22 episodes

Nomineret til Karnovs Nytænkerpris 2020.
Velkommen til Forbrydelse og Moral - en (hovedsageligt) strafferetlig podcast hvor du sammen med mig, Jacob Barckmann, får lov til at møde de mennesker, der alle har det tilfælles, at de på den ene eller anden måde er dybt begravet i det danske retssystem. Mennesker for hvem det er hverdag eksempelvis at skulle forsvare, anklage eller dømme diverse lovovertrædere i Danmark.

Mit mål er at få retssystemets aktører til at reflektere over deres egne og hinandens roller. Jeg vil lære om de dele af faget, som man typisk ikke får med fra den strafferetlige undervisning på jurastudiet. Den slags lærdom man normalt først gør sig, når man træder ud i virkeligheden og ind på den strafferetlige scene. Af den grund bliver et af denne podcasts formål også at forstå hvilke moralske og etiske dilemmaer, de professionelle aktører møder, når de varetager deres respektive roller i retssystemet. Jeg ved nemlig allerede, at der er et utal af forskellige spørgsmål med tilsvarende mange forskelligeartede svar, der vil være til stor læring og inspiration for mange, og som forhåbentlig i sidste ende kan gøre både mig og mine lyttere meget klogere på det system, der er fundamentalt i en demokratisk retsstat.

Også mediernes rolle og forskellige begreber vil blive debatteret. Et eksempel kunne være vores "retsfølelse". For giver det mening at hæve strafniveauerne, “fordi retsfølelsen kræver det”, når de fleste borgere faktisk ikke aner, hvordan domstolene straffer i konkrete sager? Hvorfor straffer vi overhovedet og er der alternativer til straf?

Et andet centralt formål med podcasten er at tilbyde et alternativ til den såkaldte "true crime" genre. Jeg anser ikke kriminalitet for at være underholdning, og fokus vil derfor heller ikke være på konkrete sager men derimod de enkelte aktører og deres roller. Af samme årsag kategoriseres podcasten under genren "uddannelse" og ikke under "true crime".

Alt hvad du netop har læst... er mit udgangspunkt. Hvad der imidlertid skal drive værket, er min nysgerrighed og passion, og det må derfor forventes, at podcasten kan komme til at stikke i mange retninger. Dog vil jeg forsøge at være konsekvent ift. én rød tråd... Strafferetten, retssystemet og dets aktører.

Jeg håber, at du vil blive fast lytter af Forbrydelse og Moral, og ligesom at jeg forhåbentlig bliver klogere undervejs, håber jeg, at du vil sidde tilbage med samme oplevelse.

Ps. da jeg lavede de første episoder, havde jeg aldrig "interviewet" nogen før. Både lydkvalitet, interviewteknik og personlige introduktioner bliver derfor (efter egen opfattelse) forbedret løbende fra afsnit til afsnit da jeg gør mig en masse erfaringer undervejs i projektet.

God fornøjelse hvis du lytter med.

Kontakt
Instragram: “Barckmann”
Mail: Barckmannjacob@gmail.com

Forbrydelse og Moral Jacob Barckmann

  • Education
  • 4.9 • 94 Ratings

Nomineret til Karnovs Nytænkerpris 2020.
Velkommen til Forbrydelse og Moral - en (hovedsageligt) strafferetlig podcast hvor du sammen med mig, Jacob Barckmann, får lov til at møde de mennesker, der alle har det tilfælles, at de på den ene eller anden måde er dybt begravet i det danske retssystem. Mennesker for hvem det er hverdag eksempelvis at skulle forsvare, anklage eller dømme diverse lovovertrædere i Danmark.

Mit mål er at få retssystemets aktører til at reflektere over deres egne og hinandens roller. Jeg vil lære om de dele af faget, som man typisk ikke får med fra den strafferetlige undervisning på jurastudiet. Den slags lærdom man normalt først gør sig, når man træder ud i virkeligheden og ind på den strafferetlige scene. Af den grund bliver et af denne podcasts formål også at forstå hvilke moralske og etiske dilemmaer, de professionelle aktører møder, når de varetager deres respektive roller i retssystemet. Jeg ved nemlig allerede, at der er et utal af forskellige spørgsmål med tilsvarende mange forskelligeartede svar, der vil være til stor læring og inspiration for mange, og som forhåbentlig i sidste ende kan gøre både mig og mine lyttere meget klogere på det system, der er fundamentalt i en demokratisk retsstat.

Også mediernes rolle og forskellige begreber vil blive debatteret. Et eksempel kunne være vores "retsfølelse". For giver det mening at hæve strafniveauerne, “fordi retsfølelsen kræver det”, når de fleste borgere faktisk ikke aner, hvordan domstolene straffer i konkrete sager? Hvorfor straffer vi overhovedet og er der alternativer til straf?

Et andet centralt formål med podcasten er at tilbyde et alternativ til den såkaldte "true crime" genre. Jeg anser ikke kriminalitet for at være underholdning, og fokus vil derfor heller ikke være på konkrete sager men derimod de enkelte aktører og deres roller. Af samme årsag kategoriseres podcasten under genren "uddannelse" og ikke under "true crime".

Alt hvad du netop har læst... er mit udgangspunkt. Hvad der imidlertid skal drive værket, er min nysgerrighed og passion, og det må derfor forventes, at podcasten kan komme til at stikke i mange retninger. Dog vil jeg forsøge at være konsekvent ift. én rød tråd... Strafferetten, retssystemet og dets aktører.

Jeg håber, at du vil blive fast lytter af Forbrydelse og Moral, og ligesom at jeg forhåbentlig bliver klogere undervejs, håber jeg, at du vil sidde tilbage med samme oplevelse.

Ps. da jeg lavede de første episoder, havde jeg aldrig "interviewet" nogen før. Både lydkvalitet, interviewteknik og personlige introduktioner bliver derfor (efter egen opfattelse) forbedret løbende fra afsnit til afsnit da jeg gør mig en masse erfaringer undervejs i projektet.

God fornøjelse hvis du lytter med.

Kontakt
Instragram: “Barckmann”
Mail: Barckmannjacob@gmail.com

  Episode 22 - Ali Najei (tidligere kriminel. I dag foredragsholder, mentor, coach og skuespiller)

  Episode 22 - Ali Najei (tidligere kriminel. I dag foredragsholder, mentor, coach og skuespiller)

  ”Da jeg sad i retten så jeg ikke dommere... Jeg så ikke en anklager. Jeg så bare systemets repræsentanter”...

  Sådan lyder det bl.a. i denne episode 22 af Forbrydelse og Moral fra min gæst Ali Najei, da jeg forsøger at forstå, hvordan det – set med hans øjne i lyset af en fortid som benhård kriminel – var at sidde der i retssalen. I centrum af retssystemet. Omringet af professionelle aktører. Alle med forskellige roller men alle med det samme fokus. Den tiltalte. Ali Najei. Alle var de der, på grund af de handlinger, som han havde foretaget sig i det kriminelle bandemiljø i København.

  Indtil nu har jeg gennem podcasten lært af fagfolkene. Forsvarsadvokaterne, anklagerne, dommerne og professorerne. Mennesker som næsten alle har deres daglige gang i de danske retssale. Men hvorfor ikke forsøge at lære fra en af dem der i bund og grund er årsagen til, at alle de andre aktører er der? Hvorfor ikke tale med den kriminelle. Den der har prøvet at være tiltalt i en straffesag. Hvorfor ikke tale med Ali Najei?

  Det spørgsmål stillede jeg mig selv forud for, at jeg kontaktede Ali, og jeg kunne ikke finde ÉN god grund til ikke at gøre det.... ”Husk nu hvem din målgruppe er” var der imidlertid flere som bemærkede, når jeg fortalte, at jeg skulle tale med Ali. Formentlig med tanke på, at min målgruppe – ifølge dem – primært er fagfolkene og de jurastuderende. Jeg studsede over det. For… hvis vi antager, at det ER min målgruppe… Ja så giver det i min verden blot endnu større mening at udgive et afsnit med en person, der hele sit liv er blevet kastet rundt i det system, som min påståede målgruppe selv arbejder i. Eller… sagt på en anden måde…: Om man arbejder i retssystemet eller ej, så tror jeg, at man kan lære en hel del om netop systemet, hvis man sætter sig ned, og faktisk taler med den kriminelle, fremfor at tale OM den kriminelle. Eller i Alis tilfælde tidligere kriminelle. Ikke som var hans fortælling underholdning – kriminalitet er ikke underholdning – men for bedre at kunne reflektere bredt over begreber som straf, skyld og meget andet, der hører retssystemet til. En læring som man - set med mine øjne - kun får, hvis man spørger, og kun hvis man lytter. Det har jeg valgt at gøre i det her afsnit.

  For hvad var årsagen til, at Ali’s kriminelle løbebane startede? Hvad mener han med, at hans opvækst var præget af hård kærlighed? Hvornår kom han ind i bandemiljøet? Hvordan er det at sidde i retten som tiltalt? Tænkte han mon over at ofre og pårørende til hans kriminalitet sad nede på bagerste række, når han afgav forklaring i retten? Hvordan betragter han anklagerens rolle? Hvordan vælger han forsvarsadvokat, og hvad med den gæld til staten som man får, når man bliver dømt for kriminalitet? --- giver den ikke blot et nyt og større incitament til at begå ny kriminalitet? Og måske vigtigst af alt… Hvad var det som gjorde, at alting ændrede sig? At Ali vendte sit kriminelle liv ryggen, forlod bandemiljøet, og tog de - med hans egne ord - ”sunde valg”. Og sidst men ikke mindst… Hvordan forsøger han, at give tilbage til samfundet den dag i dag?

  Når du om lidt får lov til at høre min samtale med Ali Najei, håber jeg, at du vil forundres over hans evne til at reflektere over sit eget liv. Den han var, og den han er blevet til. Hans selvindsigt. Hans evne til at reflektere over retssystemets forskellige instanser og ikke mindst de forskellige aktørers roller. Hans evne til at lade sig rive med af en tankestrøm ud af en tangent, for kort efter kunne vende tilbage til sit udgangspunkt og det spørgsmål, jeg kort forinden havde stillet. Jeg håber, at du vil forundre dig over, at en mand for hvem det har været ligeså let at begå kriminalitet som at trække vejret, i dag sidder forklarer sine pointer ved at inddrage Ma

  • 1 hr 14 min
  Episode 21 - Helle Hald (bistandsadvokat)

  Episode 21 - Helle Hald (bistandsadvokat)

  ”Jeg vil vove at påstå, at ENHVER der kommer ind og indgiver en anmeldelse om voldtægt, er FYLDT med selvbebrejdelse, fortrydelse, skyld og skam”

  Sådan lyder det bl.a. i denne episode 21 af Forbrydelse og Moral fra min gæst - advokat og partner i Sirius advokater Helle Hald. Udtalelsen kom, da snakken faldt på voldtægtssager. Sager hvor Helle Hald i årevis har påtaget sig rollen som bistandsadvokat - eksempelvis i sagen mod Amagermanden - og derved hjulpet et utal af ofre og forurettede gennem det retssystem, som skal sikre, at retfærdigheden sker fyldest.

  Men… Hvordan rådgiver man et menneske, typisk en kvinde, der påstår sig voldtaget, når man samtidig er vidende om, at sandsynligheden for at gerningsmanden bliver dømt, i hvert fald frem til i dag i 2020 hvor en samtykkelov netop er blevet vedtaget, har været tæt på 0? Når man med andre ord ved, at retfærdigheden set med ofrenes øjne sjældent i disse sager faktisk sker fyldest?

  Når man ved, at et møde med retssystemet med stor sandsynlighed vil fylde det menneske, der i forvejen er forurettet med endnu mere… ja… selvbebrejdelse, fortrydelse, skyld og skam. For hvad er det for nogle spørgsmål, man som forurettet i en sag om voldtægt kan forvente at møde fra politiet under afhøringerne, og hvad er det for nogle spørgsmål, man kan forvente i retten fra den forsvarsadvokat, som med næb og klør forsøger at så tvivl om den mands skyld, som man har anmeldt for voldtægt?

  Der påhviler i sagens natur alle advokater et stort ansvar, når de går i retten og taler deres klienters sag. Men forud for min snak med dagens hovedperson slog det mig, at opgaven med at rådgive, vejlede, og vise vejen for de mennesker, som har været udsat for en traumatiserende forbrydelse, ikke er en opgave for hvem som helst. Det er et kæmpe ansvar, som skal varetages med omhyggelighed og jeg har derfor også stor respekt for Helle Hald og alle de bistandsadvokater, der populært sagt er ”på ofrenes side”.

  Det her er Forbrydelse og Moral episode 21 om bistandsadvokatens rolle i straffesager. Mit navn, er Jacob Barckmann. God fornøjelse.

  • 58 min
  Episode 20 - Jonas Christoffersen om retsstaten og covid-19 (Dr.jur. og advokat)

  Episode 20 - Jonas Christoffersen om retsstaten og covid-19 (Dr.jur. og advokat)

  Retsstaten og Covid-19.
  Sådan lyder titlen på en undersøgelse der tilbage i slutningen af juni måned blev offentliggjort af den uafhængige juridiske tænketank Justitia, og som blev udarbejdet af tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder, Dr.jur. og advokat Jonas Christoffersen.

  ”rapporten afdækker et coronaforløb, som viser, at Folketinget og regeringen kan være villige til på meget kort tid at sætte helt grundlæggende frihedsrettigheder og demokratiske retsstatsprincipper på vågeblus, når Danmark står i en ekstraordinær situation, hvor frygten for en forestående krise presser på. Dette er i sig selv problematisk”… Sådan lyder det bl.a. når man læser rapportens sammenfatninger og anbefalinger, og i det her afsnit kan du høre Jonas Christoffersen sætte ord på, hvad han mener med, at grundlæggende frihedsrettigheder og demokratiske retsstatsprincipper har været sat på vågeblus, og ikke mindst hvad det problematiske ved det er.

  hvorfor er det overhovedet problematisk, når de fleste af os er klar over, at der var tale om en ekstraordinær situation, som krævede ekstraordinære tiltag?

  Hvad er problemet ved, at beføjelser som er hastevedtaget i en krise, ikke fjernes ligeså hurtigt som de blev vedtaget, når man indser, at de ikke er nødvendige?

  Og hvad mener Jonas Christoffersen og Justitia egentlig, når man i rapporten kan læse, at ”situationen kun er blevet mere retssikkerhedsmæssigt betænkelig, når regeringen i så høj grad, som det er sket, har bevæget sig væk fra både sundhedsmyndighedernes anbefalinger og normale høringsprocesser og truffet en lang række hurtige politiske beslutninger uden de sædvanlige sundhedsfaglige eller parlamentariske mandater"?

  Hør også i det her afsnit, hvorfor de danske domstole og dommere ifølge Jonas Christoffersen ikke bevarede deres grundlovsmæssige uafhængighed, da Danmark blev lukket ned, og sager skulle prioriteres.

  Det her er Forbrydelse og Moral episode 20 - en corona-special med Jonas Christoffersen. Mit navn er Jacob Barckmann. God fornøjelse.

  • 1 hr 5 min
  Episode 19 - Jørn Vestergaard om voldtægts- og terrorlovgivning (professor i strafferet)

  Episode 19 - Jørn Vestergaard om voldtægts- og terrorlovgivning (professor i strafferet)

  “det er svært at forstå, hvorfor der ikke er plads til et gran af humanise, barmhjertighed, overbærenhed og omsorg for de vildfarne sjæle, som jo sådan set også er produkter af det danske samfund”…

  Udtalelsen kom ganske umiddelbart - dog samtidig så fuldstændigt velovervejet, fra denne episodes hovedperson – professor i Strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard – da snakken et stykke inde i optagelserne af denne episode 19 faldt på den danske terrorlovgivning.

  Siden 2015 er en række mennesker blevet dømt ved de danske domstole for at have tilsluttet sig, eller forsøgt at tilslutte sig, grupper som Islamisk Stat i Syrien og Al-Shabaab i Somalia.
  Dommene er hårde, typisk tre til fem års fængsel, og flere af de dømte har mistet deres statsborgerskab.

  Én enkelt kvinde er eksempelvis blevet idømt tre års fængsel alene for at have planlagt en rejse til Syrien, da hun var 17 år gammel. Og hun nåede endda aldrig ud af landet, fordi hendes forældre inddrog hendes pas.

  Hør i det her afsnit hvorfor, at Jørn Vestergaard finder den politiske og offentlige debat omkring hvad man skal stille op med de såkaldte fremmedkrigere, gennemgående hård og kategorisk, og hvorfor han mener, at både debatten og de konkrete straffesagers udfald sådan set er lidt i strid med grundlæggende principper om barmhjertighed.

  Denne her episode starter imidlertid et helt andet sted, end ved terrorlovgivningen.

  Den starter ved noget, som er endnu mere højaktuelt, nemlig ved straffelovens voldtægtsbestemmelse. I går, nærmere bestemt den 1 september 2020 blev det nemlig vedtaget, at Danmark skal have en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Det er regeringen og de tre støttepartier Radikale, SF og Enhedslisten, som er enige om at indføre en ny voldtægtslov baseret på samtykke, og det er godt, at der endelig kommer ligestilling på det punkt. Mange politikere, debattører og organisationer har da også allerede været ude og kalde samtykkeloven for retshistorie. Det kan imidlertid give anledning til en del undren, at regeringen og støttepartierne vælger at gå imod 10 ud af 11 medlemmer af straffelovrådets anbefaling om at bruge en frivillighedsterminologi fremfor en samtykketerminologi, og den politiske opbakning til samtykketerminologien, var da også noget jeg foreholdte dagens gæst, da vi mødtes. Hvad er det folketingets medlemmer ved, som eksperterne i straffelovrådet ikke ved....?

  Jørn Vestergaard har for nylig skrevet en artikel under overskriften ”voldtægtsparagraffen – en salomonisk løsning på valget mellem frivillighed og samtykke” – og da jeg i sidste episode fik professor i strafferet Trine Baumbachs holdning til valget af terminologi, var det helt oplagt nu også at få Jørn Vestergaards holdning. Det er den, du som lytter får lov til at høre i det her afsnit.

  Det var en stor oplevelse at tale med Jørn. Han har i årtier formået at formidle juridiske emner, herunder med særligt fokus på strafferetten og dens mange forgreninger, til den brede offentlighed, og det kan man ikke andet end at udvise stor taknemmelighed og respekt for.

  Det her er Forbrydelse og Moral episode 19. Mit navn er Jacob Barckmann. God fornøjelse.

  • 1 hr 4 min
  Episode 18 - Trine Baumbach om voldtægtslovgivningen (professor i strafferet)

  Episode 18 - Trine Baumbach om voldtægtslovgivningen (professor i strafferet)

  ”Straffeloven er måske med undtagelse af grundloven vores vigtigste lov, og den skal afspejle de værdier, som samfundet bygger på. Vi kan ikke gå og sige, at vi har ligestilling her i Danmark, mens vi har en voldtægtslovgivning, som ikke afspejler noget ligestillingsideal". Sådan lyder det bl.a. i denne episode 18 af Forbrydelse og Moral fra professor i strafferet på Københavns Universitet Trine Baumbach, da jeg forsøger at forstå, hvorfor hun som den eneste ud af straffelovrådets 11 medlemmer kompromisløst holder fast i, at nøglebegrebet i den forestående revision af voldtægtsbestemmelsen (straffelovens §216) bør være ”samtykke” og ikke ”frivillighed”.

  Sådan som straffelovens § 216 om voldtægt er formuleret i dag, er det et krav, at den tiltalte skal have tiltvunget sig samleje ved vold eller ved trussel om vold, før at der er tale om voldtægt. Derudover er det også voldtægt hvis den forurettede, som alt andet lige typisk er en kvinde, have befundet sig i en tilstand, hvor hun har været ude af stand til at modsætte sig handlingen.

  Der er efterhånden bred enighed blandt politikere og fagfolk om, at der på voldtægtsområdet ikke er ligestilling, så længe bestemmelsen fokuserer på, om kvinden sagde fra, og ikke om hun sagde til. I særlig fokus for debatten har været de fra retspraksis velkendte passivitetssituationer. Situationer, hvor den forurettede kvinde er frosset i gerningsøjeblikket, og derfor forholdte sig passiv under samlejet. I de situationer har den forurettede kvinde ikke sagt fra, men hun har heller ikke sagt til. Den nugældende voldtægtsbestemmelse er altså formuleret således at en mand, der har samleje med kvinde, som forholder sig passiv, i klart de fleste tilfælde vil blive frifundet for straf. Det er særligt disse situationer, hvor både politikere og fagfolk mener, at lovgivningen skal formuleres således, at der i højere grad vil ske domfældelse. Der er imidlertid ikke enighed om hvilken terminologi, der skal anvendes i forbindelse med den forestående revision af voldtægtsbestemmelsen. "Samtykke" eller "frivillighed"? Hvilket begreb bør være centralt? Vil det løse voldtægtssagernes bevisvanskeligheder, og vil det ikke stadigvæk altid være påstand mod påstand? - og hvorfor er det så afgørende hvilken terminologi, der ender med at blive nøglebegrebet? For Trine Baumbach er det af afgørende betydning, at samtykkebegrebet gøres helt centralt til trods for stor modstand fra straffelovrådets øvrige 10 medlemmer.

  Hør i det her afsnit også hvorfor vi i Danmark ikke straffer for uagtsom voldtægt, som man eksempelvis gør det i Norge og Sverige...

  Det her er Forbrydelse og Moral episode 18, med professor i strafferet Trine Baumbach som gæst. Mit navn er Jacob Barckmann. Tak fordi du lytter med.

  • 55 min
  Episode 17 - Trine Maria Ilsøe (retskorrespondent på DR)

  Episode 17 - Trine Maria Ilsøe (retskorrespondent på DR)

  Prøv at spørg en person i nærheden af dig, om han eller hun tror, at kriminaliteten i Danmark er steget, forblevet uændret eller faldet indenfor de sidste fem år…

  Hvis den, du spørger, er, som danskere er flest, vil de enten svare, at kriminaliteten er i fremgang eller uændret. Det svarede omkring trefjerdedele i en undersøgelse lavet af Justitsministeriet i 2017. Undersøgelsen viser, at størstedelen af danskerne fejlbedømmer, hvordan kriminaliteten har udviklet sig. For statistikkerne afslører, at der i løbet af de seneste godt 20 år faktisk har været en nedgang på 31 procent i det samlede antal anmeldte straffelovsovertrædelser. Det tyder altså på, at der er en kløft mellem danskernes forestillinger og virkeligheden…

  I denne episode af Forbrydelse og Moral foreholder jeg paradokset for DR’s retsreporter, journalist og jurist Trine Maria Ilsøe, som giver sit bud på, hvorfor udviklingen forholder sig sådan.

  Trine Maria Ilsøes karriere er inspirerende, og jeg bruger derfor også lidt ekstra tid på, at spørge ind til de karrieremæssige veje hun er gået, og de valg hun har truffet. For kan man eksempelvis vende tilbage til medieverdenen og dække straffesager, når man har arbejdet i tre år for Politiets Efterretningstjeneste som kommunikationsrådgiver og fået et helt særligt indblik i hemmelige efterretninger, efterforskningsmetoder og meget andet? Da Trine Maria Ilsøe i 2008 sagde farvel til Politiken og startede i PET, udtalte hun selv, at nu var døren til arbejdet som krimi- og retsporter blevet lukket. I dag - 9 år efter at hun stoppede ved PET - arbejder hun som DR’s retsreporter. Også det, er noget jeg foreholder denne episodes hovedperson.

  Jeg har desuden tidligere drøftet mediernes rolle i og håndtering af straffesager med mine gæster. Den fjerde statsmagt bærer utvivlsomt et stort ansvar for, at danskerne bliver informeret korrekt, men får journalisterne altid straffesagernes mange nuancer med? Forsvarsadvokater bliver ofte spurgt: ”er du tilfreds med resultatet”, og det har da også fået en af mine tidligere gæster til at kritisere medierne for ofte at behandle straffesager som fodboldkampe. Resultatorienterede og uden blik for nuancer. Pointen har jeg også taget op i flere forudgående afsnit, men i denne episode er spørgsmålet helt centralt, da jeg sidder overfor en person, hvis fornemmeste opgave er at videreformidle kriminalstof til den brede befolkning. Hør i det her afsnit, hvad hendes tanker er, om sådan en påstand.

  Det her er Forbrydelse og Moral episode 17. Mit navn er Jacob Barckmann. Tak fordi du lytter med.

  • 1 hr 14 min

Customer Reviews

4.9 out of 5
94 Ratings

94 Ratings

FrederikH ,

En podcast der giver indsigt

Jacob laver spændende interviews med en række profiler i forskellige positioner i retssystemet. Man får således indsigt i et ret afgørende tandhjul i samfundet, og det på en måde hvor også folk i fag udenfor juraen kan være med, reflektere og selv stille spørgsmål.

Man kommer ikke til at fortryde at have kastet en times tid efter at have lyttet en episode af dette podcast, og der er så absolut en kontinuerlig risiko for at man har lært et eller andet når episoden er ovre.

HvemTogMitNavn ,

Stærkt anbefalelsesværdig

Podcasten går tæt på stærke profiler under den primært strafferetlige paraply og tegner interessante portrætter af retsvæsenets forskellige aktører, og perspektiverer desuden aktuelle emner ud fra et juridisk fagligt udgangspunkt. Den får min varmeste anbefaling!

MetteSteensen ,

Spændene indsigt i vores retsystem og advokaters arbejde

Jeg er normalt til true crime og har slidt mine hørebøffer op og tømt hele true crime sortimentet.. så lyttet til forbrydelser og moral i mangel på bedre, men hold nu op, hvor skulle jeg have været startet tidligere !

Den er super god og meget lærerig for en helt almindelig ergoterapeut, der nu er sikker på hun har valgt den forkerte levevej ;-)

Lav endelig flere episoder !!
Gerne med Peter Secher, i har en vildt fed kemi når i snakker ! Mange afsnit med ham tak ! :-)

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To