46 min

สนทนาหาทำ EP 2 เหลื่อมล้ำค้ำโลก Mission to the Moon Podcast

    • Business

ถกปัญหาโลกแตก ความเหลื่อมล้ำเริ่มขึ้นจากจุดไหน? ทำไมระบบการศึกษาถึงยังไม่ถูกเปลี่ยนแปลง และเราควรแก้ปัญหาจาก "คนสอน" หรือ "คนเรียน" กันแน่? กับ รวิศ หาญอุตสาหะ, โธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี และ ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ ในรายการ "สนทนาหาทำ" EP.2

ถกปัญหาโลกแตก ความเหลื่อมล้ำเริ่มขึ้นจากจุดไหน? ทำไมระบบการศึกษาถึงยังไม่ถูกเปลี่ยนแปลง และเราควรแก้ปัญหาจาก "คนสอน" หรือ "คนเรียน" กันแน่? กับ รวิศ หาญอุตสาหะ, โธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี และ ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ ในรายการ "สนทนาหาทำ" EP.2

46 min

Top Podcasts In Business