3 Folgen

I PPP är det fokus på pappaledighet och tankar och tips kring papparollens utmaningar. Spelreglerna ändras som nybliven pappa. Vågar jag ställa barnet på chansrutan och när ska jag använda mitt ess i ärmen?

Pappa Peters Perspektiv pappapetersperspektiv

    • Familie und Kinder

I PPP är det fokus på pappaledighet och tankar och tips kring papparollens utmaningar. Spelreglerna ändras som nybliven pappa. Vågar jag ställa barnet på chansrutan och när ska jag använda mitt ess i ärmen?

Top‑Podcasts in Familie und Kinder