2 Folgen

Ñiŋ mukawandoo le timiŋ be dendinsaayaa la a niŋfisamanteeyaamiŋ be a fiŋkoŋo to , Ka Bara bin Aazib la hadiisookoyindimiŋ be dendiŋNiitaa la.

Saasaa Muhammad Jobe

    • Religion und Spiritualität

Ñiŋ mukawandoo le timiŋ be dendinsaayaa la a niŋfisamanteeyaamiŋ be a fiŋkoŋo to , Ka Bara bin Aazib la hadiisookoyindimiŋ be dendiŋNiitaa la.

Top‑Podcasts in Religion und Spiritualität