9 episoder

Podcastserien ser på, hvordan den styrkede pædagogiske læreplan omsættes i hverdagen.

BØRNEHØJDE emu

  • Uddannelse
  • 4,2 • 49 vurderinger

Podcastserien ser på, hvordan den styrkede pædagogiske læreplan omsættes i hverdagen.

  Afsnit 1.1.: Pædagogisk læringsmiljø i dagens rutinesituationer

  Afsnit 1.1.: Pædagogisk læringsmiljø i dagens rutinesituationer

  Hvis man skulle opfinde et pædagogisk læringsmiljø, ville man opfinde rutinerne. Sådan siger forsker Søren Smidt i dette afsnit af BØRNEHØJDE, hvor han også folder ud, hvorfor rutinerne og den gentagelse, der finder sted, har et særligt potentiale for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Vi besøger også Brændgård i Herning, hvor man netop har arbejdet med at skabe tydelighed særligt i rutinesituationer som i garderoben og på badeværelset. Det har vist sig at styrke relationen både børnene imellem og børn og voksne imellem.

  Medvirkende: Søren Laibach Smidt, forsker ved Københavns Professionshøjskole

  Leder, personale og børn fra Børnehuset Brændgård i Herning

  Vært: Trine Beckett, journalist og kommunikationsrådgiver.

  • 28 min.
  Afsnit 1.2.: Pædagogisk læringsmiljø i ydertimerne om eftermiddagen

  Afsnit 1.2.: Pædagogisk læringsmiljø i ydertimerne om eftermiddagen

  Eftermiddagen kan tit kan leve lidt i skyggen af formiddagens pædagogiske aktivite-ter, men har sit eget pædagogiske potentiale.

  I dette afsnit af BØRNEHØJDE giver forsker Anne Mette Buus sit bud på eftermidda-gens særlige betydning for børnenes leg, og giver gode råd til, hvordan I kan under-søge børnenes perspektiver på ydertimerne i dagtilbuddet.

  Vi besøger også børnehuset Casseiopeia, og hører om, hvordan de har organiseret sig, for at kunne arbejde med det pædagogiske læringsmiljø hele dagen.

  Medvirkende: Annemette Buus, forsker ved VIA, pædagoguddannelsen i Viborg

  Leder, personale og børn fra Børnehuset Cassiopeia i Vangede

  Vært: Trine Beckett, journalist og kommunikationsrådgiver.

  • 27 min.
  Afsnit 1.3.: Pædagogisk læringsmiljø om morgenen

  Afsnit 1.3.: Pædagogisk læringsmiljø om morgenen

  Morgenstunden er en både følelsesmæssig og praktisk overgang, hvor børnene har ekstra brug for nærvær fra det pædagogiske personale. Og det er giver både muligheder og dilemmaer i det pædagogiske arbejde. Det fortæller forsker Annegrethe Ahrenkiel i dette afsnit af BØRNEHØJDE.

  Sammen med dagtilbuddet Skovstjernen og Annegrethe Ahrenkiel dykker vi ned i, hvorfor det er vigtigt at gøre morgenstunden til genstand for refleksion og planlægning – på samme måde, som man reflekterer over og planlægger formiddagens pædagogiske aktiviteter.

  Medvirkende: Annegrethe Ahrenkiel, forsker ved center for daginstitutionsforskning, RUC

  Leder, personale og børn fra Børnehuset Skovstjernen i Rudersdal

  Vært: Trine Beckett, journalist og kommunikationsrådgiver.

  • 23 min.
  Afsnit 2.2.: Evalueringskultur som samarbejdskultur

  Afsnit 2.2.: Evalueringskultur som samarbejdskultur

  Hvordan kan vi samarbejde om at være undrende og undersøgende på egen praksis? Og hvad skal der til, for at vi kan have en åben dialog også om det, der er svært at tale om? I dette afsnit af BØRNEHØJDE taler vi med forsker Ane Qvor-trup om, hvordan en god evalueringskultur, baseret på et professionelt samar-bejde, kan være med til at flytte fokus fra fejl til fælles udvikling.

  Vi hører også om, hvordan børnehuset Hyldegården i Gladsaxe har arbejdet med at udvikle deres samarbejde, så det er trygt at tale om pædagogisk praksis, også når tingene ikke går helt som planlagt.

  Medvirkende:
  Ane Qvortrup, professor på Syddansk Universitet
  Leder, personale og børn fra Børnehuset Hyldegården i Gladsaxe

  Vært
  Trine Beckett, journalist og kommunikationsrådgiver

  • 27 min.
  Afsnit 2.1.: Evalueringskultur med mål og mening

  Afsnit 2.1.: Evalueringskultur med mål og mening

  Evaluering bliver meningsfuldt, når det bliver koblet til de spørgsmål, man undrer sig over i hverdagen. Sådan siger forsker Stine Hamilton i dette afsnit af BØRNE-HØJDE. Hør også Stine Hamilton fortælle om, hvordan I kan arbejde med evalue-ringscirklen, så I understøtter den udvikling, I ønsker, i jeres pædagogiske læ-ringsmiljø.

  Vi besøger også dagplejen i Odsherred, der ved at filme og evaluere garderobesi-tuationen har fået øje på, hvordan de bedre kan understøtte børns deltagelses-muligheder og selvværd. Og taler med Børnehuset Rørvigrødderne, der oplever, at den skriftlige læreplan hjælper dem til at holde fast i den udvikling, de gerne vil skabe for børn og voksne.

  Medvirkende:
  Stine Hamilton, forsker ved Via University College
  Leder, personale og børn fra dagplejen og Børnehuset Rørvigrødderne i Odsher-red

  Vært
  Trine Beckett, journalist og kommunikationsrådgiver

  • 26 min.
  Afsnit 2.3.: Evalueringskultur med børneperspektiver

  Afsnit 2.3.: Evalueringskultur med børneperspektiver

  En evalueringskultur med børneperspektiver handler om mere end at lave børne-interviews. Det fortæller forsker Anette Boye Koch om i dette afsnit af BØRNE-HØJDE, og giver eksempler på, hvad I skal overveje, når I inddrager børnenes per-spektiver.

  I kan også høre Børnegården Rundhøj fortælle om, hvordan pædagogiske aktivi-teter og lege, som fx "jobsamtalen" blev skabt og udviklet på børnenes initiativ og i dag spiller ind i Rundhøjs evalueringskultur.

  Medvirkende:
  Anette Boye Koch, docent og lektor ved VIA University College
  Leder, personale og børn fra Børnegården Rundhøj i Aarhus

  Vært
  Trine Beckett, journalist og kommunikationsrådgiver

  • 32 min.

Kundeanmeldelser

4,2 ud af 5
49 vurderinger

49 vurderinger

thomasmedom ,

Tak for en god podcast

Spændende podcast der giver plads til både forskere og praktikere der arbejder tæt på børnene

Mest populære podcasts inden for Uddannelse

Holte Vinlager
Maria Alstrup
Anders Colding-Jørgensen
TED
JFM & Sydbank
Duolingo

Måske vil du også synes om

Birgitte Sølvstein
DR
ALLY & femina update
Podimo
Danica Chloe & Claudia Novalee
Camilla og Kristine