1 t. 5 min.

Ledelse & de unge på arbejde - Har ’like’ mentaliteten fjernet fokus på dialogen om det mindre gode? - med Lotte Gebhard Ørsted Kaffe & Ledelse

    • Administration

Ledelse og de unge på arbejde
Gæst: Lotte Gebhard Ørsted, der er chefsygeplejerske i afdelingen for plast og bryst kirurgi. Sjællands universitetshospital i Roskilde.
De unge bringer energi, passion og faglige kompetencer med sig ind på arbejdspladsen. De besidder en stor vilje til at tage fat, hvis man formår at lede dem rigtigt. Men hvordan leder man de unge rigtigt? Den udfordring, mange ledere oplever med den nye generation, er at de er meget krævende i forhold til ledelse. Hvorfor er det sådan, og kan de klassiske ledelsesmetoder ikke rumme de unge?
Kampen om de unge medarbejdere er begyndt og vil kun skærpes i fremtiden. Den unge generation, som træder ind på arbejdsmarkedet nu, er formet på en anden måde end tidligere generationer. "Generation Z" eller "Boosters", som de kaldes, har andre forventninger til en arbejdsplads end tidligere generationer. Det stiller andre krav til virksomhederne og deres ledere end for bare 5 år siden.
Hvilke forandringer skal en organisation gennemgå for at kunne rumme den nye generation? Og kræver det en personlig omstilling fra lederen? I så fald kan det være overvældende for lederen og føre til en følelse af magtesløshed, hvis man ikke kan ændre sit syn på tingene.
Jeg tænkte på, hvor i vores samfund vi har et stort rekrutteringsbehov, der kan tiltrække unge nyuddannede? I sundhedssystemet sker der netop et skifte af mandskab til de yngre generationer, og der er en stor efterspørgsel på sundhedspersonale.
Har "likes"-mentaliteten fjernet fokus fra dialogen om det mindre gode og de mere vanskelige situationer på arbejdspladsen? Er det sundt at have unge medarbejdere, der kan føle frustration og lidt angst, når de er på arbejde? Vi taler om, hvordan virksomheden kan integrere sin virkelighed med de unges forventninger uden at dræbe deres entusiasme. Vi taler om modig ledelse og om, hvorvidt følelserne spiller en større rolle i dagens arbejdsmarked.
Endelig åbner vi op for en samtale, der er stor og kompleks, og hvor vi stadig er på et tidligt stadie. Vi drøfter, om de unge faktisk peger på de mangler, vi har på arbejdsmarkedet i dag, og om der måske eksisterer en organisatorisk frygt for at give slip på den gamle måde at gøre tingene på. Det kan skyldes en kombination af præstationskultur og de grænseløse opgaver.
Hvad har Candycrush egentlig med noget som helst at gøre? Og hvad betyder plast- og brystkirurgi? Endelig diskuterer vi fastholdelse og frigørelse samt tiltrækning og rekruttering.
Kilder anvendt som baggrund til samtalen:
Ledelse af nutidens unge generationer
https://www.fremforsk.dk/media/1958/Ledelse-af-fremtidens-unge-Ledende-laegesekretaerer-i-HK.pdf
Generation Z: Nye medarbejdere, nye udfordringer og nye muligheder
https://lederindsigt.dk/vaerktoejer-skabeloner/ledelse-og-organisation/generation-z-nye-medarbejdere-nye-udfordringer-og-nye-muligheder/
 

Ledelse og de unge på arbejde
Gæst: Lotte Gebhard Ørsted, der er chefsygeplejerske i afdelingen for plast og bryst kirurgi. Sjællands universitetshospital i Roskilde.
De unge bringer energi, passion og faglige kompetencer med sig ind på arbejdspladsen. De besidder en stor vilje til at tage fat, hvis man formår at lede dem rigtigt. Men hvordan leder man de unge rigtigt? Den udfordring, mange ledere oplever med den nye generation, er at de er meget krævende i forhold til ledelse. Hvorfor er det sådan, og kan de klassiske ledelsesmetoder ikke rumme de unge?
Kampen om de unge medarbejdere er begyndt og vil kun skærpes i fremtiden. Den unge generation, som træder ind på arbejdsmarkedet nu, er formet på en anden måde end tidligere generationer. "Generation Z" eller "Boosters", som de kaldes, har andre forventninger til en arbejdsplads end tidligere generationer. Det stiller andre krav til virksomhederne og deres ledere end for bare 5 år siden.
Hvilke forandringer skal en organisation gennemgå for at kunne rumme den nye generation? Og kræver det en personlig omstilling fra lederen? I så fald kan det være overvældende for lederen og føre til en følelse af magtesløshed, hvis man ikke kan ændre sit syn på tingene.
Jeg tænkte på, hvor i vores samfund vi har et stort rekrutteringsbehov, der kan tiltrække unge nyuddannede? I sundhedssystemet sker der netop et skifte af mandskab til de yngre generationer, og der er en stor efterspørgsel på sundhedspersonale.
Har "likes"-mentaliteten fjernet fokus fra dialogen om det mindre gode og de mere vanskelige situationer på arbejdspladsen? Er det sundt at have unge medarbejdere, der kan føle frustration og lidt angst, når de er på arbejde? Vi taler om, hvordan virksomheden kan integrere sin virkelighed med de unges forventninger uden at dræbe deres entusiasme. Vi taler om modig ledelse og om, hvorvidt følelserne spiller en større rolle i dagens arbejdsmarked.
Endelig åbner vi op for en samtale, der er stor og kompleks, og hvor vi stadig er på et tidligt stadie. Vi drøfter, om de unge faktisk peger på de mangler, vi har på arbejdsmarkedet i dag, og om der måske eksisterer en organisatorisk frygt for at give slip på den gamle måde at gøre tingene på. Det kan skyldes en kombination af præstationskultur og de grænseløse opgaver.
Hvad har Candycrush egentlig med noget som helst at gøre? Og hvad betyder plast- og brystkirurgi? Endelig diskuterer vi fastholdelse og frigørelse samt tiltrækning og rekruttering.
Kilder anvendt som baggrund til samtalen:
Ledelse af nutidens unge generationer
https://www.fremforsk.dk/media/1958/Ledelse-af-fremtidens-unge-Ledende-laegesekretaerer-i-HK.pdf
Generation Z: Nye medarbejdere, nye udfordringer og nye muligheder
https://lederindsigt.dk/vaerktoejer-skabeloner/ledelse-og-organisation/generation-z-nye-medarbejdere-nye-udfordringer-og-nye-muligheder/
 

1 t. 5 min.