7 episodes

Kreyòl nan tout sòs

Kreyonomi podcast Stevens Azima

  • Social Sciences

Kreyòl nan tout sòs

  S01E06 - Èske Ayiti marye ak lamizè?

  S01E06 - Èske Ayiti marye ak lamizè?

  Nou envite Ekonomis Carl-Henri Prophète vin reponn kesyon sa a pou nou: Èske Ayiti marye ak lamizè? Ekonomis la di nou li bouke chèche papye maryaj la li pa wè l, men li rekonèt Ayiti ak lamizè gen yon long istwa ansanm, yo pa de etranje. Apre li fin fè yon bèl rale sou istwa ekonomik peyi a, li idantifye yon seri dinamik estriktirèl ki sitire lamizè anndan peyi a. Apre prezantasyon l lan, piblik la te gen okazyon aktive mikwo l pou poze kesyon, sa ki te rann echanj yo pi vivan. Epizòd sa se dènye nan ribrik Ekonomi nou an. Pwochen ribrik la pral pale sou sosyete e n ap resevwa Yves-Marie Exumé nan premye epizòd la pou yon ti kozri sou fanm, dwa fanm, feminism ak lòt pawoli ankò. Randevou kase pou 3 desanm 7è pm pou epizòd an dirèk la, epi l ap disponib apre sa 7 desanm a 7è pm sou pòdkas la. Apati epizòd sa, chak nouvo epizòd pòdkas ap disponib 7 nan mwa a, a 7è pm.  An nou kontinye fè wout la ansanm.


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/kreyonomi/message

  • 1 hr 31 min
  S1E05-Pouki todchanj lan fin monte apre sa l tonbe desann? (Pati 2)

  S1E05-Pouki todchanj lan fin monte apre sa l tonbe desann? (Pati 2)

  Nan dezyèm pati diskisyon sa nou te gen ak ekonomis Standley Réginald epi Débora Descieux a, nou diskite dirèkteman koz varyasyon todchanj lan alafwa istorikman e aktyèlman. Nan gade konsekans dènye chanjman yo ka genyen tou. Nan fen an, nou fè yon ti louvri kad la sou jan nou ta ka inove finans peyi a atravè yon seri zouti tankou kontra alavans, divèsifikasyon mache ak pwodui finansye yo e menm entèlijans atifisyèl.


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/kreyonomi/message

  • 56 min
  S1E05-Finans, labank, bidjè, PetroCaribe ak todchanj ann Ayiti (Pati 1)

  S1E05-Finans, labank, bidjè, PetroCaribe ak todchanj ann Ayiti (Pati 1)

  Nan premye pati diskisyon sa nou te genyen ak 2 ekonomis envite, Standley Réginald epi Débora Descieux, nou gade ansanm wòl ekonomis yo, kisa finans ye, ki wòl labank e kisa y ap fè ak lajan nou depoze lakay yo a, wòl Bank Santral, nouvo bidjè peyi a, relasyon ki gen ant dèt n ap peye yo ak Akò PetroCaribe nou gagote a. Nan dezyèm pati a, ki ap vin apre, n ap gade espesyalman kisa ki te koz monte epi degrengolad dola a pandan dènye mwa yo. 


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/kreyonomi/message

  • 34 min
  S01E04-Pouki tout moun pa manifeste? Yon ti bat bouch sou reskiyaj

  S01E04-Pouki tout moun pa manifeste? Yon ti bat bouch sou reskiyaj

  Nou antre fon nan sikoloji reskiyè, woulibè ak gratè yo, gade jan sosyete a wè yo e ki koz oswa konsekans konpòtman sa a.

  Mwen ekri yon biyè blòg sou sa tou, sou kreyonomi.blog


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/kreyonomi/message

  • 23 min
  S01E03-Dous pou dous? Ekonomi an pratik

  S01E03-Dous pou dous? Ekonomi an pratik

  Yon ti refleksyon sou kòman ekonomi ka itil nou pratikman nan kèk aspè lavi n ap mennen chak jou a. Espesyalman, kòman ekonomi ka ede nou pran bon desizyon?

  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/kreyonomi/message

  • 1 hr 3 min
  S01E02-Kòman dyaspora a ka ede Ayiti?

  S01E02-Kòman dyaspora a ka ede Ayiti?

  Kòman dyaspora a ka ede Ayiti? Nan epizòd sa, n ap antre nan nannan deba sou wòl dyaspora yo, gade limit diskou dominan yo epi liste kèk pinga. Apre sa n ap gade istwa, kontèks ak pwofil dyaspora ayisyen an pou nou ka fè konesans li pi byen. Apre tout sa, n ap pare pou gade ak yon je kritik men konstriktif sa ki fèt deja ak sa ki ta dwe fèt (men ki pa ko fèt) pou pèmèt dyapora ayisyen an gen plis enpak toujou ann Ayiti. Pandan tout epizòd la mwen tou pwofite defèt kèk lejann an rapò ak dyaspora a. Epi mwen pataje kèk ti istwa pèsonèl avè w tou. Epizòd la yon ti jan long, men m panse sa te vo lapenn. Mwen swete w yon bèl ekout.

  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/kreyonomi/message

  • 1 hr 9 min

Top Podcasts In Social Sciences