18 episodes

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKR:s podcast Demokratiresan diskuteras demokrati på lokal och regional nivå. Varje avsnitt fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner, som till exempel medborgardialog, medskapande och samverkan med civilsamhället.

Tekniker: Kjell Eriksson.

Demokratiresan - en podcast från SKR Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

  • Government

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKR:s podcast Demokratiresan diskuteras demokrati på lokal och regional nivå. Varje avsnitt fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner, som till exempel medborgardialog, medskapande och samverkan med civilsamhället.

Tekniker: Kjell Eriksson.

  Lokalt självstyre och demokrati

  Lokalt självstyre och demokrati

  I detta poddavsnitt i Demokratiresan ger Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner, sin syn på det lokala självstyret och dess relation till demokrati.
  Varför är det viktigt? Hur ser det ut i Sverige och i resten av Europa? Det är några av frågorna som lyfts  i avsnittet.
  Samtalet leds av Anders Nordh, SKR
  Medverkande: Anders Knape ordförande i SKR
  Tid: 20.17

  • 20 min
  #16 En kultur för samverkan och dialog

  #16 En kultur för samverkan och dialog

  I detta avsnitt pratar vi om hur en organisation kan skapa en kultur för samverkan och dialog. Varför är det så svårt, eller är det svårt och vad är en organisationskultur? Det är några av frågorna vi resonerar kring i avsnittet. Avsnittet spelades in i SKR:s monter på Kvalitetsmässan.
  Medverkande: Martin Sande, Dialogues, Martin Söderström, Åre kommun och Hanna Moback, Åre kommun.
  Samtalet led av: Nils Munthe, SKR
  Tid: 28.33

  • 28 min
  #15 Samverkan Östberga – dialog i en komplex fråga

  #15 Samverkan Östberga – dialog i en komplex fråga

  Stadsdelen Östberga i Stockholm har brottats med otrygghet men 2016 bestämde sig stadsdelen att jobba på ett nytt sätt. Hör Preventionssamordnare Åsa Winfridsson berätta vad och hur de gjorde. Vi reflekterar också över vad som gjorde att dialogen lyckades så bra, invanda arbetssätt och hur de kan brytas samt inte minst vilka resultat som lever kvar idag. 
  Medverkande: Åsa Winfridsson, Enskede- Årsta- Vantör, Stockholm Stad
  Samtalet leds av Nils Munthe, SKR
  Tid: 28:25
  Besök skr.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.

  • 28 min
  #14 En demokratiskt förankrad revision

  #14 En demokratiskt förankrad revision

  Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner samt pröva ansvarstagandet. Vi pratar i avsnittet om fullmäktiges roll i kommuner och regioner, vikten av en bra riskbedömning för en god revision, samspelet mellan förtroendevalda revisorer och professionella revisorer. Samt vikten av att synliggöra revisionens arbetet för att förbättra tilliten till den lokala demokratin
  Medverkande: Lotta Ricklander, SKL och Anna Eklöf, SKL
  Samtalet leds av Anders Nordh, SKL
  Tid: 23:52
  Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.

  • 23 min
  #13 Agenda 2030 i praktiken

  #13 Agenda 2030 i praktiken

  Vi fortsätter att utforska Agenda 2030, denna gång är temat hur Agendan kan användas i praktiken. Bland annat beskrivs hur beslutet från FN tar sig hela vägen fram till kommunens inköpare. Vi pratar om agendans genomslag, Glokala Sverige och vilken roll agendan har för förtroendevalda. Vi tar också upp SKL: roll och vad vi gör för att stödja medlemmarna.
  Medverkande: Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun och Kerstin Blom Bokliden, SKL.
  Samtalet leds av Nils Munthe, SKL
  Tid: 24:08
  Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor

  • 24 min
  #12 Utveckla demokratin genom internationella partnerskap

  #12 Utveckla demokratin genom internationella partnerskap

  Kommunalt Partnerskap är en SIDA-finansierad samarbetsform där Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) hjälper svenska kommuner och regioner att skapa partnerskap med en kommun eller region utanför Sverige. I detta avsnitt träffar vi Rikard Eduards från ICLD och Ayan Ubahle som jobbar i Borlänge kommun som har ett partnerskap tillsammans med Lodwar i Kenya. Två kommuner som står inför liknande utmaningar: hur man framgångsrikt integrerar flyktingar i sina samhällen och skapar möjligheter för dem att hitta en väg till framgångsrika och produktiva liv.
  Medverkande: Ayan Ubahle, Borlänge kommun och Rickard Eduards, ICLD.
  Programledare: Nils Munthe SKL
  Tid: 31:17
  Besök skl.se för information och stöd i arbetet med demokratifrågor.

  • 31 min

Top Podcasts In Government

Listeners Also Subscribed To