10 Folgen

Spaningen är en tjänst från RISE - Research Institutes of Sweden som gör det enklare att följa med i och att förstå vad den pågående teknik- och samhällsutvecklingen innebär för utbildning och lärande. Tjänsten är en del av RISE partnerskap för tillämpad forskning och utveckling inom digitalisering och lärande. Läs mer om partnerskapet på www.spaningen.seVarje vecka publiceras en kombinerad blogg och podd av Stefan Pålsson och Carl Heath, som ger en lättillgänglig överblick av det viktigaste som är på gång i Sverige och utomlands. Bloggen kan även fås som nyhetsbrev via mail. Dessutom läggs det ut flera gånger i månaden ut artiklar som ger en djupare belysning av viktiga aktuella frågor. Artiklar om digitalisering och lärande, som tidigare publicerats av RISE ICT, är också tillgängliga.Allt innehåll i Spaningen utgår ifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och ambitionen är att bli Sveriges ledande kunskapskälla för alla som är professionellt intresserade av digitalisering och lärande. Det är helt enkelt nödvändigt att få en bättre inblick i och förståelse för samhällsutvecklingen och dess konsekvenser. Annars blir det både svårt att fatta beslut och att verka inom ramen för de nya förutsättningar som växer fram. Spaningen ger en bättre och mer stabil grund att stå på.

Spaningen Carl Heath

    • Bildung

Spaningen är en tjänst från RISE - Research Institutes of Sweden som gör det enklare att följa med i och att förstå vad den pågående teknik- och samhällsutvecklingen innebär för utbildning och lärande. Tjänsten är en del av RISE partnerskap för tillämpad forskning och utveckling inom digitalisering och lärande. Läs mer om partnerskapet på www.spaningen.seVarje vecka publiceras en kombinerad blogg och podd av Stefan Pålsson och Carl Heath, som ger en lättillgänglig överblick av det viktigaste som är på gång i Sverige och utomlands. Bloggen kan även fås som nyhetsbrev via mail. Dessutom läggs det ut flera gånger i månaden ut artiklar som ger en djupare belysning av viktiga aktuella frågor. Artiklar om digitalisering och lärande, som tidigare publicerats av RISE ICT, är också tillgängliga.Allt innehåll i Spaningen utgår ifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och ambitionen är att bli Sveriges ledande kunskapskälla för alla som är professionellt intresserade av digitalisering och lärande. Det är helt enkelt nödvändigt att få en bättre inblick i och förståelse för samhällsutvecklingen och dess konsekvenser. Annars blir det både svårt att fatta beslut och att verka inom ramen för de nya förutsättningar som växer fram. Spaningen ger en bättre och mer stabil grund att stå på.

Top‑Podcasts in Bildung