54 episodes

(Gen)hør debatterne fra Civiltinget på Folkemødet 2019

Civiltinge‪t‬ Radio Folkemødet

  • News
  • 1.0 • 1 Rating

(Gen)hør debatterne fra Civiltinget på Folkemødet 2019

  Transkønnede børn og voksne – og deres daglige udfordringer

  Transkønnede børn og voksne – og deres daglige udfordringer

  Fortællinger om at transitionere. I transitionen møder transkønnede børn og voksne ofte akavede og ydmygende situationer, når cpr-nummeret ikke svarer til deres udseende. Hvordan forholder klasselæreren eller arbejdsgiveren sig? Hvordan får man familien, vennerne og alle andre til at anerkende sin egen eller sit barns kønsidentitet og bruge det rigtige pronomen? Dagligdags situationer kan give bøvl og besvær for transkønnede, ikke mindst i transitionsperioden. Det kan være hos tandlægen, i banken, paskontrollen eller i mødet med sundhedsvæsenet. Eller helt enkelt: Hvilket offentligt toilet skal man vælge for ikke at ”gå forkert”? En mulighed for juridisk kønsskifte vil give transkønnede børn og unge større frihed til at leve i overensstemmelse med deres kønsidentitet og derved et bedre liv. Juridisk kønsskifte indebærer en ændring af det sidste nummer i cpr-nummeret. Det vil være en anerkendelse af transkønnede børn og unges identitet, og transkønnethed handler netop om identitet
    Deltagere Lai Christian Balsig, Bestyrelsesmedlem, Copenhagen Pride Marie Elisabet Lind-Thomsen, forperson, FSTB - Foreningen for Støtte Til Transkønnede Børn Moeisha Aden, Aktivist, Happy Copenhagen Karina Willumsen, Moderator, SIVIL Charlie Hanghøj, Aktivist, Happy Copenhagen Michala Fog Hansen, Medlem af bestyrelsen, FSTB - Foreningen for Støtte Til Transkønnede Børn Helge Sune Nymand, næst forperson, FSTB - Foreningen for Støtte Til Transkønnede Børn
   
  Arrangør
  FSTB - Foreningen for Støtte Til Transkønnede Børn, Happy Copenhagen  
   

  • 1 hr 12 min
  Et selvstændigt EU uden USA - er det den vej vi skal?

  Et selvstændigt EU uden USA - er det den vej vi skal?

  Der er siden det amerikanske præsident-skifte blevet stillet højere krav til Danmarks forsvarsmæssige og udenrigspolitiske aktiviteter. Det præger en dansk udenrigspolitik, hvor forsvarspolitiske tiltag i forvejen i høj grad overskygger konfliktforebyggende diplomatiske tiltag. RIKO vil derfor sætte Danmarks og EU's udenrigspolitiske afhængighed af USA under kritisk lys. Vi vil kaste lys på, hvordan en mulig europæisk udenrigspolitik kunne se ud uden dominerende amerikansk indflydelse. Som danske politikere i den seneste tid har givet udtryk for, er USA blevet en mere uforudsigelig spiller på den internationale scene. Så efter et trofast og nærmest ufravigeligt dansk følgeskab af USA siden 2. Verdenskrig, er det måske på tide at revurdere forholdet.
   
  Deltagere Kristoffer Tarp, Administrerende direktør og initiativtager for Concord Consulting ApS, RIKO Mie Marcussen, Cand.merc.jur. og konfliktmægler, RIKO Jørn Boye Nielsen, Cand.scient pol. og bestyrelsesmedlem RIKO, RIKO Lisbeth Pilegaard, Direktør for Projekt Udenfor, medlem af styregruppen for Nordic Women Mediators, Rådet for International Konfliktløsning (RIKO)
   
  Arrangør
  Rådet for International Konfliktløsning (RIKO)
   

  • 1 hr 1 min
  Klimaafgift på flyrejser - en god eller dårlig ide?

  Klimaafgift på flyrejser - en god eller dårlig ide?

  Et af de vigtigste indsatsområder for at begrænse den globale opvarmning er at bremse flytrafikkens drivhusgasudledninger. Selvom flytrafikkens andel af det samlede menneskeskabte drivhusgasudslip kun udgør 5 %, er udledningerne kraftigt stigende, da antallet af flyrejsende stiger for hvert år. Det er en udvikling, som peger i den helt forkerte retning. Hvis den globale opvarmning skal begrænses, er det afgørende at vi bremser væksten i flytrafikkens udledninger, og dermed flytrafikken. Her kan en flypassagerafgift være med til at begrænse antallet af flypassagerer, og pengene fra afgiften kan bruges til den grønne omstilling i transportsektoren og til klimavenlige alternativer til flytrafikken. Kom og tag del i den spændende debat og bliv klogere på argumenterne for og imod en klimaafgift på flyrejser.
   
  Deltagere Morten Møller Sørensen, Udenrigs- og forsvarspolitisk ordfører, Venstres Ungdom Repræsentant for Alternativets Unge, Medlem af Alternativets Unge, Alternativets Unge Tobias Nørkjær Holmgaard, Ansvarlig, UngEnergi Repræsentant for Dansk Folkepartis Ungdom, Medlem af Dansk Folkepartis Ungdom, Dansk Folkepartis Ungdom
   
  Arrangør
  UngEnergi
   

  • 1 hr 4 min
  Hvad sagde du!? Når ord sårer - med eller uden forsæt

  Hvad sagde du!? Når ord sårer - med eller uden forsæt

  Hverdagsdiskrimination er blevet normen, og det skader ikke bare den ramte, men såmænd os alle sammen og samfundet som helhed. Selv den diskriminerende, der ikke virker særlig glad oppe i sit sure hjørne. Ringeagten har konsekvenser for lysten og evnen til og muligheden for at uddanne sig og deltage på arbejdsmarkedet. Ja, selv helbredet er truet af den daglige racisme, viser solid forskning. Hverdagsracismen indvirker derfor negativt på en række af FN’s verdensmål: sundhed og trivsel, fattigdom, ulighed, fred og retfærdighed. Mira Skadegård og Knud Lindholm Lau dokumenterer hverdagens skjulte racisme, de helbreds­skadelige virkninger og nogle af de problematiske retoriske manøvrer i den offentlige debat, som er med til at legitimere og udbrede diskriminationen. Sammen med publikum udvikles, i en rar proces, modstrategier, der kan bidrage til, at alle anses som ligeværdige medborgere, uanset nationalitet, etnicitet og religion. - Velkomst: Mujahed Sebastian - Ordstyrer: Jette Møller
   
  Deltagere Mira Skadegård, PhD i strukturel diskrimination, Postdoc ved AAU, Aalborg Universitet Jette Møller, formand, SOS Racisme Knud Lindholm Lau, cand.phil, talelærer, forfatter til Bare fordi at - sprog og forestillinger i udlændingedebatten, text & tale Mujahed Sebastian, direktør, Center for Dansk-muslimskew Relationer (CEDAR)
   
  Arrangør
  SOS Racisme, Center for Dansk-Muslimske Relationer
   

  • 1 hr 3 min
  Legalisering af hash i Danmark? - stigma og kriminalitet

  Legalisering af hash i Danmark? - stigma og kriminalitet

  U-turns Tænketank er en gruppe af unge borgere, som bruger egne erfaringer og holdninger til at deltage i, og nuancere, samfundsdebatten omkring rusmidler. Alle Tænketankens medlemmer har tidligere været i behandlingsforløb i U-turn, som er Københavns Kommunes rusmiddeltilbud til unge under 25 år. Tænketanken ønsker, på baggrund af personlige erfaringer med brug af rusmidler, at etablere en debatseance omkring legalisering af hash. Denne debat er selvsagt ikke ny, men er stadig aktuel, bl.a. pga. flere partiers ønske om en legalisering, og flere andre landes ændring af lovgivning på området gennem de senere år (herunder Portugal, Holland, USA). Tænketankens ønske med debatten er i udgangspunktet hverken et ønske om at promovere legalisering eller det modsatte, men derimod et ønske om i fællesskab at blive klogere på de mulige fordele og ulemper som kan tænkes at følge med det ene og det andet scenarie - og folde de holdninger ud, som ligger bag disse tanker.
   
  Deltagere Kristian Holte Kofod, Faglig leder, U-turn, Københavns Kommune
   
  Arrangør
  U-turn
   

  • 1 hr 17 min
  Far er (også) vigtig

  Far er (også) vigtig

  Hvordan sikrer vi, at forældreskabet består, når ægteskabet forgår? Mandecentret inviterer Mødrehjælpen til debat om den nye skilsmisselov og sætter fokus på en øget inddragelse af manden som far. Børn har brug for en tæt relation til begge forældre, men det er Mandecentrets erfaring, at familieorienterede organisationer og offentlige instanser ofte overser faderrollens betydning. Vil det nye familieretssystem kunne løse op for højkonfliktssagerne? Hvad stiller vi op med de samværssager, hvor forældre fremsætter beskyldninger mod hinanden for at forhindre den anden forælder i at se de fælles børn? Har manden udspillet sin rolle som far, hvis han har været voldelig over for sin kone? Hvordan ændrer mandens rolle sig, når familien er i opbrud? Hvordan sikrer vi, at manden inddrages og får plads til at skabe en tæt relation til sine børn og bevarer/styrker sin faderrolle? Hvordan agerer vi bedst som brobyggere i det nye familieretssystem?
   
  Deltagere Michael Hammer, Forstander Mandecentret Fyn, Mandecentret Trine Schaldemose, Vicedirektør Mødrehjælpen, Mødrehjælpen Anne-Kathrine Salversen, Rådgiver, juridisk konsulent og frivilligkoordinator i Mandecentret Aarhus, Mandecentret
   
  Arrangør
  Mandecentret
   

  • 58 min

Customer Reviews

1.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In News

Listeners Also Subscribed To