1 Folge

Proč k nám?
„Kvalitní vzdělání je nejlepším vkladem do života. Cítíme odpovědnost za naše studenty a za to, jak dobře je připravíme pro život – to je koneckonců cílem každé dobré školy. A jsme samozřejmě rádi, že se nám tento cíl daří naplňovat.“
Veronika Bartošová, ředitelka školy

O škole EDUCAnet Praha

    • Bildung

Proč k nám?
„Kvalitní vzdělání je nejlepším vkladem do života. Cítíme odpovědnost za naše studenty a za to, jak dobře je připravíme pro život – to je koneckonců cílem každé dobré školy. A jsme samozřejmě rádi, že se nám tento cíl daří naplňovat.“
Veronika Bartošová, ředitelka školy

Top‑Podcasts in Bildung