64 episodes

İman hakikatleri, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)'in örnek hayatından tablolar, Risale-i Nur dersleri ve sohbetler…

Kardelen Kardelen

  • Islam

İman hakikatleri, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)'in örnek hayatından tablolar, Risale-i Nur dersleri ve sohbetler…

  Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in münafıklarla olan muamelesi - Uhud Savaşı ve münafıklar [Siyer - 026]

  Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in münafıklarla olan muamelesi - Uhud Savaşı ve münafıklar [Siyer - 026]

  https://www.youtube.com/watch?v=BkpNO31HZB8

  • 19 min
  Doğrusal zaman ve helezonik zaman tasavvurları - Zamanın daireleri ve namazla bölünmesi [Risale-i Nur - 037 | 9. Söz - 4]

  Doğrusal zaman ve helezonik zaman tasavvurları - Zamanın daireleri ve namazla bölünmesi [Risale-i Nur - 037 | 9. Söz - 4]

  https://www.youtube.com/watch?v=kRNQmU_y7qg

  DOKUZUNCU SÖZ

  DÖRDÜNCÜ NÜKTE

  Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de, Cenâb-ı Hakk'ın bir saat-i kübrâsı olan şu âlem-i dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat-ı ömr-ü insan ve günleri sayan edvâr-ı ömr-ü âlem birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar.

  • 22 min
  Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)'in Medine'deki Yahudiler ile temaslarına bazı örnekler [Siyer - 025]

  Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)'in Medine'deki Yahudiler ile temaslarına bazı örnekler [Siyer - 025]

  https://www.youtube.com/watch?v=K2hL7yawES0

  - Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)'in zırhının bir Yahudi'de rehin kalması nasıl yorumlanabilir?

  - Medine'de Yahudiler ile yapılan anlaşma

  - Yahudilerin kendi aralarında anlaşamadıkları konularda Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)'e müracaat etmeleri

  - Tevrat'a ve Hz. Musa Aleyhisselam'a saygıda Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)'in örnek tavırları

  • 25 min
  Namaz, tüm ibadet çeşitlerini içine alır ve bütün varlıkların ibadetlerine işaret eder [Risale-i Nur - 036 | 9. Söz - 3]

  Namaz, tüm ibadet çeşitlerini içine alır ve bütün varlıkların ibadetlerine işaret eder [Risale-i Nur - 036 | 9. Söz - 3]

  https://www.youtube.com/watch?v=t-EGoxON_5g

  DOKUZUNCU SÖZ

  İKİNCİ NÜKTE

  İbadetin mânâsı şudur ki: Dergâh-ı İlâhîde abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemâl-i Rububiyetin ve kudret-i Samedâniyenin ve rahmet-i İlâhiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir.

  Yani, Rububiyetin saltanatı, nasıl ki ubûdiyeti ve itaati ister. Rububiyetin kudsiyeti, paklığı dahi ister ki, abd, kendi kusurunu görüp, istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehl-i dalâletin efkâr-ı batılasından münezzeh ve muallâ ve kâinatın bütün kusurâtından mukaddes ve muarra olduğunu, tesbih ile, Sübhanallah ile ilân etsin.

  Hem de Rububiyetin kemâl-i kudreti dahi ister ki, abd, kendi zaafını ve mahlûkatın aczini görmekle, kudret-i Samedâniyenin azamet-i âsârına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu ekber deyip, huzû ile rükûa gidip, Ona iltica ve tevekkül etsin.

  Hem Rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki, abd, kendi ihtiyacını ve bütün mahlûkatın fakr ve ihtiyâcâtını sual ve dua lisanıyla izhar ve Rabbinin ihsan ve in'âmâtını şükür ve senâ ile ve Elhamdü lillâh ile ilân etsin.

  Demek, namazın ef'âl ve akvâli bu mânâları tazammun ediyor ve bunlar için taraf-ı İlâhîden vaz edilmişler.

  ÜÇÜNCÜ NÜKTE

  Nasıl ki insan şu âlem-i kebirin bir misal-i musağğarıdır ve Fâtiha-i Şerife şu Kur'ân-ı Azîmüşşânın bir timsal-i münevveridir. Namaz dahi, bütün ibâdâtın envaını şamil bir fihriste-i nuraniyedir ve bütün esnâf-ı mahlûkatın elvân-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kudsiyedir.

  • 18 min
  Hicret öncesi Medine'deki toplumsal yapı [Siyer - 024]

  Hicret öncesi Medine'deki toplumsal yapı [Siyer - 024]

  https://www.youtube.com/watch?v=cLW96Trkm5w

  • 19 min
  İbadetin mânâsı: Kulun kendi acz ve fakrını görüp Allah’a hayret ve muhabbetle secdesi [Risale-i Nur - 035 | 9. Söz - 2]

  İbadetin mânâsı: Kulun kendi acz ve fakrını görüp Allah’a hayret ve muhabbetle secdesi [Risale-i Nur - 035 | 9. Söz - 2]

  https://www.youtube.com/watch?v=w0L-ssygMkM

  DOKUZUNCU SÖZ - İKİNCİ NÜKTE

  İbadetin mânâsı şudur ki: Dergâh-ı İlâhîde abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemâl-i Rububiyetin ve kudret-i Samedâniyenin ve rahmet-i İlâhiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir.

  Yani, Rububiyetin saltanatı, nasıl ki ubûdiyeti ve itaati ister. Rububiyetin kudsiyeti, paklığı dahi ister ki, abd, kendi kusurunu görüp, istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehl-i dalâletin efkâr-ı batılasından münezzeh ve muallâ ve kâinatın bütün kusurâtından mukaddes ve muarra olduğunu, tesbih ile, Sübhanallah ile ilân etsin.

  Hem de Rububiyetin kemâl-i kudreti dahi ister ki, abd, kendi zaafını ve mahlûkatın aczini görmekle, kudret-i Samedâniyenin azamet-i âsârına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu ekber deyip, huzû ile rükûa gidip, Ona iltica ve tevekkül etsin.

  Hem Rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki, abd, kendi ihtiyacını ve bütün mahlûkatın fakr ve ihtiyâcâtını sual ve dua lisanıyla izhar ve Rabbinin ihsan ve in'âmâtını şükür ve senâ ile ve Elhamdü lillâh ile ilân etsin.

  Demek, namazın ef'âl ve akvâli bu mânâları tazammun ediyor ve bunlar için taraf-ı İlâhîden vaz edilmişler.

  • 29 min

Top Podcasts In Islam

Listeners Also Subscribed To