17 episodes

قصه‌ی هفته نام مجموعه‌ای آماتور بود که سال 87 از طریق صفحه‌ام در Yahoo! 360° برای دوستانم منتشر می‌کردم.

قصه‌ی هفته momekajo

  • Comedy

قصه‌ی هفته نام مجموعه‌ای آماتور بود که سال 87 از طریق صفحه‌ام در Yahoo! 360° برای دوستانم منتشر می‌کردم.

  قصه‌ی بیستم - پیانیست دوره‌گرد

  قصه‌ی بیستم - پیانیست دوره‌گرد

  Original Date: ‎December ‎13, ‎2008

  • 13 min
  قصه‌ی نوزدهم - موش و ببر - قسمت اول و دوم

  قصه‌ی نوزدهم - موش و ببر - قسمت اول و دوم

  Original Date:
  Part 1: November ‎21, ‎2008
  Part 2: November ‎29, ‎2008

  • 10 min
  قصه‌ی هجدهم: این به هیچ‌وجه یک قصه نمی‌باشد ها

  قصه‌ی هجدهم: این به هیچ‌وجه یک قصه نمی‌باشد ها

  Original Date: ‎November ‎07, ‎2008

  • 7 min
  قصه‌ی هفدهم: قصه‌ی کچل‌مرد و ماهی بزرگ

  قصه‌ی هفدهم: قصه‌ی کچل‌مرد و ماهی بزرگ

  Original Date: October ‎25, ‎2008

  • 10 min
  قصه‌ی شانزدهم: کلاغی در شب

  قصه‌ی شانزدهم: کلاغی در شب

  Original Date: ‎October ‎11, ‎2008

  • 12 min
  قصه‌ی پانزدهم: شش صحنه از یک زندگی

  قصه‌ی پانزدهم: شش صحنه از یک زندگی

  Original Date: ‎October ‎03, ‎2008

  • 15 min

Top Podcasts In Comedy

Listeners Also Subscribed To