1 Folge

Mucaadaray qafar afat taniiy jamaqat luk aban salaatih wajibannu sinaamak edde radah yan quzritte kee tohul tas casseh tan aayotaa kee cadiis wak garaba

Salaat al-jamaaqah waajibannu kok qiddah tan quzritte Acmad Saalic Qali

    • Religion und Spiritualität

Mucaadaray qafar afat taniiy jamaqat luk aban salaatih wajibannu sinaamak edde radah yan quzritte kee tohul tas casseh tan aayotaa kee cadiis wak garaba

Top‑Podcasts in Religion und Spiritualität