1 hr 27 min

Emil Bojsen-Möller - Hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet Tyngre Träningssnack

    • Sports

I veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack gästar doktoranden Emil Bojsen-Möller för att berätta om hans studier på kopplingen mellan fysisk aktivitet och hjärnans plasticitet. Det blir en hel del diskussioner kring svårigheterna att mäta effekter på hjärnan och även svårigheterna att få människor att ändra beteende så att de faktiskt rör på sig mera.
På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.
Hålltider
00:00:00 Gudiol har skadat sig på fotbollsplanen 00:02:04 Fotbollen förr mot nu när det gäller galna tacklingar 00:04:32 Det är färre nickningar och inom ungdomsfotbollen försöker man minska det 00:08:49 Dagens gäst, Emil Bojsen-Möller 00:10:09 Emils väg från studier till en doktorandtjänst på GIH 00:15:24 Det är klurigt för en dansk att lära sig Svenska 00:17:12 Mastersuppsatts på hur hjärnans plasticitet påverkas av träning 00:22:48 Fortsatta studier på GIH kring hjärnhälsan hos kontorsarbetare 00:25:49 Första studien var en tvärsnittsstudie på fysisk aktivitet och kognitiva funktioner 00:28:39 Man fann inget samband mellan fysisk aktivitet och kognition 00:31:51 Deltagarna i studien hade hög fysisk aktivitet från början 00:34:59 Studie 2 tittade på om avbrutet sittande kunde påverka plasticiteten i hjärnan 00:41:54 Plasticiteten påverkas inte direkt om du redan gör saker som du kan 00:47:10 Alla former av fysisk aktivitet verkar kunna ha en effekt 00:49:00 Kan valet av intensitet ha en betydande effekt? 00:52:29 Emils studier ger inte stöd för den allmänna uppfattningen kring stillasittande på kontor 00:55:22 Fysisk aktivitet säljs in som att det är väldigt bra för allt 00:58:39 Studie nr 3, en interventionsstudie med försök att öka fysisk aktivitet eller minska stillasittande 01:02:22 Interventionen lyckades inte åstadkomma mer rörelser 01:06:27 Att du får till mer rörelse under en kort stund innebär inte nödvändigtvis att slutresultatet för dygnet blir bättre 01:12:39 Hjärnan påverkas av fysisk aktivitet, men vi har svårt att öka mängden fysisk aktivitet 01:14:26 Gudiol tror fortfarande att vi behöver göra förändringar i människors miljö för att ändra beteende 01:19:14 Emils förhoppningar och mål med framtiden 01:21:05 Vad vet vi idag kring träning och hjärnans funktioner?

I veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack gästar doktoranden Emil Bojsen-Möller för att berätta om hans studier på kopplingen mellan fysisk aktivitet och hjärnans plasticitet. Det blir en hel del diskussioner kring svårigheterna att mäta effekter på hjärnan och även svårigheterna att få människor att ändra beteende så att de faktiskt rör på sig mera.
På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.
Hålltider
00:00:00 Gudiol har skadat sig på fotbollsplanen 00:02:04 Fotbollen förr mot nu när det gäller galna tacklingar 00:04:32 Det är färre nickningar och inom ungdomsfotbollen försöker man minska det 00:08:49 Dagens gäst, Emil Bojsen-Möller 00:10:09 Emils väg från studier till en doktorandtjänst på GIH 00:15:24 Det är klurigt för en dansk att lära sig Svenska 00:17:12 Mastersuppsatts på hur hjärnans plasticitet påverkas av träning 00:22:48 Fortsatta studier på GIH kring hjärnhälsan hos kontorsarbetare 00:25:49 Första studien var en tvärsnittsstudie på fysisk aktivitet och kognitiva funktioner 00:28:39 Man fann inget samband mellan fysisk aktivitet och kognition 00:31:51 Deltagarna i studien hade hög fysisk aktivitet från början 00:34:59 Studie 2 tittade på om avbrutet sittande kunde påverka plasticiteten i hjärnan 00:41:54 Plasticiteten påverkas inte direkt om du redan gör saker som du kan 00:47:10 Alla former av fysisk aktivitet verkar kunna ha en effekt 00:49:00 Kan valet av intensitet ha en betydande effekt? 00:52:29 Emils studier ger inte stöd för den allmänna uppfattningen kring stillasittande på kontor 00:55:22 Fysisk aktivitet säljs in som att det är väldigt bra för allt 00:58:39 Studie nr 3, en interventionsstudie med försök att öka fysisk aktivitet eller minska stillasittande 01:02:22 Interventionen lyckades inte åstadkomma mer rörelser 01:06:27 Att du får till mer rörelse under en kort stund innebär inte nödvändigtvis att slutresultatet för dygnet blir bättre 01:12:39 Hjärnan påverkas av fysisk aktivitet, men vi har svårt att öka mängden fysisk aktivitet 01:14:26 Gudiol tror fortfarande att vi behöver göra förändringar i människors miljö för att ändra beteende 01:19:14 Emils förhoppningar och mål med framtiden 01:21:05 Vad vet vi idag kring träning och hjärnans funktioner?

1 hr 27 min

Top Podcasts In Sports

More by Tyngre