50 episodes

En la Melburna Esperanto-komunumo estas teamo, kiu regule elsendas programon
en Esperanto kadre de la komunuma radio 3ZZZ. .La elsendoj estas arkivigitaj
tiel ke vi povu gxui ilin auskulti kiam ajn vi deziras.

The Melbourne Esperanto community has a dedicated and enthusiastic group
of people who produce an hourly Esperanto radio program each week. The
programs are archived for you to download so that you can enjoy, at your
leisure, the latest from the Melbourne Esperanto scene.

Arkivo de 3ZZZ Radio en Esperanto Franciska Toubale

  • Language Learning

En la Melburna Esperanto-komunumo estas teamo, kiu regule elsendas programon
en Esperanto kadre de la komunuma radio 3ZZZ. .La elsendoj estas arkivigitaj
tiel ke vi povu gxui ilin auskulti kiam ajn vi deziras.

The Melbourne Esperanto community has a dedicated and enthusiastic group
of people who produce an hourly Esperanto radio program each week. The
programs are archived for you to download so that you can enjoy, at your
leisure, the latest from the Melbourne Esperanto scene.

  elsendo de la 17a de februaro 2020

  elsendo de la 17a de februaro 2020

  Kanto: el la kompaktdisko La universala arbo de Kajto ldquo; La universala arbordquo;.

  Legado: Heather el la revuo Esperanto ldquo; En harmonio kun la naturordquo; de Manjo Renald

  Emma Breuuml;niger el la revuo Monato ldquo; Germanio subtenas ankaŭ la aliajnrdquo; de Klaŭdia Havelbek

  Matt el la blogo Neniam milito inter ni ldquo;Mobilizado kontraŭ gasodukto pliampleksiĝasrdquo;

  Kanto: el la kompaktdisko Ni tostu la verdan fortunon de Georgo Handzlik ldquo; La knabo de nigra -blanka fotordquo; .

  Legado: Heather el la revuo Novaĵoj Tamtamas ndeg; 356 ldquo; La filmo: Laŭrenco de Arabujordquo; de Tanigaŭa Hiroŝi

  Matt el Retradio de Anton Oberndorfer ldquo; Ĉu eblas celite forgesi ion ldquo;.

  Kanto: el la kompaktdisko Ni tostu la verdan fortunon de Georgo Handzlik ldquo; Ludovikordquo;.

  Legado : Emma Breuuml;niger el Retradio de Anton Oberndorfer ldquo; Manĝebla kovraĵo por fruktojrdquo;nbsp;

  Matt el la blogo Neniam milito inter ni ldquo; Lesbos , stratbataloj inter migrantoj kaj loĝantoj : la migrado- krizo en la grekaj insulojrdquo;

  Kanto: el la kompaktdisko Gracia kantas ldquo; La fiŝkaptistordquo;

  Legado: el la revuo Esperanto ldquo; Luminesk , jarfina festivalo en Germanujo ldquo;de Dima Ĉevĉenko kaj Anna Strigonova

  Kanto: el la kompaktdisko La universala arbo de Kajtonbsp; ldquo; Mi serĉas la sunonrdquo;

  • 1 min
  elsendo de la 10a de februaro 2020

  elsendo de la 10a de februaro 2020

  Kanto: el la kompaktdisko Duonvoĉe Tutkore de Manuel ldquo; Manuelardquo;
  Legado: Laszlo el Sennaciulo ldquo; Rekuniĝo de malnovaj sed ne tro maljunaj satanojrdquo; de Marcelo
  nbsp;Karlo el Monato ldquo; Kontraŭ plurlingva normarordquo; de Brian Moon
  Kanto: el la grupo Supernova ldquo; Pasio en katenrsquo; .rdquo;


  Legado: Laszlo El la revuo Esperanto rdquo; Ilei kongreso en Kebekordquo; de Mireille Grosjeannbsp;

  Karlo: el Monato ldquo;Gento honoritardquo; de Paul Peeraerts

  Kanto: el Destino Teronbsp; de J. Dan kaj B.Horst ldquo;Revoj de la vivordquo;

  Legado : Lazslonbsp; el Sennaciuloldquo; Kial mi portas juponrdquo; de Brian Russell

  Karlo el Retradio de Anton Oberndorfer ldquo; Daŭripova konsumo de alternativaj laktojrdquo;nbsp;

  Kanto: 1)el la kompaktdisko Velura sezono ldquo; Tendra lulkantordquo;

  2)el la kompaktdisko Duonvoĉe Tutkore de Manuel ldquo; La knabo de la strato Glukrdquo;

  • 1 min
  elsendo de la 3a de februaro 2020

  elsendo de la 3a de februaro 2020

  Kanto: el la kompaktdisko Duonvoĉe tutkore de Manuel ldquo; Nun aŭ neniamrdquo;.
  Intervjuo : Heather intervjuas Helen Palmer, Sandor Horvath, Emmi Breŭniger pri la kongreso en Novzelando kaj pri iliaj vojaĝoj.
  Legado: Laszlo el Flandra Esperanto Ligo ldquo; Astronomio, rasismo, inismordquo; de Xavi Alcalde
  Kanto: el la kompaktdisko Supernova ldquo; Floro kaj abelordquo;.
  Legado: Laszlo el Esperanto Retradio de Anton Oberndorfer ldquo; Formulo por perfekta Espreso-kafordquo;.
  Intervjuo : daŭrigo
  Kanto: el la kompaktdisko Destino tero de J Dan kaj B Horst ldquo; La printemprsquo; de la aŭtunordquo;;
  Legado: Laszlo el Gazetara komunikado de UEArdquo; Deklaro de UEA kaj ILEI okaze de la internacia tago de Edukado, la 24an de januarordquo;.
  Kanto: Florvendistino el la kompaktdisko Verula Sezono
  Salutmesaĝo de Emmi al eksterlandaj esperantistoj
  Kanto: el la kompaktdisko Duonvoĉe tutkore de Manuel ldquo;Vi restas solardquo;.

  • 1 min
  elsendo de la 27a de januaro 2020

  elsendo de la 27a de januaro 2020

  Raporto pri la Komuna kongreso , kiu okazis en Auckland de la 10a ĝis la 19anbsp; de januaro 2020

  de Franciska Toubale
  de Jonathan Coopernbsp;

  Legado: Franciskanbsp;1)el la retejo UEA Facila ldquo; Rekono de UEA Facilardquo;de Anna Louml;wenstein

  2) el la revuo Monatordquo; Amkronikoj ldquo; de Xavier Alcalde

  Kanto el la kompaktdisko Kien vi iros? de Rafael Milhomem ldquo; Al Portugaliordquo;

  Legado: Franciska 1)nbsp;el la revuo Monatordquo; Amkronikoj ldquo; de Xavier Alcalde parto 2

  Kanto:nbsp;el la kompaktdisko Senlimiĝis de Duoble unu" Bonŝancon"

  Legado: Franciskanbsp;1) el la Sago ndeg; 129 ldquo; Ludo: la globo kun dika flanko ldquo; de la Asocio Boule de fort kaj Lucette Echappeacute;e

  2) el la revuo Monato ldquo; Gastamaj sed malĝojaj litovojrdquo; de Last

  Kanto: el la kompaktdisko Kien vi iros? de Rafael Milhomem ldquo;Hejmordquo; kantita de Karliene kaj Muniz

  Legado: Franciska el la revuo Kontakto ndeg; 291 eltiraĵoj de la artilo de Wendel Pontes ldquo; Scienco kaj scienca metodordquo;

  Kanto: el la kompaktdiskonbsp;Senlimiĝis de Duoble unu " Esti si"

  Legado: Franciska el la revuo Junaj Amikoj ndeg; 161 ldquo;Bluĝinzoj ldquo; de Reneacute;e Triolle

  Kanto:nbsp; ldquo;Amo kaj konfliktordquo; de Gijom Armide

  • 1 min
  elsendo de la 20a de januaro 2020

  elsendo de la 20a de januaro 2020

  Kanto: El la kompaktdisko Afriko Kompilo Kongo Espero ldquo; Kiu lingvo por la homaro?rdquo;.

  Legado: Laszlo el Sennaciulo ndeg; 1369-1370nbsp; ldquo;GLATaj movadoj kaj aktivecoj ldquo; de Mir-Ko

  Parolado: Marcel Historio de la participoj en eŭropaj lingvoj .

  Kanto: el la kompaktdisko Unu voĉo ldquo; La hotelo de pigra Haĉjo/ Laŭ la vojrsquo; al Gandagairdquo; .

  Legado: Laszlo el Sennaciulo ndeg; 1369-1370 ldquo; kial mi ne portas kompletonrdquo; de Nonomura Yo.

  Parolado: Marcel Fidindaj vortaroj .

  Kanto: El la kompaktdisko Afriko Kompilo Kongo Espero ldquo; Karulinordquo;.

  Legado: Laszlo el la revuo Esperanto ldquo; Kongreso en Montrealo de la 1a ĝis la 8a de aŭgusto 2020rdquo;.

  Kanto: el la kompaktdisko Unu voĉo ldquo; Valsigi matildanrdquo;.

  • 1 min
  elsendo de la 13a de januaro 2020

  elsendo de la 13a de januaro 2020

  Legado: Karlo el Retradio " Nekredeblaj lomaj fungoj" de Paulo Sergio Viana

  Franciska el Juna Amiko ndeg;161 ldquo; Akvo, nia trezorordquo;de Reneacute;e Triolle .

  Intervjuo: pri la Internacia Komisiono por etnaj liberoj ( IKEL) de Apadaza Joseba Inaki

  Kanto: el la kompaktdisko Memoro al Maribor de Attila Schimmer ldquo; La sonĝo estas forrdquo;.

  Legado: Karlo el Fervoja Mondo de Jindrich Tomiŝek ldquo; Eŭropa Unio: Europa komisiono subtenos evoluon de fervojoj" .

  Franciska el Novaĵoj Tamtamas ndeg;354 ldquo; Elektra skoterordquo; de Mizro Iwaya .

  Kanto: el la kompaktdisko Duone de Thierry Faverial ldquo; La longa vojaĝordquo;.

  Legado: Karlo el la revuo Monato ldquo; Kulpas rafanetordquo; de Paŭl Peeraertsnbsp;

  Franciska el la retejo Esperanto.blog ldquo; Kolomboj surhavante ĉapelojn aperis en Lasvegasrdquo;

  Kanto : ldquo;Valora Koncertrsquo;rdquo; denbsp; Melanie Prinnbsp;

  • 1 min

Top Podcasts In Language Learning

Listeners Also Subscribed To