6 episoder

DYSLEKSIVENLIG SKOLE er en podcast til lærere, læsevejledere og ledelse om, hvordan skolen bliver bedre til at organisere sig, samt at tilrettelægge både undervisning, pædagogik og forældresamarbejde på en måde, der giver elever med dysleksi bedre mulighed for at lære og deltage på lige fod med deres klasekammerater.

I hver klasse sidder gennemsnitligt én til to elever med dysleksi. De er lige så forskellige som alle andre børn i klassen, men én ting har alle børn med dysleksi til fælles: De har dysleksi i alle fag. Det betyder, at skolen i alle fag må tilrettelægge pædagogikken og undervisningen dysleksivenligt.

Med podcasten, Dysleksivenlig skole, sætter vi derfor fokus på en række temaer, som er afgørende i arbejdet med en dysleksivenlig skole.

Fast ekspert i programmet er Line Leth Jørgensen, der giver helt konkrete råd og vejledning, der kan bruges i arbejdet på den enkelte skole. Line er uddannet lærer og dysleksivejleder og har taget en diplomuddannelse i dysleksi. I dag arbejder hun for Wizkids som pædagogisk konsulent i udviklingen af dysleksivenlige skoler.

I hvert program hører vi desuden om erfaringerne fra både lærere, læsevejledere, forældre og elever.

Hvert program er bygget op om en række punkter, som lytterne kan finde på www.dysleksivenligskole.dk og anvende direkte i arbejdet med at gøre undervisningen, pædagogikken og skolen mere dysleksivenlig.

Dysleksivenlig Skole Wizkids

  • Uddannelse
  • 5.0 • 3 vurderinger

DYSLEKSIVENLIG SKOLE er en podcast til lærere, læsevejledere og ledelse om, hvordan skolen bliver bedre til at organisere sig, samt at tilrettelægge både undervisning, pædagogik og forældresamarbejde på en måde, der giver elever med dysleksi bedre mulighed for at lære og deltage på lige fod med deres klasekammerater.

I hver klasse sidder gennemsnitligt én til to elever med dysleksi. De er lige så forskellige som alle andre børn i klassen, men én ting har alle børn med dysleksi til fælles: De har dysleksi i alle fag. Det betyder, at skolen i alle fag må tilrettelægge pædagogikken og undervisningen dysleksivenligt.

Med podcasten, Dysleksivenlig skole, sætter vi derfor fokus på en række temaer, som er afgørende i arbejdet med en dysleksivenlig skole.

Fast ekspert i programmet er Line Leth Jørgensen, der giver helt konkrete råd og vejledning, der kan bruges i arbejdet på den enkelte skole. Line er uddannet lærer og dysleksivejleder og har taget en diplomuddannelse i dysleksi. I dag arbejder hun for Wizkids som pædagogisk konsulent i udviklingen af dysleksivenlige skoler.

I hvert program hører vi desuden om erfaringerne fra både lærere, læsevejledere, forældre og elever.

Hvert program er bygget op om en række punkter, som lytterne kan finde på www.dysleksivenligskole.dk og anvende direkte i arbejdet med at gøre undervisningen, pædagogikken og skolen mere dysleksivenlig.

  PROGRAM 5 – Hør hvorfor og hvordan forældresamarbejdet er en del af den dysleksivenlige skole

  PROGRAM 5 – Hør hvorfor og hvordan forældresamarbejdet er en del af den dysleksivenlige skole

  Samarbejdet med forældrene er en vigtig del af den dysleksivenlige skole. For netop forældrene til børn med dysleksi har en ekspertviden om deres børn, som er vigtig for, at skolen kan lykkes med indsatsen for elever med dysleksi. Derfor er det vigtigt, at dialogen fra barnets første skoleår bliver åben og ligeværdig.

  I program 5 om forældresamarbejdet får du et indblik i, hvorfor samarbejdet er så vigtigt, og hvorfor det ind i mellem kan være svært. Du får desuden gode råd til, hvordan du kan styrke samarbejdet med forældrene, og om hvordan skolen med fordel kan etablere forældrenetværk.

  Og du kan møde, Trine Pihl, der er mor til et barn med dysleksi. Hun fortæller om sine erfaringer med skole-hjemsamarbejde og forældrenetværk.

  DYSLEKSIVENLIG SKOLE er en podcast til lærere, læsevejledere og ledelse om, hvordan skolen bliver mere dysleksivenlig og giver elever med dysleksi bedre mulighed for at lære og deltage på lige fod med deres klassekammerater.

  PROGRAM 4 – Hvordan bruger du læse- og skriveteknologien godt og bevidst i undervisningen?

  PROGRAM 4 – Hvordan bruger du læse- og skriveteknologien godt og bevidst i undervisningen?

  Læse- og skriveteknologi er grundlæggende for at skabe et godt læringsmiljø for elever med dysleksi.

  Hvis man som lærer bruger læse- og skriveteknologien godt og bevidst i undervisningen, så har eleverne ved hjælp af deres teknolog og bevidste læse- og skrivestrategier mulighed for at blive kompenseret for deres dyslektiske vanskeligheder, så de kan deltage og lære på lige fod med deres kammerater. Det handler dette program om.

  Du får en viden om, hvad teknologien kan, og hvordan man som lærer kan inddrage den i sin undervisning, og du får viden om, hvordan man sammen med elever og forældre kan arbejde med at gøre eleverne bevidste og trygge i at bruge teknologien i dagligdagen.

  I programmet møder du desuden fransk- og matematiklærer, Ellen Tranberg Schultz, fra Frederiksværk skole, der fortæller om sine erfaringer med at inddrage læse- og skriveteknologi i sin undervisning. Og du får gode råd om, hvordan du som lærer eller læsevejleder bliver bedre til at inddrage læse- og skriveteknologien i hverdagens undervisning.

  DYSLEKSIVENLIG SKOLE er en ny podcast til lærere, læsevejledere og ledelse om, hvordan skolen bliver mere dysleksivenlig og giver elever med dysleksi bedre mulighed for at lære og deltage på lige fod med deres klasekammerater.

  PROGRAM 3 – Dysleksivenlig undervisning - Hør hvordan du kan gøre din undervisning mere dysleksivenlig

  PROGRAM 3 – Dysleksivenlig undervisning - Hør hvordan du kan gøre din undervisning mere dysleksivenlig

  Dysleksivenlig undervisning består af god undervisning, der er god for alle elever. Men den består også af konkrete elementer, der er særligt målrettet elever med dysleksi. Målet er at skabe de bedste forudsætninger for, at elever med dysleksi kan deltage i skolen på lige fod med deres kammerater.

  I dette program får du metoder og redskaber til at skabe en dysleksivenlig undervisning på tværs af de forskellige fag i skolen. Det er blandt andet arbejdet med konkrete læse- og skrivestrategier med og uden læse- og skriveteknologi.

  I programmet møder du desuden læsevejleder, Lone Svinding Pedersen, fra Lynge Skole, der fortæller om sine erfaringer med at støtte kollegernes dysleksivenlige undervisning.

  DYSLEKSIVENLIG SKOLE er en ny podcast til lærere, læsevejledere og ledelse om, hvordan skolen bliver mere dysleksivenlig og giver elever med dysleksi bedre mulighed for at lære og deltage på lige fod med deres klasekammerater.

  Du finder materiale til programmet på www.dysleksivenligskole.dk

  PROGRAM 2 – Dysleksivenlig pædagogik - Hør om grundtankerne i en dysleksivenlige pædagogik

  PROGRAM 2 – Dysleksivenlig pædagogik - Hør om grundtankerne i en dysleksivenlige pædagogik

  Dysleksivenlig pædagogik handler grundlæggende om god pædagogik for alle elever. Og for eleverne med dysleksi er pædagogikken ekstra vigtig, fordi de har ekstra vanskeligheder, der betyder, at skolegangen kan være ekstra vanskelig for dem.

  I programmet får du en forståelse for de udfordringer en elev med dysleksi står med i den daglige skolegang. Og du får metoder til at gå ind i en åben og nysgerrig dialog med eleverne, kollegerne og forældrene om, hvad det er for barrierer eleverne har, og hvordan man i fællesskab kan finde løsninger for eleverne.

  Og så møder du eleverne, Martin og Miamaya, der fortæller om deres erfaringer og overvejelser om, hvad en god skole er for dem.

  DYSLEKSIVENLIG SKOLE er en ny podcast til lærere, læsevejledere og ledelse om, hvordan skolen bliver mere dysleksivenlig og giver elever med dysleksi bedre mulighed for at lære og deltage på lige fod med deres klasekammerater.

  PROGRAM 1 – Organiseringen af den dysleksivenlige skole – Hør hvordan man kan arbejde med organisering af en dysleksivenlig skole

  PROGRAM 1 – Organiseringen af den dysleksivenlige skole – Hør hvordan man kan arbejde med organisering af en dysleksivenlig skole

  I dette program fortæller lærer og dysleksiekspert Line Leth Jørgensen, hvordan skolen kan organisere sig på en mere dysleksivenlig måde. Det handler om, at skolen har viden, handleplaner og retningslinjer for alle de elementer, der er med til at påvirke, at elever med dysleksi får en god skolegang og har mulighed for at lære og trives på lige fod med klassekammeraterne.

  Programmet gennemgår de forskellige elementer i organiseringen. Hvorfor er de vigtige? Og hvordan kan man som skole arbejde med dem?

  I programmet møder du desuden dysleksivejleder, Ingrid Wredstrøm, fra Kulsbjerg Skole, der er i gang med processen mod at blive dysleksivenlig.

  DYSLEKSIVENLIG SKOLE er en ny podcast til lærere, læsevejledere og ledelse om, hvordan skolen bliver mere dysleksivenlig og giver elever med dysleksi bedre mulighed for at lære og deltage på lige fod med deres klasekammerater.

  INTRO - Ny podcast om dysleksivenlig skole - Derfor skal vi arbejde med den dysleksivenlige skole.

  INTRO - Ny podcast om dysleksivenlig skole - Derfor skal vi arbejde med den dysleksivenlige skole.

  DYSLEKSIVENLIG SKOLE er en ny podcast til lærere, læsevejledere og ledelse om, hvordan skolen bliver bedre til at organisere sig, samt at tilrettelægge både undervisning, pædagogik og forældresamarbejde på en måde, der giver elever med dysleksi bedre mulighed for at lære og deltage på lige fod med deres klassekammerater.

  Med podcasten, Dysleksivenlig skole, sætter vi derfor fokus på en række temaer, som er afgørende i arbejdet med en dysleksivenlig skole. I INTRO-programmet fortæller vi om podcasten, og hvordan du som lærer, læsevejleder eller skoleleder kan bruge podcasten i dit arbejde.

  Fast ekspert i programmet er Line Leth Jørgensen, der giver helt konkrete råd og vejledning, der kan bruges i arbejdet på den enkelte skole. Line er uddannet lærer og dysleksivejleder og har taget en diplomuddannelse i dysleksi.

Kundeanmeldelser

5.0 ud af 5
3 vurderinger

3 vurderinger

Mest populære podcasts inden for Uddannelse