49 Folgen

Cyfres Chwe awr oedd The Story of Wales a ddarlledwyd gyntaf yn 2012 ar BBC ONE Wales ac wedyn ar rwydwaith BBC TWO. Cafwyd y gyfres hon ei gynhyrchu fel cynhyrchiad cydweithredol gan y BBC ar Brifysgol Agored. Mae’r gyfres dirnod hon yn adrodd stori Cymru o’r cyfnod cynhanes hyd y cyfnod modern. Mae’r stori epig yn dirwyn drwy gaerau mynydd yr Oes Haearn a phresenoldeb enfawr y Rhufeiniaid yng Nghymru, drwy Hywel Dda yn uno’r wlad o dan un gyfraith a brwydrau arweinwyr Cymru, megis Llywelyn ac Owain Glyndŵr, gyda’r brenhinoedd Normanaidd a brenhinoedd Lloegr. Mae’r stori sy’n gwibio’n gyflym a dramatig yn parhau wrth i’r Cymry fod yng nghalon y llys Tuduraidd, ac yn ein harwain drwy brysurdeb enfawr newid yn y wlad wrth i byllau glo a gweithfeydd haearn ffynnu - gydag arloesedd technolegol ac addysgol yn gosod Cymru ar y blaen i’r byd yn y Chwyldro Diwydiannol - ac yn dod i’w phenllanw gyda datganoli a chreu Llywodraeth Cymru.

Huw Edwards, cyflwynydd News at Ten y BBC sy’n adrodd y stori afaelgar hon am y genedl, gan ddangos pa mor ddylanwadol y bu Cymru ar hyd yr oesoedd. Yn ogystal â’r arwyr a’r brwydrau, dengys y gyfres pa mor aml, drwy’r canrifoedd cythryblus, y bu Cymru ar flaen y gad mewn newid ac arloesedd.

Stori Cymru Addysg Cymru - Education Wales

    • Geschichte

Cyfres Chwe awr oedd The Story of Wales a ddarlledwyd gyntaf yn 2012 ar BBC ONE Wales ac wedyn ar rwydwaith BBC TWO. Cafwyd y gyfres hon ei gynhyrchu fel cynhyrchiad cydweithredol gan y BBC ar Brifysgol Agored. Mae’r gyfres dirnod hon yn adrodd stori Cymru o’r cyfnod cynhanes hyd y cyfnod modern. Mae’r stori epig yn dirwyn drwy gaerau mynydd yr Oes Haearn a phresenoldeb enfawr y Rhufeiniaid yng Nghymru, drwy Hywel Dda yn uno’r wlad o dan un gyfraith a brwydrau arweinwyr Cymru, megis Llywelyn ac Owain Glyndŵr, gyda’r brenhinoedd Normanaidd a brenhinoedd Lloegr. Mae’r stori sy’n gwibio’n gyflym a dramatig yn parhau wrth i’r Cymry fod yng nghalon y llys Tuduraidd, ac yn ein harwain drwy brysurdeb enfawr newid yn y wlad wrth i byllau glo a gweithfeydd haearn ffynnu - gydag arloesedd technolegol ac addysgol yn gosod Cymru ar y blaen i’r byd yn y Chwyldro Diwydiannol - ac yn dod i’w phenllanw gyda datganoli a chreu Llywodraeth Cymru.

Huw Edwards, cyflwynydd News at Ten y BBC sy’n adrodd y stori afaelgar hon am y genedl, gan ddangos pa mor ddylanwadol y bu Cymru ar hyd yr oesoedd. Yn ogystal â’r arwyr a’r brwydrau, dengys y gyfres pa mor aml, drwy’r canrifoedd cythryblus, y bu Cymru ar flaen y gad mewn newid ac arloesedd.

Top‑Podcasts in Geschichte

Zuhörer haben auch Folgendes abonniert:

Mehr von Addysg Cymru - Education Wales