12 min

10 del 2. Styrket tværprofessionelt samarbejde skaber sammenhæng for anbragte elever Veje til inklusion - Grundskolen

    • Education

Rigtig mange børn og unge, der vokser op uden for hjemmet, er fagligt udfordret – set over en bred kam klarer de sig langt dårligere end børn og unge på deres egen alder. Hør, hvordan de i Kolding Kommune arbejder på at vende denne udvikling med en systematisk tilgang til det tværprofessionelle samarbejde, der tydeliggør ansvarsfordeling, arbejdsgange og sikrer, at lærere og andre professionelle omkring eleverne bliver klædt på til at understøtte børn og unges læring og trivsel.

Læs mere om anbragte børn og unge på emu.dk her:
https://emu.dk/grundskole/saerlige-elevgrupper/anbragte-boern-og-unge?b=t5-t136

Medvirkende
Inge M. Bryderup, adjungeret professor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.
Thomas Bertelsen, PPR-konsulent i Kolding kommune

Vært
Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd

Rigtig mange børn og unge, der vokser op uden for hjemmet, er fagligt udfordret – set over en bred kam klarer de sig langt dårligere end børn og unge på deres egen alder. Hør, hvordan de i Kolding Kommune arbejder på at vende denne udvikling med en systematisk tilgang til det tværprofessionelle samarbejde, der tydeliggør ansvarsfordeling, arbejdsgange og sikrer, at lærere og andre professionelle omkring eleverne bliver klædt på til at understøtte børn og unges læring og trivsel.

Læs mere om anbragte børn og unge på emu.dk her:
https://emu.dk/grundskole/saerlige-elevgrupper/anbragte-boern-og-unge?b=t5-t136

Medvirkende
Inge M. Bryderup, adjungeret professor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.
Thomas Bertelsen, PPR-konsulent i Kolding kommune

Vært
Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd

12 min

Top Podcasts In Education