpartiet unge, og vi snakker om hvordan det er å være i kystpartiet, og hvordan politikken er osv..

Jeg har også med leder for unge pirater, og vi snakker om hvordan politikken er, osv...

I dagens episode snakker jeg med leder for kystpartiet unge, og vi snakker om hvordan det er å være i kystpartiet, og hvordan politikken er osv..

Jeg har også med leder for unge pirater, og vi snakker om hvordan politikken er, osv...

27 Min.

Top‑Podcasts in Politik