4 min

5 Minutes EP 635 ศาสตร์และศิลป์แห่งการโอ้อวด Mission to the Moon Podcast

    • Business

หลายคนคงเคยได้ยินการโอ้อวดแบบถ่อมตน หรือ Humblebrag มาบ้าง โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย ซึ่งจากงานวิจัย พบว่าการกระทำลักษณะนี้ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย ดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยง Humblebrag หรือไม่ก็โอ้อวดออกมาตรงๆ น่าจะดีกว่า

หลายคนคงเคยได้ยินการโอ้อวดแบบถ่อมตน หรือ Humblebrag มาบ้าง โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย ซึ่งจากงานวิจัย พบว่าการกระทำลักษณะนี้ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย ดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยง Humblebrag หรือไม่ก็โอ้อวดออกมาตรงๆ น่าจะดีกว่า

4 min

Top Podcasts In Business