23 min

#16 Behandling af oplysninger om besøgende på hjemmesider Datatilsynet podcast – bliv klogere på GDPR

    • Government

Hvis man behandler personoplysninger om sine hjemmesidebesøgende, vil det ofte være med samtykke som det retlige grundlag (https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvornaar-maa-du-behandle-personoplysninger/). For at sådan et samtykke kan anses for at være gyldigt efter GDPR, skal det opfylde en række krav - det skal blandt andet være frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt.

Værterne er jurist Makar Juhl Holst og kommunikationskonsulent Anders Due fra Datatilsynet.

Hvis man behandler personoplysninger om sine hjemmesidebesøgende, vil det ofte være med samtykke som det retlige grundlag (https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvornaar-maa-du-behandle-personoplysninger/). For at sådan et samtykke kan anses for at være gyldigt efter GDPR, skal det opfylde en række krav - det skal blandt andet være frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt.

Værterne er jurist Makar Juhl Holst og kommunikationskonsulent Anders Due fra Datatilsynet.

23 min

Top Podcasts In Government