14 Folgen

Nơi mình chia sẻ lại những câu chuyện trên chặng đường khởi nghiệp, tự rút ra bài học và vực dậy sau vấp ngã.

The Trong Duc Podcast Trong Duc

  • Gesundheit und Fitness

Nơi mình chia sẻ lại những câu chuyện trên chặng đường khởi nghiệp, tự rút ra bài học và vực dậy sau vấp ngã.

  3 Câu Chuyện Về Ước Mơ Mới

  3 Câu Chuyện Về Ước Mơ Mới

  Tham gia 30 Ngày Thử Thách cùng Đức: https://trantrongduc.com/p/30

  • 1 Std. 34 Min.
  Q&A Công Việc Lương Rẻ Mạt

  Q&A Công Việc Lương Rẻ Mạt

  Tham gia 30 Ngày Thử Thách cùng Đức: https://trantrongduc.com/p/30

  • 21 Min.
  NEW: 30 Ngày Thử Thách OPEN!

  NEW: 30 Ngày Thử Thách OPEN!

  Đăng ký tham gia 30 Ngày Thử Thách tại: https://trantrongduc.com/p/30

  • 10 Min.
  Kỷ Luật Bản Thân

  Kỷ Luật Bản Thân

  Nhận 3 video trong Workshop Mục Tiêu new: https://trantrongduc.com

  • 13 Min.
  4 Thói Quen Làm Việc Hiệu Quả

  4 Thói Quen Làm Việc Hiệu Quả

  Nhận 3 video trong Workshop Mục Tiêu new: https://trantrongduc.com

  • 17 Min.
  009 - 3 Bước Thực Hiện Mục Tiêu

  009 - 3 Bước Thực Hiện Mục Tiêu

  Nhận 3 video trong Workshop Mục Tiêu new: https://trantrongduc.com

  • 13 Min.

Top‑Podcasts in Gesundheit und Fitness

Zuhörer haben auch Folgendes abonniert: