30 episodes

Welcome to the ‘be your own boss’ podcast, the young entrepreneur’s guide to starting a business!

Whether you’re thinking about business for the first time, or you have an idea that you want to develop, then this podcast is for you. This 15 part series that will keep you on track and help you think through the challenges that come with starting a business.

Big Ideas Wales is part of Business Wales and is part funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

This podcast is available in English and Welsh.

Croeso i bodlediad ‘bod yn fos arna ti dy hun’, canllaw yr entrepreneur ifanc i gychwyn busnes!

P’unai dy fod di’n meddwl am gychwyn busnes am y tro cyntaf, fod gen ti syniad ti eisiau ei ddatblygu, mae’r podlediad yma i chdi. Bydd y 15 pennod yma yn dy gadw di ar y trywydd iawn ac yn dy helpu di i ddeall a meddwl am yr heriau sy’n codi wrth gychwyn busnes.

Mae Syniadau Mawr Cymru yn rhan o Busnes Cymru ac mae’n cael ei gyllido yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru

Mae'r podlediad ar gael yng Ngymraeg a Saesneg.

Big Ideas Wales: Be Your Own Boss Podcast Big Ideas Wales

  • Entrepreneurship

Welcome to the ‘be your own boss’ podcast, the young entrepreneur’s guide to starting a business!

Whether you’re thinking about business for the first time, or you have an idea that you want to develop, then this podcast is for you. This 15 part series that will keep you on track and help you think through the challenges that come with starting a business.

Big Ideas Wales is part of Business Wales and is part funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

This podcast is available in English and Welsh.

Croeso i bodlediad ‘bod yn fos arna ti dy hun’, canllaw yr entrepreneur ifanc i gychwyn busnes!

P’unai dy fod di’n meddwl am gychwyn busnes am y tro cyntaf, fod gen ti syniad ti eisiau ei ddatblygu, mae’r podlediad yma i chdi. Bydd y 15 pennod yma yn dy gadw di ar y trywydd iawn ac yn dy helpu di i ddeall a meddwl am yr heriau sy’n codi wrth gychwyn busnes.

Mae Syniadau Mawr Cymru yn rhan o Busnes Cymru ac mae’n cael ei gyllido yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru

Mae'r podlediad ar gael yng Ngymraeg a Saesneg.

  Pennod 15: Datblygu dy fusnes

  Pennod 15: Datblygu dy fusnes

  Unwaith y bydd y busnes ar waith, gallwch chi ddechrau meddwl sut i dyfu'r busnes? Wel, peidiwch â phoeni, bydd y bennod yma yn dweud wrthych sut i fynd ati i wneud hyn.

  • 7 min
  Pennod 14: Rheoli dy amser

  Pennod 14: Rheoli dy amser

  Mae cychwyn busnes dy hun yn mynd i gymryd lot fawr o amser, felly mae gwneud yn siŵr dy fod di’n rheoli’r amser yna’n effeithiol, yn holl bwysig.
  Os tisio osgoi teimlo fel bo chdi’n cael dy lethu gan bob dim sy’n mynd ymlaen, mae’n rhaid i chdi ddysgu sut mae rheoli dy amser.

  • 9 min
  Pennod 13: Delio â’r gyfraith

  Pennod 13: Delio â’r gyfraith

  Ond rŵan mae rhaid i ni siarad am y gyfraith, am dreth, am yswiriant ac am strwythurau busnes.
  Dwi’n gwybod nad ydi’r pethau yma’n llenwi rhywun efo cyffro, ond mae nhw’n rhan hanfodol o redeg busnes, felly ffwrdd a ni.

  • 8 min
  Pennod 12:Rheoli dy arian

  Pennod 12:Rheoli dy arian

  Mi yda ni gyd angen help i reoli pres o dro i dro, a dwi’n mynd i ddangos ffyrdd syml o wneud hyn i chdi, pan ti’n rhedeg dy fusnes dy hun.

  • 14 min
  Pennod 11: Gwybod faint i'w godi

  Pennod 11: Gwybod faint i'w godi

  Ond rŵan, mae’n bryd i ni gychwyn siarad am brisio, a faint ddylsa chdi godi ar gwsmeriaid.
  Mae’n rhaid i’r hyn fyddi di’n godi am wasanaeth neu gynnyrch fod yn ddigon, er mwyn creu elw rhesymol, ac yn ddigon i gyfro unrhyw gostau - paid ag anghofio , mae’r amser ti’n weithio angen cael ei ystyried pan ti’n gweithio dy gostau allan hefyd.

  • 16 min
  Pennod 10: Sut i gael gafael ar gyllid

  Pennod 10: Sut i gael gafael ar gyllid

  Wel, tydi hi ddim yn bosib i bob busnes gychwyn fel hyn, mae na rai angen pres er mwyn medru cychwyn, felly be am i ni siarad chydig am gyllid. Dwi’n gwybod bod meddwl am gyllid, pres, grantiau, benthyciadau a ballu yn medru ymddangos yn scary. Ond plîs paid a phoeni, yn y bennod yma mi fyddai’n sôn am pa gyllid sydd ar gael, sut i gael gafael arno fo a gobeithio tawelu chydig ar dy feddwl di.

  • 18 min

Top Podcasts In Entrepreneurship