10 Folgen

Kázne, pozdravy, zamyslenia z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany - spájame evanjelikov v okrese Prievidza.
www.ecavprievidza.sk

Nedeľné slovo - ECAV Zemianske Kostoľany ECAV Zemianske Kostoľany

  • Christentum

Kázne, pozdravy, zamyslenia z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany - spájame evanjelikov v okrese Prievidza.
www.ecavprievidza.sk

  Byť súčasťou väčšieho príbehu (07.06.2020)

  Byť súčasťou väčšieho príbehu (07.06.2020)

  Do možného chaosu, ktorý môže vládnuť v pohľade na vznik a počiatok sveta a existencie vstupujú náboženské texty ako pokusy priniesť vysvetlenie formou, ktorá je človeku zrozumiteľná, formou príbehu. Staroveké civilizácie mali na stvorení sveta postavenú celú mytológiu a božské systémy, hierarchie v polyteistických náboženstvách. Ani Biblia tému stvorenia neobchádza, ale necháva jej miesto, hneď na začiatku, má to svoju logiku.Predstavuje stvorenie ako základne východisko všetkého ďalšieho, čo sa v texte Biblie dozvieme. Svätopisci sa podujali na neľahkú vec. Dať odpovede na existenčné otázky ľudského bytia, bytia sveta okolo a zmyslu tohto bytia. Postavili tak človek do väčšieho príbehu než je len ten jeho. Nielen ako vrchol stvorenia. 

  • 22 Min.
  Dary Ducha svätého - Čo s nimi? (2. slávnosť svätodušná, 1.6.2020)

  Dary Ducha svätého - Čo s nimi? (2. slávnosť svätodušná, 1.6.2020)

  Apoštol Pavol píše viackrát o duchovných daroch. No predovšetkým učí, že sú to dary z milosti, dané cirkvi a rozdelené nie podľa zásluh a pekných modrých očí, ale podľa Božej vôle. Čo sú dary Ducha a na čo nám ich Pán Boh dáva? Odpovede sme hľadali v 2. slávnosť svätodušnú.

  • 18 Min.
  Ako rozoznať Ducha Svätého - 1. slávnosť svätodušná (31.5.2020)

  Ako rozoznať Ducha Svätého - 1. slávnosť svätodušná (31.5.2020)

  Na Letnice sa udialo čosi zvláštne. Môže tak Boh konať i dnes? Hovorí Duch Svätý aj s nami? Ako rozoznať či je to Ducha Svätý?

  • 22 Min.
  Ježiš spojil nebo so zemou (Vstúpenie - 21. 05. 2020)

  Ježiš spojil nebo so zemou (Vstúpenie - 21. 05. 2020)

  Kázeň na sviatok Vstúpenia. Vstúpenie je krokom, ktorý niektorí nazývajú dňom, keď sa prepojilo nebo zo zemou. Keď Ježiš vstúpil ako vzkriesený víťaz nad smrťou na nebesá a svojich učeníkov zanechal zo zasľúbením, že sa vráti, ba dokonca nenechá ich osamote.

  • 18 Min.
  Akou cirkvou chceme byť po pandémii? (3. nedeľa po Veľkej noci 03. 05. 2020)

  Akou cirkvou chceme byť po pandémii? (3. nedeľa po Veľkej noci 03. 05. 2020)

  V druhej kapitole Skutkov apoštolských čítame o tom, ako vznikol prvý cirkevný zbor. Zbor, ktorý dnes mnoho ľudí vníma ako vzor spolupatričnosti a kresťanskej lásky. Vzor, na ktorý sa chceme podobať aj keď žijeme v inej dobe. Pandémia a nemožnosť sa na čas stretávať sú dobrou príležitosťou na reštart. Ako to bude s nami? Ako to bude s našim zborom či cirkevným spoločenstvom? Základom nedeľnej kázne je text: Skutky apoštolské 2, 42 - 47.

  • 28 Min.
  Ježiš sa ukazuje aj neveriacemu Tomášovi (1. nedeľa po Veľkej noci, 19.04.2020)

  Ježiš sa ukazuje aj neveriacemu Tomášovi (1. nedeľa po Veľkej noci, 19.04.2020)

  Nedeľné biblické slovo z farskej obývačky. 1. nedeľa po Veľkej noci. "V Novej zmluve je muž menom Tomáš, ktorý dostal prezývku neveriaci Tomáš. Prečo? Chudák vydesení udalosťami, nebol s učeníkmi práve vo chvíli, keď k ním Ježiš prišiel a zjavil sa im po vzkriesení. Neveril tomu, že je to skutočné. Chcel dôkaz." #ecavonlinekoro

  • 12 Min.

Top‑Podcasts in Christentum