1 Folge

Thai BirdWatch เป็นPodcastที่จะมาเล่าเรื่องนกไทย การดูนก รวมทั้งงานด้านวิชาการต่างๆของวงการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยPodcastนี้จัดทำขึ้นด้วยความประสงค์ที่จะให้เรื่องราวเรื่องเล่าประสบการณ์การดูนกและข้อมูลด้านวิชาการต่างๆซึ่งเล่าโดยอาจารย์ไชยยันต์ เกษรดอกบัว และผู้ที่รักธรรมชาติทุกท่านใน Clubhouse ได้รวบรวมไว้ในPodcastนี้ไม่สูญหาย

Thai BirdWatch Podcast Piculet

    • Wissenschaft

Thai BirdWatch เป็นPodcastที่จะมาเล่าเรื่องนกไทย การดูนก รวมทั้งงานด้านวิชาการต่างๆของวงการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยPodcastนี้จัดทำขึ้นด้วยความประสงค์ที่จะให้เรื่องราวเรื่องเล่าประสบการณ์การดูนกและข้อมูลด้านวิชาการต่างๆซึ่งเล่าโดยอาจารย์ไชยยันต์ เกษรดอกบัว และผู้ที่รักธรรมชาติทุกท่านใน Clubhouse ได้รวบรวมไว้ในPodcastนี้ไม่สูญหาย

    พญาแร้ง และนกล่าเหยื่อ

    พญาแร้ง และนกล่าเหยื่อ

    พญาแร้ง และนกล่าเหยื่อ

    • 1 Std. 21 Min.

Top‑Podcasts in Wissenschaft

WELT
ZEIT ONLINE
SWR
Bayerischer Rundfunk
Florian Freistetter
Quarks